Zloženie odborných komisií

Mediálna komisia

Predseda:
Pavol Jančovič - TOPNAD, a.s.

Členovia:
Peter Varga - ČESMAD Slovakia
Peter Tóth  - ČESMAD Slovakia
Roman Kment - ČESMAD Slovakia

 

 

Komisia pre autobusovú dopravu

Predseda:
Viliam Turan - TURANCAR Bus lines, s.r.o.

Členovia:
Gejza Sačko - Arriva Michalovce, a.s.
Pavol Labant - Slovak Lines Express, a.s.
Tomáš Bezoušek - Blaguss Slovakia, s.r.o.
Róbert Osvald - Famoscar, s.r.o.
Roman Kment - ČESMAD Slovakia

Legislatívno-právna komisia

Predseda:
Pavol Piešťanský - Yellow Express, s. r. o.

Členovia:
Katarína Holazová - ČESMAD Slovakia
Rastislav Mydlár - STABO, s.r.o.
Stanislav Boušek - BOSTA, s.r.o.
Miroslav Strachan - STRACHAN AUTODOPRAVA, s.r.o.
Richard Hollý - ZAP SR

Komisia pre služby

Predseda:
Pavol Piešťanský - Yellow Express, s. r. o.

Členovia:
Marián Scheibenreif - ČESMAD Slovakia
Lucia Klobušníková  - ČESMAD Slovakia
Rastislav Mydlár - STABO, s.r.o.


 

Technická komisia

Predseda:
Igor Škutil – NAD Nitra, a.s.

Členovia:
Peter Orihel - TSU Piešťany
Juraj Jagelčák - Žilinská univerzita v Žiline
Ľubomír Moravčík - MDVaRR SR

 

 

Sociálna komisia

Predseda:
Pavol Hudák - HUDOS s.r.o., Bardejov

Členovia:
Pavol Piešťanský - Yellow Express, s. r. o.
Tomáš Vrábel, PPZ SR
Hana Jurkovičová, MDVaRR SR
Martin Miškovský, MDVaRR SR
Ján Trcka, Národný inšpektorát práce
Marek Hudec - Štátny dopravný úrad
Martina Matuškovičová - Úrad HaCP

Vzdelávacia komisia

Predseda:
Stanislav Boušek - BOSTA, s.r.o

Členovia:
Peter Varga - ČESMAD Slovakia
Lucia Barkolová - ČESMAD Slovakia
Pavol Piešťanský - Yellow Express, s.r.o
Igor Kaiser - Igor Kaiser - KAISER Spedition
Peter Fečík - RÚZ
Jozef Gnap - Žilinská univerzita v Žiline
Peter Macháč - SOŠ dopravná Trenčín
Eva Rezníčková - SOŠ dopravná Žilina
Tomáš Kirňak - SOŠ dopravná Prešov
Jozef Roháľ - SKVZA

 

 

 

Posledná aktualizácia: 25. 07. 2023