Informácie podľa krajín - Nemecko Späť na mapu

Nemecko: Rozšírenie spoplatnenia cestnej siete

Nemecko: Rozšírenie spoplatnenia cestnej siete

Nemecká spolková vláda schválila návrh zákona o rozšírení spoplatnenia pre vozidlá nad 7,5 t na všetky cesty druhej triedy (tzv. Bundesstraßen) od 1. júla 2018. So zavedením nového zákona bude sieť spoplatnených ciest rozšírená na 40 000 km. V súčasnosti je spoplatnených 15 000 km ciest a diaľnic. Do konca roka 2017 prebieha prieskum, či...
Zdroj: User Admin
Nemecko: Zmena vo formulári k minimálnej mzde

Nemecko: Zmena vo formulári k minimálnej mzde

Medzinárodná únia cestnej dopravy IRU nás informovala o zmene formulára pri nahlasovaní zamestnancov v Nemecku, ktorý je potrebné vypĺňať pre potreby zákona o minimálnej mzde. Na strane 2, kde je potrebné vypísať údaje o vodičovi pribudol stĺpec „ počet nasadení“. Sekretariát IRU požiadal nemecké orgány o vysvetlenie a objasnenie, ako nový formulár vyplniť. Tento formulár bol...
Zdroj: User Admin
Nemecko: Registrácia vodičov

Nemecko: Registrácia vodičov

Pripomíname, že  zákon o minimálnej mzde v Nemecku (MiLoG) je stále v platnosti a je dôležité aby boli dodržané, všetky existujúce náležitosti a povinnosti. Preto pripomíname dopravcom povinnosť registrácie vodičov. Registrácia sa musí vykonať každých 6 mesiacov a preto tí, ktorí tak urobili začiatkom roka, musia tak spraviť znova. Registračný formulár nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.cesmad.sk/vseobecne-informacie/minimalna-mzda/
Zdroj: User Admin
Nemecko: Zmeny v mýtnom systéme

Nemecko: Zmeny v mýtnom systéme

Medzinárodná únia dopravcov IRU nás informovala o zmenách mýtneho systému v Nemecku. Od 1. júla bude rozšírená spoplatnená cestná sieť o približne 1100km federálnych diaľnic. Zoznam a mapu novo spoplatnených úsekov siest nájdete v prílohe.  Od 1. októbra 2015 budú spoplatnené aj vozidlá s najvyššou povolenou hmotnosťou nad 7,5t. Prehľad nových sadzieb mýta nájdete na...
Zdroj: User Admin
Nemecko: Komisia vyzvala k úprave zákona

Nemecko: Komisia vyzvala k úprave zákona

Združenie ČESMAD Slovakia prijalo správu, že Európska komisia včera začala konanie o nesplnení povinnosti proti Nemecku s ohľadom na použitie nemeckého zákona o minimálnej mzde v sektore dopravy. Po výmene informácií s nemeckými orgánmi a po dôkladnej právnej analýze nemeckých predpisov, Komisia poslala výzvu do Nemecka. Komisia zastáva názor, že...
Zdroj: User Admin
Nemecko: Zákon o minimálnej mzde na programe Európskeho parlamentu

Nemecko: Zákon o minimálnej mzde na programe Európskeho parlamentu

V stredu 25.3.2015 sa na plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu pristúpilo aj k rokovaniu o súlade nemeckého zákona o minimálnej mzde s európskymi zákonmi  v odvetví dopravy. Prítomní boli aj zástupcovia Európskej komisie a komisárka pre oblasť dopravy Violeta Bulc. Na základe stretnutí a rozhovorov zástupcov združenia ČESMAD Slovakia s europoslancom Richardom Sulíkom sa pán Sulík aktívne zaoberá týmto problémom...
Zdroj: User Admin
Nemecko: List pre ministrov práce a dopravy

Nemecko: List pre ministrov práce a dopravy

Úsilie združení z niekoľkých krajín Európy prinieslo ďalší krok v boji proti zákonu o minimálnej mzde. Ministri z 11 krajín podpísali list adresovaný pre nemeckých ministrov práce a dopravy so žiadosťou o prešetrenie kontroverzného zákona o minimálnej mzde (MiLoG). List nájdete v prílohe.
Zdroj: User Admin
Nemecko: Česmad pokračuje v tlaku pre úpravu nemeckého zákona o minimálnej mzde

Nemecko: Česmad pokračuje v tlaku pre úpravu nemeckého zákona o minimálnej mzde

Zástupcovia združenia ČESMAD Slovakia sa v pondelok 9. februára zúčastnili stretnutia na pôde Ministerstva zahraničných vecí s obchodným radcom Jaroslavom Valom z Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Nemecku. Na stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva dopravy, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Zväzu zasielateľstva a logistiky či iných inštitúcií a spoločností z oblasti dopravy. Rozsiahlou diskusiou zúčastnených strán...
Zdroj: User Admin
Nemecko: Zákon o minimálnej mzde už neplatí pre tranzit

Nemecko: Zákon o minimálnej mzde už neplatí pre tranzit

Medzinárodná únia cestnej dopravy IRU nám dnes oznámila, že zákon o minimálnej mzde sa zatiaľ nebude uplatňovať pre dopravcov, ktorí len prechádzajú územím Nemecka. Vodiči, ktorí tranzitujú Nemeckom tak nemajú povinnosť sa registrovať na colnom úrade v Kolíne nad Rýnom. Toto moratórium platí do vyjasnenia kompatibility zákona s právom EÚ.
Zdroj: User Admin
Nemecko: Európska komisia požaduje vysvetlenie k zákonu o minimálnej mzde AKTUALIZÁCIA 27.1.2015

Nemecko: Európska komisia požaduje vysvetlenie k zákonu o minimálnej mzde AKTUALIZÁCIA 27.1.2015

Výzvy a protesty združení majú prvý výsledok. Podľa aktuálnej správy Európska komisia oficiálne vyzvala SRN, aby do 18. 2. 2015 vysvetlila, či je MiLoG v súlade s právom EÚ. Je to prvý krok pred zahájením jednania o prípadnom porušení práva EÚ. 27.1.2015 Posledná informácia od podpredsedu európskej komisie Maroša Šefčoviča je, že Európska Komisia...
Zdroj: User Admin
Nemecko: Minimálna mzda

Nemecko: Minimálna mzda

V Nemecku od 01.01.2015 vstúpil do účinnosti nový zákon o minimálnej mzde (BGBl. I S. 1348). Táto legislatívna zmena zavádza celoplošnú všeobecnú zákonnú hodinovú mzdu pre každého zamestnanca vykonávajúceho prácu na území Nemecka. Minimálna mzda je novinkou na nemeckom území. Nepriame zákonné nástroje doteraz boli zavedené na úrovni práva spolkových...
Zdroj: User Admin
Nemecko: Minimálna mzda AKTUALIZÁCIA

Nemecko: Minimálna mzda AKTUALIZÁCIA

Podľa informácií, ktoré sme dostali zo stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli, z IRU (Medzinárodná únia cestnej dopravy), a podľa informácií zo Spolkového ministerstva práce a sociálnych vecí Nemecka vyplýva, že 1. januára 2015 nadobudne v Nemecku platnosť Zákon o minimálnej mzde, ktorý ju ustanovuje celoplošne na 8,50 eur...
Zdroj: User Admin
Nemecko: Rokovanie na colnom úrade ohľadom minimálnej mzdy

Nemecko: Rokovanie na colnom úrade ohľadom minimálnej mzdy

Odborníci zo združenia ČESMAD Bohemia sa 22.decembra zúčastnili rokovania na úrade Zollamt Dresden za účelom zistenia aktuálnych informácií ohľadom zákona o minimálnej mzde v Nemecku (MiLoG). Na rokovaní sa zistilo, že ani nemecké úrady zatiaľ nemajú žiadne centrálne pokyny ku kontrolám a ani jednotný výklad zákona. Z toho plynie, že prístup môže byť v jednotlivých...
Zdroj: User Admin
Nemecko: Odporúčanie ohľadom zákona o minimálnej mzde

Nemecko: Odporúčanie ohľadom zákona o minimálnej mzde

V súvislosti so situáciou okolo zákona o minimálnej mzde v Nemecku vydáva združenie ČESMAD Slovakia dopravcom nové odporúčanie. Odborníci zo združenia ČESMAD po dôkladnom prehodnotení a konzultáciách odporúčajú, aby dopravné spoločnosti vypĺňali žiadosti o potvrdenie, že vodiči dostávajú minimálnu mzdu určenú nemeckým zákonom, ktoré im posielajú nemecké spoločnosti. Zároveň odporúčajú,...
Zdroj: User Admin
Nemecko: Zákon o minimálnej mzde

Nemecko: Zákon o minimálnej mzde

V Spolkovej republike Nemecko bol prijatý zákon o zavedení minimálnej mzdy vo výške 8,50 € za hodinu. Podľa znenia tohto zákona sa toto týka aj zamestnávateľov z iných štátov, ktorí poskytujú služby na nemeckom území. Medzi tieto služby patrí aj doprava nákladu a osôb. Subjekty, ktoré spadajú do účinnosti tohto zákona, sa musia hlásiť...
Zdroj: User Admin
Nemecko: Poškodenie niektorých diaľnic vplyvom horúceho počasia

Nemecko: Poškodenie niektorých diaľnic vplyvom horúceho počasia

Nemecký autoklub ADAC upozorňuje, že vplyvom vysokých teplôt  bol poškodený povrch na niektorých diaľniciach v Nemecku. Vodiči sa na týchto cestách môžu stretnúť s prekážkami v podobe povrchových škôd - trhlín, spôsobených horúcim počasím. Od 1. augusta sa v Nemecku opäť očakáva prudký vzostup teplôt. Preto autoklub ADAC vodičov varuje a požaduje...
Zdroj: User Admin