Poistenie MetLife Amslico

ČESMAD Slovakia v spolupráci s poisťovňou MetLife Amslico a.s. a SATUM SLOVAKIA poskytujú dopravcom celoročné poistenie MetLife Amslico.

 • Pre koho je vhodné poistenie MetLife Amslico?

Poistenie je určené hlavne pre vodičov z povolania, špedičné firmy, firmy s veľkým množstvom ciest, pri opakovaných cestách do zahraničia, na pracovné aj súkromné cesty.

 • Čo kryje poistenie MetLife Amslico?

- Poistenie liečebných nákladov
- Poistenie asistenčnýchá služieb
- Poistenie nákladov na prevoz poistenej osoby
- Poistenie právnych nákladov a kaucie v prípade dopravnej nehody
- Poistenie úrazu Zahraniči
- Poistenie úrazu SR/PLATINUM/
- Poistenie zodpovednosti za škody
- Poistenie kryje aj akty terorizmu, pokiaľ sa poistený na nich priamo nezúčastnoíl. táto odchýlka v prospech poisteného z Všeobecných výluk, bod 5 neplatí pre krajiny, do ktorých Ministerstvo zahraničných vecí SR neodporúča vycestovať.

 • Ako si dojednať cestovné poistenie MetLife Amslico?

Poistenie sa uzatvára na jeden rok a kryje všetky cesty vykonávané počas tohto poistného obdobia. Maximálna dĺžka jedného výjazdu je 60 dní, počet výjazdov nie je obmedzený.

 • Aké su varianty poistenia?

Poistenie si môžete dohodnúť v dvoch variantoch poistného krytia – GOLD alebo PLATINUM.

 • Koľko stojí cestovné poistenie MetLife Amslico?

GOLD

EUR

kategória: vodič

  61,00 EUR

kategória: vodič + spolujazdci

  90,00 EUR

kategória: ŠPZ/vodič

  85,00 EUR

kategória: ŠPZ/vodič + spolujazdci

146,00 EUR

 

PLATINUM

EUR

kategória: vodič

  90,00 EUR

kategória: vodič + spolujazdci

134,00 EUR

kategória: ŠPZ/vodič

126,00 EUR

kategória: ŠPZ/vodič + spolujazdci

216,00 EUR

 • Aké sú výhody cestovného poistenia MetLife Amslico?
  • celoročné poistenie bez obmedzenia počtu výjazdov
  • platí celosvetovo, bez územného obmedzenia
  • možnosť pripoistiť spolucestujúceho
  • poistenie kryje služobné aj súkromné cesty
  • nulová spoluúčasť
  • poistenie kryje aj úrazy na území SR (variant PLATINUM)
  • jednoduché a rýchle dojednanie
  • možnosť zmeniť poistné poistenej osoby v priebehu poistenia
  • medzinárodná asistenčná služba Europ Assistance 24 hodín denne v slovenskom jazyku
  • cesty nie je nutné nahlasovať

 • V prípade záujmu kontaktujte:

Regionálne pracovisko Bratislava
Ľudmila Vidličková
tel.: 02/55 41 04 11
mobil 0903 473 920
e-mail vidlickova@cesmad.sk

Tatiana Prokopiusová
tel.: 02/55 41 04 11
mobil 0903 282 739
e-mail prokopiusova@cesmad.sk

Regionálne pracovisko Košice
Alena Havrillová
tel. 055/644 23 03
mobil 0903 754 640
fax 055/644 00 97
e-mail kosice@cesmad.sk

Regionálne pracovisko Banská Bystrica
Katarína Križková
tel. 048/414 57 77
mobil 0915 981 528
fax 048/414 11 45
e-mail krizkova@cesmad.sk

Regionálne pracovisko Nové Zámky
Aneta Juhászová
tel. 035/642 42 43
mobil 0903 467 850
fax 035/642 42 43
e-mail zamky@cesmad.sk

Posledná aktualizácia: 18. 12. 2017