Dočasné výnimky z režimu práce vodičov na území Veľkej Británie

Dočasné výnimky z režimu práce vodičov na území Veľkej Británie

Z dôvodu výnimočnej situácie spôsobenou ochorením COVID-19 a aktuálnemu nedostatku vodičov nákladných vozidiel pristúpila Veľká Británia k dočasných výnimkám z režimu práce vodičov platnú do 9. januára 2022. Výnimky nie sú limitované na určité tovary a môžu ich využiť všetci vodiči nákladných vozidiel.

Výnimky sa uplatňujú v nasledujúcom rozsahu (je možné si uplatniť iba jednu z výnimiek a) alebo b)):

  1. maximálny denný čas vedenia vozidla je možné zvýšiť štyri krát týždenne z 9 hodín na 10 hodín (miesto dva krát týždenne), ALEBO
  2. miesto štandardného režimu, kde je možné v dvoj týždňovom cykly čerpať jeden skrátený týždenný čas odpočinku a jeden pravidelný týždenný odpočinok v trvaní najmenej 45 hodín, sa nahrádza alternatívnym modelom, ako je uvedené nižšie a zvyšuje sa dvojtýždenný čas vedenia vozidla z 90 hodín na 96 hodín

Alternatívny model týždenného odpočinku pre vodičov:

  • Pravidelný týždenný odpočinok v období dvoch týždňov sa nevyžaduje za predpokladu, že sa budú čerpať dva skrátené týždenné časy odpočinku v trvaní najmenej 24 hodín.
  • Po naplnení vyššie uvedenej výnimky je následne potrebné si čerpať dva pravidelné týždenné časy odpočinkov. Skrátenie musí byť vyrovnané zodpovedajúcou dobou odpočinku vybranou v celku pred koncom tretieho týždňa nasledujúceho po príslušnom týždni.
  • Každý odpočinok čerpaný ako náhrada za skrátený týždenný odpočinok sa musí spojiť s dobou pravidelného týždenného odpočinku v trvaní najmenej 45 hodín.

Táto výnimka nemôže byť použitá v kombinácii s existujúcimi pravidlami uplatňovanými v medzinárodnej doprave, ktoré povoľujú dva po sebe skrátené týždenné časy odpočinkov.

Použitie výnimky

Pre využitie výnimky je potrebné vyplniť príslušný formulár a kópiu zaslať na  RSSSFOLRCOVID19@dft.gov.uk

Viac informácií je možné nájsť v prílohe.


Zdroj: MDaV

Posledná aktualizácia: 08. 11. 2021