Právne poradenstvo

  1. Využívať Právne poradenstvo môžu výhradne členovia združenia ČESMAD Slovakia.
  2. Právne poradenstvo sa poskytuje iba v prípadoch problémov v súvislosti s pokutami, zásielkami alebo v súvislosti s trestným alebo správnym konaním týkajúceho sa cestnej premávky alebo dopravného práva.
  3. Právne poradenstvo poskytované členom združenia spočíva v prijatí podnetu (telefonicky, mailom alebo osobne) na informačné oddelenie združenia ČESMAD Slovakia od majiteľa, konateľa, resp. riaditeľa člena združenia a v jeho prvotnom písomnom posúdení právnou kanceláriou. Do tohto bodu je služba poskytnutá členovi bezplatne. V prípade, že sa člen združenia rozhodne pokračovať v riešení daného prípadu ďalej s právnou kanceláriou združenia nad rámec prijatia a posúdenia podnetu, si výkony právnej kancelárie hradí každý člen sám.

Posledná aktualizácia: 29. 05. 2020