Výmena tachografov

Povinná inštalácia inteligentných tachografov

Balík mobility priniesol pre dopravcov výrazné zmeny a povinnosti. Jednou z nich je aj postupná povinná výmena starších druhov tachografov za inteligentný tachograf verzie 2 pre vozidlá používané v medzinárodnej doprave.

Povinná inštalácia inteligentných tachografov verzie 2 sa od 21. augusta 2023 týka novoregistrovaných vozidiel. Vozidlá vybavené analógovým a digitálnym tachografom používaných v medzinárodnej doprave sú povinné vymeniť tieto druhy tachografov do 31. decembra 2024 a vozidlá vybavené inteligentným tachografom verzie 1 sú tak povinné urobiť do 20. augusta 2025. Od 1. júla 2026 sa povinnosť mať vozidlo vybavené inteligentným tachografom verzie 2 bude dotýkať aj vozidiel  s celkovou povolenou hmotnosťou nad 2,5 t, ktoré budú využívané na medzinárodnú dopravu.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 k tachografom nájdete TU.

Od 21. augusta 2023 prichádza aj k zmene týkajúcej sa výnimiek z pravidiel vysielania vodičov. Od tohto dátumu sa za vyslaného vodiča nebude považovať vodič, ktorý v rámci bilaterálnej prepravy vykoná dodatočnú činnosť a prepravu vykonáva vozidlom vybaveným inteligentným tachografom verzie 2. (Do tohto dátumu platila táto výnimka pre všetkých vodičov). Pod dodatočnou činnosťou sa rozumie nakládka alebo vykládka.

Smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1057 upravujúcu vysielanie vodičov nájdete TU.

Posledná aktualizácia: 25. 09. 2023