Spracovanie elektronických dotazníkov

Pre záujem zo strany dopravcov rozširujeme od 1. augusta 2018 naše služby o vypĺňanie ruských a tureckých elektronických dotazníkov.  Našim cieľom je zjednodušenie administratívy spojenej s predkladaním žiadostí o udelenie víz.

Podklady k vypĺňaniu elektronických dotazníkov treba zasielať v dostatočnom časovom predstihu pred podaním žiadosti na konzulárnom oddelení príslušnej ambasády alebo ruského vízového centra. Pre elektronické spracovanie vízových dotazníkov treba dodať požadované údaje a doklady uvedené pri jednotlivých typoch víz.

Spoplatnenie služby:

 
cena pre člena
v EUR bez DPH
cena pre nečlena
v EUR bez DPH
Spracovanie ruského vízového dotazníka 5,00 8,00
Spracovanie tureckého vízového dotazníka bez skenovanie pripojených dokumentov  7,00 10,00
Spracovanie tureckého vízového dotazníka so skenovaním pripojených dokumentov  10,00 13,00
Spracovanie bieloruského vízového dotazníka 5,00 8,00

Kontakt

Mgr. Ingrid Nedorostová
tel.:    02/55 41 0 411
mobil:  0911 467 856
e-mail: nedorostova@cesmad.sk

Tatiana Prokopiusová, vedúca colného oddelenia
mobil:   0903 282 739
e-mail:  prokopiusova@cesmad.sk

Posledná aktualizácia: 14. 07. 2021