Odborná spôsobilosť v cestnej nákladnej doprave 23. a 24. máj 2024, online/prezenčne v Bratislave

23.05.2024 - 24.05.2024

9:00 - 15:30

Aktuálne termíny

Galvaniho 15
online, možnosť prezenčnej formy v Bratislave
Slovensko

PRE KOHO JE ŠKOLENIE URČENÉ

Školenie je primárne určené prevádzkovateľom cestnej dopravy a vedúcim dopravy za účelom splnenia ustanovení o požadovanej odbornej spôsobilosti na vykonávanie cestnej dopravy podľa Nariadenia EP a Rady č. 1071/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy a Zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

V neposlednom rade školenie odporúčame všetkým zamestnancom v odvetví cestnej dopravy, ktorí si chcú rozšíriť svoje vedomosti a získať aktuálne informácie z legislatívnej oblasti na vykonávanie cestnej nákladnej a autobusovej dopravy a podnikania v tomto sektore.

CIEĽ

Pripraviť účastníkov školenia na absolvovanie skúšky k preukázaniu odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie cestnej dopravy v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a Nariadenia  EP a Rady (ES) č. 1071/2009.

OBSAH ŠKOLENIA

Naším cieľom je ponúknuť záujemcom typ podvečerného školenia, ktoré je možné skĺbiť s inými pracovnými povinnosťami. Školenie bude prebiehať 4 vybrané pracovné dni (utorok a štvrtok) počas 2 týždňov po 3 hodiny. Spolu tak absolvujete 12 hodín odbornej prípravy, ktorá bude okrem teoretickej časti zameraná najmä na praktické príklady, ktoré tvoria značnú časť samotnej skúšky. Po každej tematickej časti si formou kvízov zrekapitulujeme naučené vedomosti a v závere školenia si vyplníte a následne spoločne vyhodnotíme modelový test.

Obsah školenia

 • informácie z oblastí, ktoré definuje Nariadenie EP a Rady č. 1071/2009:
  • Občianske právo
  • Obchodné právo
  • Sociálne právo
  • Daňové právo
  • Obchodné a finančné riadenie podniku
  • Prístup na trh
  • Technické normy a technické aspekty prevádzky
  • Bezpečnosť na cestách
 • overovanie získaných vedomostí po každej tematickej časti vo forme kvízov a voľnej diskusie
 • praktické cvičenia formou prípadových štúdií
TYP ŠKOLENIA
Školenie - online, cez MS teams alebo prezenčne v Bratislave
*pri nedostatočnom počte prihlášok si vyhradzujeme právo školenie zrušiť
V prípade záujmu o školenie v cudzom jazyku, je možné sprostredkovať tlmočníka (za príplatok).
CENA (s DPH)
259 EUR,- Člen
299 EUR,- Nečlen
∗zľavy dohodou v závislosti od počtu účastníkov
LEKTOR
Interní lektori - odborníci na tému odbornej spôsobilosti v cestnej doprave
TERMÍNY ŠKOLENÍ

20. a 22. marec 2024

Streda 20. marca sa školenie začne o 9:00
Piatok 22. marca sa školenie začne o 9:00
PRIHLÁSENIE A KONTAKT
Prihlásiť sa môžete e-mailom, alebo prostredníctvom formulára.
skolenia@cesmad.sk
+421 915 981 528

Prihláška


Údaje o spoločnosti

Posledná aktualizácia: 18. 04. 2024