Poplatky za používanie cestnej siete

Poplatky pre vozidla využívajúce moldavské cesty:

Vozidlá s prívesom, alebo bez Poplatok
za vjazd do krajiny za tranzit cez krajinu
s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,6 t 10 € 12 €
s celkovou hmotnosťou nad 3,6 t a neprevyšujúcou 10,0 t 12 € 15 €
s celkovou hmotnosťou 10,0 t až 40,0 t 15 € 20 €

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020