Nákup nových intermodálnych prepravných jednotiek (IPJ)

Ministerstvo dopravy SR, ktorú zverejnilo výzvu na nákup nových intermodálnych prepravných jednotiek (IPJ). Cieľom je zvýšiť objem prepraveného tovaru v ekologickej intermodálnej doprave, a tak znížiť emisie CO2 v doprave a zlepšiť kvalitu ovzdušia.

Termín na predloženie žiadosti je do 30. júna 2023 a indikatívna výška finančných zdrojov je 7 100 000, 00 € (bez DPH, DPH nie je oprávnený výdavok). Výška príspevku je maximálne do výšky 30 % oprávnených výdavkov.

Oprávnenosť:

  • Projekty na nákup nových IPJ pre rozvoj intermodálnej nákladnej dopravy, ktorými sú manipulovateľné cestné návesy (návesy prekladané žeriavom), dvojité paletové kontajnery (Pallet Wide Container), výmenné nadstavby na cestné nákladné automobily, špeciálne prepravné jednotky pre intermodálnu nákladnú dopravu, vrátane nových inovatívnych technológii IPJ.
  • Podporované IPJ sa budú využívať minimálne 80 % výkonov v systémoch intermodálnej nákladnej dopravy SR po dobu najmenej 5 rokov od nadobudnutia.
  • Trasy, na ktorých sa podporované IPJ budú používať, musia: začínať alebo končiť na území SR, alebo začínať a končiť na území SR, pričom zmena druhu dopravy musí byť na území SR (na tranzitné prepravy sa prostriedky mechanizmu neposkytujú).
  • Výdavky realizované v období od podania písomnej žiadosti do 31. marca 2026.

Miesto a spôsob podania žiadosti:

  • elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS)
  • v listinnej podobe na poštovú adresu Ministerstva dopravy SR

Viac informácií k výzve ako aj potrebným dokumentom k podaniu žiadosti nájdete tu.

Výnimka na dojazd

Na základe žiadosti združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcimi štátnymi sviatkami všeobecnú výnimku zo zákazu jazdy na 24. a 26. decembra 2022 a 6. januára 2023.

Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku prichádzajúce na územie Slovenskej republiky z niektorých zo susedných štátov, ktorých cieľ cesty (napr. stanovište vozidla alebo miesto vykládky) je na území Slovenskej republiky.

Ples dopravcov 2023

Vážený dopravca,
združenie ČESMAD Slovakia opäť organizuje tradičný ples, a preto Vás srdečne pozýva na už v poradí 23. Ples dopravcov, ktorý sa bude konať 11. februára 2023 v hoteli Holiday Inn Žilina.
 

Lístky sa rýchlo míňajú, a preto neváhajte a rezervujte si vstupenku ešte dnes.


Vstupenky na ples si môžete rezervovať na nasledujúcom e-mailovom kontakte: kymanova@cesmad.sk. Bližšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 0915 981 528.

 

Ples_dopravcov_2023.jpg

Vláda ČR opätovne predlžuje kontroly na hraniciach

Vláda Českej republiky na návrh ministra vnútra opätovne predĺžila kontroly na hraniciach o ďalších 14 dní. Kontroly mali pôvodne platiť do 12. decembra 2022. Česko kontroluje hranice kvôli prichádzajúcim migrantom do EÚ cez tzv. západobalkánsku cestu.

Združenie ČESMAD Slovakia je rozhorčené, že sa hraničné kontroly so Slovenskom na vstupe do Českej republiky opäť predlžujú a takýmto spôsobom môžu trvať až do konca marca 2023. Opatrenie nemá žiadny súvis s princípmi Schengenu a nemalo by byť českou stranou zneužívané na dlhodobejšie zavedenie kontrol na hraniciach.

Združenie cestných dopravcov bude pozorne sledovať vývoj čakacích dôb na vstup do Českej republiky. Tak ako pred mesiacom riešilo otázku kontrol aj na medzinárodnej úrovni vrátane Bruselu, má ju tu v úmysle riešiť opäť, ak bude prichádzať k neprijateľným kolónam a zdržaniam.