Voľná kabotáž pri preprave dreva v Nemecku

Voľná kabotáž pri preprave dreva v Nemecku

Na začiatku roku sa územím Nemecka prehnalo niekoľko búrok, ktoré poškodili miestne lesy. Nemecký dopravcovia nestíhajú zvážať drevo z poškodených oblastí a hrozí, že bude poškodené škodcami. Podľa správy federálneho úradu pre nákladnú dopravu BAG sú v týchto oblastiach do 31. júla 2018pozastavené kontroly a sankcie za kabotážne prepravy.

Musíme však upozorniť, že sa nejedná o celonárodné nariadenie, ale iba regionálne opatrenie, ktoré sa týka nerezaného dreva, reziva a špeciálnych prepráv. Pri kontrole sa bude od dopravcu vyžadovať nasledovné:

  1. Kópia zmluvy medzi klientom a dopravcom o preprave nerezaného dreva, reziva, špeciálnej prepravy alebo prepravy špeciálnych strojov a pod.
  2. Dodržanie právnych predpisov EU a vnútroštátnych predpisov hlavne dodržanie maximálnych povolených hmotností a rozmerov vozidla, pracovnej doby a odpočinku vodiča

Regióny, kde je možné vykonávať takéto prepravy nájdete TU.


Posledná aktualizácia: 01. 06. 2018