Časopis Kilometer

 

Združenie cestných dopravcov ČESMAD Slovakia vydáva odborný mesačník Kilometer, ktorý je určený pre všetkých podnikateľov v oblasti medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej dopravy.

Obsah
Kilometer obsahuje aktuálne informácie o legislatívnych zmenách týkajúcich sa cestnej dopravy, o činnosti združenia, predpisy a obmedzenia v cestnej doprave na Slovensku i v zahraničí, colné záležitosti týkajúce sa prepravy na podklade karnetov TIR, pričom prináša aj novinky z oblasti dopravnej techniky. Najnovšie vydanie časopisu Kilometer je k dispozícii pre členov združenia a pre predplatiteľov v on-line verzii.

Ako získať Kilometer?
Časopis Kilometer je súčasťou rozšíreného balíčka informačných služieb, ktorý obsahuje ročné predplatné časopisu (časopis sa vydáva 12-krát ročne), prístup na internetovú stránku www.cesmad.sk (vrátane on-line verzie časopisu Kilometer) na našej stránke a informačné emaily s dôležitými informáciami za 350 eur vrátane DPH. Ak máte záujem objednať si rozšírený balíček, ktorým získate vždy najaktuálnejšie dôležité informácie pre dopravcov, stačí sa zaregistrovať a vyplniť potrebné údaje vo formulári "Registrácia". Formulár odošlete a po uhradení poplatku vám systém vygeneruje prístupové meno a heslo.

Informácie pre inzerentov
Kilometer dostáva zadarmo viac ako 1 000 členov združenia a približne 200 predplatiteľov informačného balíčka. Zvyšok je určený pre firmy a inštitúcie, ktorých činnosť súvisí s cestnou dopravou a službami pre cestných dopravcov (výrobcovia a importéri nákladných vozidiel a ďalšej dopravnej techniky, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a ďalšie ministerstvá, zahraničné zastupiteľské úrady na Slovensku, odbory dopravy miestnej samosprávy, Žilinská univerzita, záchranné jednotky, zväzy a združenia, ktorých sa týka problematika dopravy).

Inzercia
V prípade záujmu o uverejnenie inzercie v odbornom mesačníku Kilometer kontaktujte, prosím, redakciu.

REDAKCIA

Šéfredaktor
Mgr. Roman Kment
mobil: 0905 456 751
e-mail kment@cesmad.sk

Registrácia
MK SR 1157/94; ročníky 1. – 6. vychádzali pod názvom Informačné správy; ISSN 1335-9894

Posledná aktualizácia: 03. 03. 2021