GDPR

General Data Protection Regulation

ČESMAD Slovakia pristupuje k ochrane osobných údajov s plnou vážnosťou plní si všetky svoje povinnosti určené konkrétnymi právnymi predpismi. V tejto časti môžete získať potrebné informácie týkajúce sa nakladania s Vašimi osobnými údajmi.“

Dokument :

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020