Aktuality

Balík opatrení v oblasti mobility: Rada prijala reformu týkajúcu sa vodičov nákladných vozidiel

Balík opatrení v oblasti mobility: Rada prijala reformu týkajúcu sa vodičov nákladných vozidiel

Rada dnes prijala zásadnú reformu v odvetví cestnej dopravy EÚ, ktorá je známa ako balík opatrení v oblasti mobility. Novými pravidlami sa zlepšia pracovné podmienky vodičov, zavedú sa osobitné pravidlá vysielania vodičov v medzinárodnej doprave a aktualizujú sa ustanovenia o prístupe na trh nákladnej dopravy. Zároveň sa nimi zlepší účinnosť dodržiavania...
 
Víza do Ruskej federácie

Víza do Ruskej federácie

Oznamujeme záujemcom o vystavenie víz do Ruskej federácie, že nakoľko je ruské vízové centrum pre verejnosť od 16. marca 2020 uzavreté, budú sa žiadosti o víza podávať priamo na konzulárnom oddelení Veľvyslanectva Ruskej federácie v Bratislave, Maróthyho 3, 811 06 Bratislava. Z tohto dôvodu žiadame záujemcov, aby v elektronickom vízovom dotazníku uvádzali ako miesto...
 
Obmedzenie pohybu obyvateľstva

Obmedzenie pohybu obyvateľstva

Vláda pristúpila k obmedzeniu pohybu obyvateľstva a kontrolám na hraniciach pred a počas veľkonočných sviatkov Voľný pohyb osôb bude od 8. apríla 2020 od 00.00 hod.  do 13. apríla 2020 do 23.59 hod. obmedzený. V rámci návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 3 písm. g) ústavného...
 
Aktuálne opatrenia v rámci Európy - sumarizácia

Aktuálne opatrenia v rámci Európy - sumarizácia

Medzinárodná únia cestnej dopravy IRU tiež podrobne monitoruje situáciu okolo šírenia vírusu COVID-19 a s tým súvisiace obmedzenia v doprave. Na nasledujúcom odkaze môžete nájsť aktuálne informácie pre každú krajinu jednotlivo: https://www.iru.org/apps/flash-getfile-action?id=889&file=global-coronavirus-covid-19-outbreak.pdf Viac informácií: https://www.iru.org/coronavirus-covid-19-information Maďarsko Maďarsko uzavrelo svoje vnútorné a vonkajšie hranice s účinnosťou od utorka 17. marca 2020 0.00 h. Maďarskí...
 
Opatrenie ÚVZ SR – výnimka z karantény vodičov

Opatrenie ÚVZ SR – výnimka z karantény vodičov

Na základe pripomienok ČESMAD Slovakia boli do aktuálneho Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republikypri ohrození verejného zdravia č. OLP/3012/2020 zo dňa 4. apríla 2020 zapracované výnimky z povinnej karantény pre vodičov nákladnej dopravy za predpokladu dodržania prísnych podmienok. Všetkým osobám, ktoré sa od 6. apríla 2020 od 7.00 h vrátili...
 
Výnimky zo zákazov jázd v EÚ

Výnimky zo zákazov jázd v EÚ

SlovenskoPrezídium Policajného zboru SR v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 s cieľom zníženia koncentrácie vodičov nákladných motorových vozidiel na odpočívadlách, resp. odstavných plochách a zabezpečenia plynulého tranzitu cez územie SR povoľuje všeobecnú výnimku zo zákazu jazdy na 10. apríla, 12. apríla a 13. apríla.Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach,...
 
Green lanes

Green lanes

Dnešným dňom sa začalo osádzanie dopravného značenia podľa oznámenia Európskej komisie o uplatňovaní „zelených jazdných pruhov“, tzv. „green lanes“. Policajný zbor upozorňuje, že v prípade vzniku rozsiahlych kolón bude uprednostňovať cezhraničnú medzinárodnú dopravu prevážajúcu najmä: - zdravotnícky materiál, liečivá a materiál na ich výrobu,- potraviny,- pohonné hmoty,- živé zvieratá a krmivo,- vstupné...
 
Zmeny vo vedení združenia ČESMAD Slovakia

Zmeny vo vedení združenia ČESMAD Slovakia

Bratislava (ČESMAD Slovakia, 3. apríla 2020) – S účinnosťou od 1. apríla 2020 dochádza k zmenám vo vedení združenia cestných dopravcov ČESMAD Slovakia. Doterajší prezident združenia Pavol Jančovič na základe vlastného rozhodnutia na tejto pozícii končí a bude sa naďalej venovať aktívnej práci v prospech dopravcov v širšom vedení Prezídia združenia. V zmysle stanov združenia, funkciu prezidenta...