Registrácia nového používateľa

Údaje o firme
* (ak nemáte, zadajte "-")
*
*
*
*
*
*
*
*
(ak je iná ako adresa sídla)
Kontaktné údaje
*
*
*
 
* Položky označené hviezdičkou sú povinné.

Člen združenia

Členovia Združenia ČESMAD Slovakia majú prístup na www.cesmad.sk bezplatný. Po vyplnení povinných údajov registrácie (označené hviezdičkou) a následnom overení členstva v združení (zabezpečí administrátor), dostanete notifikačný e-mail s uvedením prihlasovacieho mena a hesla. Heslo si môžete hneď po prvom prihlásení zmeniť podľa vlastnej potreby.

 

Iný subjekt

Po zaregistrovaní "iného subjektu"je prístup do zaheslovaných častí stránky spoplatnený sumou 350€ s DPH na dobu jedného roka. Po vyplnení povinných údajov registrácie (označené hviezdičkou) systém vygeneruje zálohovú faktúru, ktorú treba uhradiť so zadaním správneho variabilného symbolu. Po uhradení zálohovej faktúry dostanete na zadanú e-mailovú adresu notifikačný e-mail, v ktorom sa dozviete prihlasovacie meno a heslo. Heslo si môžete hneď po prvom prihlásení zmeniť podľa vlastnej potreby. Ak už máte prístup na www.cesmad.sk v tomto čase zaplatený, bude sa treba zaregistrovať s tým, že prístup sa aktivuje po overení platby.

Za "iný subjekt" sa považuje spoločnosť, ktorá nie je v združení evidovaná ako člen a nespĺňa Stanovy združenia, teda nie je dopravná spoločnosť alebo má zahraničného majiteľa/konateľa. V prípade, že Stanovy spĺňa, sa môže stať členom združenia s využívaním všetkých členských výhod, túto službu však využiť nemôže.

 

Viac informácií získate na našich regionálnych kanceláriách:

Bratislava: Nina Čisáriková, cisarikova@cesmad.sk, 0918 603 801 Nové Zámky: Aneta Juhászová, juhaszova@cesmad.sk, 0903 467 850

Banská Bystrica: Katarína Križková, krizkova@cesmad.sk, 0915 981 528

Košice: Alena Havrillová, havrillova@cesmad.sk, 0903 754 640

 

Ďalšie podmienky prístupu

Registrácia a platnosť prístupu pre člena aj pre "iný subjekt" trvá 1 rok odo dňa aktivácie. Ak platnosť vášho prístupu skončí, treba sa na stránke registrovať odznova.

Po roku sa členovi združenia zruší starý prístup, pričom nový sa aktivuje po opätovnej registrácii s cieľom aktualizácie databázy prístupov. Po roku sa starý prístup "inému subjektu" automaticky zruší. V prípade záujmu využívať informácie na stránkach www.cesmad.sk sa musí "iný subjekt"opäť zaregistrovať a systém mu vygeneruje novú zálohovú faktúru s novým variabilným symbolom na úhradu. Neodporúčame však uhrádzať zálohové faktúry z predošlých období, teda so starým variabilným symbolom, prístup sa nemusí aktivovať.

 

Databáza členov

V prípade, že ste členom združenia a poslali ste poštou na adresu združenia, resp. elektronicky na e-mailovú adresu sekretariat@cesmad.sk formulár na zverejnenie údajov o vašej spoločnosti, budú údaje uverejnené na internetovej stránke združenia v časti Hľadaj dopravcu, a to následne po vašej registrácii. Prosím vyplňte správne potrebné údaje na registráciu. Dátum poslednej aktualizácie: 1. 12. 2016

Posledná aktualizácia 26. 02. 2021