Aktuality

Výnimky zo zákazov jázd v EÚ

Výnimky zo zákazov jázd v EÚ

SlovenskoPrezídium Policajného zboru SR v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 s cieľom zníženia koncentrácie vodičov nákladných motorových vozidiel na odpočívadlách, resp. odstavných plochách a zabezpečenia plynulého tranzitu cez územie SR povoľuje všeobecnú výnimku zo zákazu jazdy na 31. mája 2020.Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách...
 
Aktuálne informácie v kauze Kartel

Aktuálne informácie v kauze Kartel

I. Aktuálny vývoj Spoločnosť Financialright GmbH podala v marci 2020 odvolanie proti rozhodnutiu Okresného súdu v Mníchove o zamietnutí prvej žaloby podanej spoločnosťou Financialright. Dňa 7. mája 2020 spoločnosť Financialright predložila zdôvodnenie odvolania na odvolací súd v Mníchove. Očakávame, že odvolací súd v Mníchove vydá rozhodnutie v priebehu nasledujúcich ½...
 
Opatrenia ÚVZ SR

Opatrenia ÚVZ SR

Od 18. mája 2020 od 7.00 h sa uplatňuje opatrenie ÚVZ SR č. OLP/3392/2020 zo dňa 15. mája 2020, ktorým sa bližšie špecifikujú podmienky a výnimky z povinnej karantény pri vodičoch nákladnej dopravy a vodičoch autobusovej dopravy podieľajúcich sa na preprave repatriovaných osôb na územie Slovenskej republiky. Z povinnej karantény  majú výnimku: vodiči nákladnej dopravy pri...
 
 Protest na čerpacích staniciach v Taliansku

Protest na čerpacích staniciach v Taliansku

Pri ceste do Talianska sa musia dopravcovia počas najbližších dní pripraviť na komplikácie z dôvodu konania protestnej akcie. Počas nej budú od utorka 12. mája od 22.00 h do štvrtka 14. mája 22.00 h uzavreté čerpacie stanice. Uzavretie sa týka čerpacích staníc v okolí diaľnic, obchvatov a pripojovacích ciest.V regióne Emilia – Romagna...
 
Ako zmení automatizácia dopravu?

Ako zmení automatizácia dopravu?

Odborníci sa zhodujú, že automatizácia bude mať veľký vplyv na dopravný priemysel, aj keď názory na to, ako rýchlo dôjde k zmenám a či to bude pre ľudí v tomto odvetví dobré alebo zlé, sa líšia. V hre je toho veľa, takmer 80 % všetkých tovarov v Európe sa prepravuje po ceste...
 
Dočasné výnimky z uplatňovania ustanovení nariadenia (ES) č. 561/2006

Dočasné výnimky z uplatňovania ustanovení nariadenia (ES) č. 561/2006

Členské krajiny Európskej únie môžu po schválení Európskou komisiou za mimoriadnych okolností, ktorými je aj pandémia ochorenia Covid-19, udeliť výnimky z uplatňovania článkov 6 až 9 nariadenia (ES) č. 561/2006, ktoré upravuje režim práce vodičov. Na území Slovenska výnimku udelil Národný inšpektorát práce zatiaľ do 31. mája 2020 do 24.00...
 
Zmena čísla na infolinku združenia

Zmena čísla na infolinku združenia

Jedným z výrazných benefitov, ktorý chce združenie ČESMAD Slovakia stabilne ponúkať svojim členov, je poskytovanie informácií z oblasti cestnej dopravy prostredníctvom informačného oddelenia združenia. V čase prepuknutia krízy v súvislosti so šírením koronavíru a následnými opatreniami sme sa snažili byť ústretoví k všetkým dopravcom a pomôcť každému bez rozdielu či je člen, alebo nečlen. Prejavilo sa to...
 
Vozidlo je možné dočasne vyradiť z evidencie už aj elektronicky

Vozidlo je možné dočasne vyradiť z evidencie už aj elektronicky

Na  základe novely zákona o cestnej premávke účinnej od 9. apríla 2020 /par. 143 g/, ktorá reaguje na aktuálnu mimoriadnu situáciu, MV SR sprístupnilo používateľom e-služieb novú službu Žiadosť o dočasné vyradenie vozidla z evidencie.  Ide o typ služby, ktorá si vyžaduje elektronický podpis.Na základe elektronickej žiadosti a po úhrade správneho poplatku 2,50...