Aktuality

Výnimky zo zákazov jázd v EÚ

Výnimky zo zákazov jázd v EÚ

TalianskoNa celom území Talianska sa do odvolania rušia zákazy jázd počas víkendov a štátnych sviatkov pre nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 7,5t. NemeckoNemecko dočasne ruší zákazy jázd počas víkendov a štátnych sviatkov pre nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7,5 t podľa regiónov. Viď. tabuľka: Spolkové krajiny Výnimka sa vzťahuje na...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Zníženie cien za vystavenie bieloruských tranzitných víz

Zníženie cien za vystavenie bieloruských tranzitných víz

Od 2. júla 2020 dochádza k zníženiu cien za vystavenie bieloruských tranzitných víz nasledovne: víza so štandardnou dobou vybavenia 5 pracovných dní: 50 EUR  (zníženie o 20 EUR) expresné víza s dobou vybavenia do 2 pracovných dní:   90 EUR  (zníženie o 40 EUR) Konzulárne oddelenie Bieloruského veľvyslanectva v Bratislave informovalo aj o zmenách vo vízovom dotazníku,...
Zdroj: AISÖ
 
Zrušenie reštrikčných opatrení v Bielorusku v súvislosti s pandémiou COVID-19

Zrušenie reštrikčných opatrení v Bielorusku v súvislosti s pandémiou COVID-19

Ministerstvo dopravy a komunikácii Bieloruskej republiky oznámilo, že od 1. júla 2020 sa rušia opatrenia týkajúce sa vodičov tranzitujúcich územím Bieloruska. Vláda Bieloruskej republiky prijala dňa 26. júna 2020 Vyhlášku č. 372, podľa ktorej sa rušia preventívne opatrenia na zabránenie šírenia vírusu COVID-19 schválené 25. marca 2020 Vyhláškou č. 171. Opatrenia...
Zdroj: BAMAP
 
Pravidlá vykonávania autobusovej dopravy v Nemecku

Pravidlá vykonávania autobusovej dopravy v Nemecku

V Nemecku sa postupne uvoľňujú podmienky pre autobusovú dopravu. Jednotlivé spolkové krajiny Nemecka si pre prepravu cestujúcich určili rôzne pravidlá. Podľa vyjadrenia nemeckého združenia BDO nie je v tejto chvíli jasné, aké podmienky musí dopravca dodržať z dôvodu rozdielnych pravidiel v jednotlivých spolkových krajinách. Dopravcom sa odporúča riadiť sa podmienkami...
Zdroj: IRU
 
Uvoľnenie medzinárodnej autobusovej dopravy

Uvoľnenie medzinárodnej autobusovej dopravy

Ministerstvo dopravy a výstavby SR nás informovalo o uvoľnení medzinárodnej autobusovej dopravy do viacerých krajín. Podľa informácií z Úradu verejného zdravotníctva SR sa opäť otvárajú hranice aj do ďalších krajín. Bližšie informácie vrátane zoznamu krajín sú uvedené v opatrení ÚVZ SR č. OLP/4739/2020 z 9. júna 2020 (.pdf, 154 kB) v znení opatrenia ÚVZ SR č....
Zdroj: MinDop
 
Znížená cena za podanie elektronického vyhlásenia TIR-EPD

Znížená cena za podanie elektronického vyhlásenia TIR-EPD

Vďaka neustálym rokovaniam IRU s príslušnými kompetentnými orgánmi Bieloruska za aktívnej účasti združenia BAMAP sa dosiahlo úspešné pripojenie aplikácie TIR-EPD k národnému automatizovanému informačnému systému (OAIS). Tým sa umožní prenos elektronických predbežných informácií (EPI) generovaných v aplikácii TIR-EPD priamo do informačného systému bieloruských colných orgánov. Výsledkom tejto zmeny je zníženie nákladov na jedno...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Aktuálne opatrenia v rámci Európy - sumarizácia

Aktuálne opatrenia v rámci Európy - sumarizácia

Medzinárodná únia cestnej dopravy IRU tiež podrobne monitoruje situáciu okolo šírenia vírusu COVID-19 a s tým súvisiace obmedzenia v doprave. Na nasledujúcom odkaze môžete nájsť aktuálne informácie pre každú krajinu jednotlivo: https://www.iru.org/apps/flash-getfile-action?id=889&file=global-coronavirus-covid-19-outbreak.pdf Viac informácií: https://www.iru.org/coronavirus-covid-19-information MaďarskoAktualizácia 19. júna 2020.18. júna 2020 bol v Maďarsku odvolaný núdzový stav. Ako nás informovalo maďarské združenie MKFE,...
Zdroj: AISÖ
 
Oznámenie o prijatých opatreniach v rámci zmluvných štátov CEMT – predĺženie obdobia do 31. decembra 2020

Oznámenie o prijatých opatreniach v rámci zmluvných štátov CEMT – predĺženie obdobia do 31. decembra 2020

Medzinárodné dopravné fórum je koordinátorom oblasti licencií CEMT. Ministerstvo dopravy a výstavby SR bolo v súvislosti s opatreniami, týkajúcich sa pandémie koronavírusu Covid 19 informované sekretariátom medzinárodného dopravného fóra o prijatých opatreniach medzi zmluvnými štátmi CEMT*. Nadväzne na odporúčanie sekretariátu medzinárodného dopravného fóra je počas obdobia od 1. apríla 2020...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU