Právne poradenstvo

Členovia združenia ČESMAD Slovakia majú možnosť využiť službu právneho poradenstva, ktoré súvisí s pokutami, s trestným alebo správnym konaním týkajúceho sa cestnej premávky alebo dopravného práva.

Služba právne poradenstvo pre dopravcov spočíva v právnom posúdení/objasnení podnetu právnou kanceláriou.

V prípade, že dopravca má záujem pokračovať v spolupráci s právnou kanceláriou združenia nad rámec poskytnutej služby, všetky úkony si dopravca hradí podľa cenníka právnej kancelárie.

V prílohe je možné nájsť objednávkový formulár, ktorý je potrebné zaslať na informačné oddelenie združenie (viď. kontakt nižšie).

Cena služby je 100 eur bez DPH

Kontakt:
holazova@cesmad.sk

Posledná aktualizácia: 04. 07. 2024