Zloženie odborných komisií

Mediálna komisia

Predseda:
Pavol Jančovič, TOPNAD a.s., Topoľčany

Členovia:
Martina Baumann, ČESMAD Slovakia
Peter Tóth, ČESMAD Slovakia
Jozef Sivčák, East West Logistik s.r.o., Bratislava

Komisia pre autobusovú dopravu

Predseda:
Peter Sádovský, Slovak Lines a.s., Bratislava

Členovia:
Ľubomír Gerši – Eurobus, a.s., Košice
Josef Machala – Turancar, s.r.o., Nitra
Anton Mazán – SAD a.s., Zvolen
Peter Nemec - Arriva Trnava a.s.   
Peter Pobeha – SAD a.s., Žilina

Legislatívno-právna komisia

Predseda:
Marián Kováč, Trnavská NAD a.s., Trnava

Členovia:
Miloslav Vadina, Vadual Logistik spol. s.r.o.,, Moravský sv. Ján
Martin Kozubík, ČESMAD Slovakia

Komisia pre služby

Predseda:
Peter Halabrín, NAD-RESS Senica a.s., Senica

Členovia:
Kaiser, Kaiser Spedition, Bernolákovo
Slávka Štefancová, ALUTIREX s.r.o., Žiar nad. Hronom
Ján Adamčík, ADAJA s.r.o., Nové Mesto n. Váhom

Technická komisia

Predseda:
Igor Škutil ml. – NAD Nitra a.s., Nitra

Členovia:
p. Orihel - TSÚ Piešťany
Juraj Jagelčák - Žilinská univerzita v Žiline
Ľubomír Moravčík - MDVaRR SR
Ján Gaňa – LS Intertank Slovakia s.r.o.
Milan Černík - Slovagrotrans s.r.o., Žiar nad Hronom

Sociálna komisia

Predseda:
Pavol Hudák, HUDOS s.r.o., Bardejov

Členovia:
Jozef Gnap - Žilinská univerzita
Ondrej Grendár, Hermes s.r.o., Žiar nad Hronom
Ľuboš Rumanovský, PPZ SR
Hana Jurkovičová, MDVaRR SR
Martin Miškovský, MDVaRR SR
Ján Trcka, Národný inšpektorát práce Košice

 

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020