Sociálna legislatíva a používanie digitálnych tachografov v praxi 17. december 2021 Bratislava

17.12.2021 - 17.12.2021

9:00 - 12:00

Školenia

Galvaniho 15
Bratislava
Slovensko

 

CIEĽ

Školenie sa bude skladať z dvoch častí – teoretická & praktická.

Teoretická časť školenia vysvetľuje súčasné sociálne predpisy, ktoré sa aplikujú na režim práce osádok vozidiel v cestnej nákladnej a osobnej doprave, či už pri preprave na národnej alebo medzinárodnej úrovni nariadeniami EÚ a Dohodou AETR. Zámerom školenia je podrobne oboznámiť účastníkov o aktuálnych problémoch v oblasti cestnej dopravy vo vzťahu k predpisom sociálnej legislatívy v doprave a informovať účastníkov o pripravovaných zmenách v oblasti sociálnej legislatívy.

Druhá časť školenia  - práca s testovacími zariadeniami Siemens/VDO/Continental tachografov, kde si budete môcť vyskúšať záznamy tachografu, dodatky a výtlačky a natrénovať správnu prevádzku tachografov vo vozidlách.

OBSAH ŠKOLENIA
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy
 • Európska dohoda o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR) v kontexte so sociálnymi predpismi EÚ a ich zmenami
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 a mení nariadenie EP a Rady (ES) č. 561/2006
 • Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene ďalších zákonov.
 • Vyskúšať si všetky funkcie tachografov vrátane príparvy výtlačkov dodatkov a pod.
 • Práca s tachografmi typu Siemens / VDO / Continental.
 • Vývoj a prehľad v oblasti digitálnych tachografov
 • Balíček mobility
 • Kontroly dodržiavania sociálnej legislatívy a používania tachografov
 • Najčastejšie chyby pri obsluhe digitálnych tachografov
 • Diskusia

 TRVANIE

9:00 - 12:00

 TYP ŠKOLENIA
 Školenie
 Minimálny počet účastníkov pre otvorenie školenia je 6, maximálny počet je 10 účastníkov.
 *pri nedostatočnom počte prihlášok si vyhradzujeme právo školenie zrušiť.
 
 LEKTOR
 odborný lektor na danú tému
 
CENA (s DPH)
99 EUR,- Člen
129 EUR,- Nečlen
∗zľavy dohodou v závislosti od počtu účastníkov
 
PRIHLÁSENIE A KONTAKT
+421 915 981 528 , skolenia@cesmad.sk
Prihlásiť sa môžete aj prostredníctvom Prihlášky:

 


Prihláška


Údaje o spoločnosti

Posledná aktualizácia: 27. 11. 2021