Legislatíva

Dohoda medzi Európskou úniou a Moldavskou republikou o cestnej nákladnej doprave 

Dohoda medzi Európskou úniou a Moldavskou republikou o cestnej nákladnej doprave 

Dňa 7.7.2022 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie publikované Rozhodnutie Rady  (EÚ)...
Zdroj: MDV SR
 
Dohoda medzi Európskou úniou a Ukrajinou o cestnej nákladnej doprave 

Dohoda medzi Európskou úniou a Ukrajinou o cestnej nákladnej doprave 

Dňa 7. 7. 2022 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie publikované Rozhodnutie Rady...
Zdroj: MDV SR
 
Požiadavky na prevádzkovateľa cestnej dopravy od 2,5 t do 3,5 t

Požiadavky na prevádzkovateľa cestnej dopravy od 2,5 t do 3,5 t

Požiadavky na prístup k povolaniu prevádzkovateľa cestnej dopravy budú od 21. mája 2022 povinné aj pre prevádzkovateľov, ktorí používajú motorové vozidlá alebo jazdné súpravy na prepravu tovaru v medzinárodnej doprave, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 2,5 tony, ale nepresahuje 3,5 tony. Z tohto dôvodu prevádzkovatelia cestnej nákladnej dopravy, ktorí budú...
Zdroj: ČESMAD Slovakia
 
Rozšírené sankcie voči Rusku a Bielorusku - možné komplikácie pri prepravách

Rozšírené sankcie voči Rusku a Bielorusku - možné komplikácie pri prepravách

Aktualizácia 9. apríla 2022 Európska únia schválila piaty balík reštrikčných opatrení voči Rusku a Bielorusku. Tieto opatrenia sú účinné od 9. apríla 2022.Predmetným balíkom sa  rozširuje zoznam kontrolovaných položiek, ktoré by mohli prispieť k vojenskému a technologickému zlepšeniu Ruska alebo k rozvoju jeho sektora obrany a bezpečnosti. Zavádzajú sa ním...
Zdroj: IRU
 
Nové výšky súm stravného a sumy základnej náhrady za používanie cestovných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Nové výšky súm stravného a sumy základnej náhrady za používanie cestovných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Od 1. mája 2022 sa menia výšky súm stravného a sumy základnej...
Zdroj: ČESMAD Slovakia
 
Lex Ukrajina

Lex Ukrajina

Dnes 30. marca 2022 nadobúda účinnosť zákon č. 92/2022 Z.z. o niektorých...
Zdroj: ČESMAD Slovakia
 
Zmeny zákona 8/2009 Z.z. o cestnej premávke

Zmeny zákona 8/2009 Z.z. o cestnej premávke

Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z.z. z dielne Ministerstva vnútra SR...
Zdroj: ČESMAD Slovakia
 
Webinár vysielanie pracovníkov

Webinár vysielanie pracovníkov

Dnes 25. januára 2022 sa uskutočnil webinár na tému Vysielanie pracovníkov v...
Zdroj: ČESMAD Slovakia