Informácie podľa krajín


Zákaz jazdy na talianskej diaľnici A22

[Taliansko] - Zákaz jazdy na talianskej diaľnici A22

Aby sa predišlo dopravným komplikáciám počas štátnych sviatkov v Rakúsku a Nemecku bol na diaľnici A22 v Taliansku zavedený zákaz jazdy. Zákaz jazdy na talianskej diaľnici A22 v úseku od mesta Strzing k štátnej hranici bude v platnosti pre nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 7,5t v čase od 0.00 h do 22.00 h počas 13....
Zdroj: User Admin
Nový mýtny systém v Poľsku

[Poľsko] - Nový mýtny systém v Poľsku

Ako informuje portál www.etoll.gov.pl, v prvej polovici júna 2021 sa spustí nový elektronický mýtny systém v Poľsku. Tento systém bude využívať satelitnú technológiu a nahradí tak aktuálny systém ViaToll, ktorá využívala mikrovlnnú technológiu DRSC. Výhodou novej technológie podľa prevádzkovateľa bude, že už nebude potrebné chodiť na zákaznícke centrá a všetky náležitosti sa budú dať...
Zdroj: User Admin
Taliansko zrušilo výnimky zo zákazov jázd

[Taliansko] - Taliansko zrušilo výnimky zo zákazov jázd

Na základe informácie z talianskeho generálneho riaditeľstva pre cestnú dopravu (MIMS) boli na území Talianska zrušené výnimky zo zákazov jázd pre nákladné vozidlá idúce v medzinárodnej doprave. Tieto zákazy jázd boli zrušené od marca 2021 z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie spôsobenej ochorením COVID-19.Aktuálne obmedzenia počas víkendov a štátnych sviatkov na území Talianska je možné...
Zdroj: User Admin
Výnimky zo zákazov jázd vo Francúzsku

[Francúzsko] - Výnimky zo zákazov jázd vo Francúzsku

Francúzske orgány  v súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou COVID-19 čiastočne rušia niektoré zákazy jázd pre nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 7,5 t. Výnimky sa týkajú iba určitých druhov tovarov v konkrétne dni: pre vozidlá zásobujúce obchody základnými produktami (potraviny pre ľudskú spotrebu, potrava pre zvieratá, drogéria, hygienické potreby, lieky, zásobovanie záhradných centier) je...
Zdroj: User Admin
Zákaz jazdy v Maďarsku

[Maďarsko] - Zákaz jazdy v Maďarsku

Napriek snahe maďarského združenia MKFE o zabezpečenie výnimky zo zákazu jazdy na sobotu 1. mája 2021 bude zákaz v platnosti od soboty 1. mája v čase od 8.00 h nepretržite do nedele 2. mája 2021 do 22.00 h. Zákaz jazdy sa vzťahuje na nákladné vozidlá, ktorých celková hmotnosť presahuje 7,5 t.
Zdroj: User Admin
Nemecko - Výnimky zo zákazu jázd

[Nemecko] - Nemecko - Výnimky zo zákazu jázd

Na základe informácií z Nemeckého federálneho úradu pre nákladnú dopravu BAG sú zákazy jázd počas víkendov a štátnych sviatkov pre nákladné vozidlá zrušené na území Nemecka do 30. júna 2021 s výnimkou spolkovej krajiny Bavorsko, ktorá má zákazy jázd zrušené do 16. mája 2021 iba pre nevyhnutnú dopravu. Podľa BAG...
Zdroj: User Admin
Zrušené zákazy jázd v Grécku

[Grécko] - Zrušené zákazy jázd v Grécku

Ministerstvo dopravy v Grécku oznámilo udelenie výnimky zo zákazov jázd pre nákladné vozidlá počas pravoslávnych veľkonočných sviatkov na gréckych národných cestách počas nasledujúcich dní: apríl 2021 apríl 2021 máj 2021 máj 2021
Zdroj: User Admin
Zrušené zákazy jázd v Španielsku

[Španielsko] - Zrušené zákazy jázd v Španielsku

Generálne riaditeľstvo pre dopravu v Španielsku rozhodlo o zrušení zákazov jázd v období od 30. apríla 2021 do 3. mája 2021 pre nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7,5t, ktoré vykonávajú prepravu nebezpečných vecí alebo nadrozmernú prepravu na základe špeciálneho povolenia. Dôvodom je podpora nákladnej dopravy v čase krízy spôsobenej pandémiou COVID-19.
Zdroj: User Admin
Nové vnútroštátne pravidlá v Nemecku

[Nemecko] - Nové vnútroštátne pravidlá v Nemecku

Od soboty 24. apríla 2021 Nemecko zaviedlo nové opatrenia proti šíreniu COVID-19. Nové pravidlá platia vo všetkých okresoch a mestách so 7-dňovou incidenciou nad 100. Vzhľadom k tomu, že pre vodičov je prakticky nemožné sledovať aktuálnu pandemickú situáciou v Nemecku, odporúčame na celom území dodržiavať opatrenia uvedené nižšie. Vodiči by mali byť oboznámení s nasledujúcimi...
Zdroj: User Admin
Podmienky vstupu do Talianska

[Taliansko] - Podmienky vstupu do Talianska

Talianske združenie dopravcov CONFETRA nás informovalo o predĺžení určitých povinností pre profesionálnych vodičov pri vstupe na územie Talianska. Zahraniční vodiči, ktorí v uplynulých dňoch navštívili jednu z krajín s kategóriou A, B, C, D alebo Francúzsko naďalej musia mať pri sebe vypísaný formulár pre vstup na územie Talianska. Rovnako tak pre nich platí...
Zdroj: User Admin
Zrušenie povolenia pred príchodom do grófstva Kent

[Veľká Británia] - Zrušenie povolenia pred príchodom do grófstva Kent

Pri ceste z Veľkej Británie do Európskej Únie cez prístav Dover alebo Eurotunel sa od utorka 20. apríla 2021 nevyžaduje povolenie pre vstup do grófstva Kent (tzv. Kent Access Permit). Okrem toho bola v platnosti aj kontrola pripravenosti nákladného vozidla na prekročenie hranice. Táto kontrola bola tiež s okamžitou platnosťou zrušená. Británia usúdila,...
Zdroj: User Admin
Výnimka na dojazd

[Slovensko] - Výnimka na dojazd

Na základe žiadosti združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcimi štátnymi sviatkami všeobecnú výnimku zo zákazu jazdy na 1. a 8. mája 2021. Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, cestách I triedy a cestách pre medzinárodnú premávku prichádzajúce na územie...
Zdroj: User Admin
Nemecko zrušilo dočasné kontroly na nemecko-českých hraniciach

[Česká republika] - Nemecko zrušilo dočasné kontroly na nemecko-českých hraniciach

Nemecko oznámilo, že od 15. apríla ruší dočasne zavedené kontroly na hraničných priechodoch medzi Nemeckom a Českou republikou z dôvodu pandémie COVID-19, ktoré vykonávalo od 14. februára 2021. Kontroly na pozemnej hranici s Rakúskom z dôvodu kontroly migrácie však napríklad zachová do 11. mája 2021. Dočasné kontroly na vnútorných hraniciach únie v rámci schengenského...
Zdroj: User Admin
Údržba tunela Mont Blanc

[Francúzsko] - Údržba tunela Mont Blanc

Z dôvodu prebiehajúcej údržby bude v tuneli Mont Blanc prerušená premávka v utorok 13. apríla 2021 v čase od 19.30 h do 6.00 h. Premávka v tuneli tak bude prerušená na dobu 10,5 hodiny.
Zdroj: User Admin
Medzi Bieloruskom a Litvou boli otvorené tri hraničné priechody

[Bielorusko] - Medzi Bieloruskom a Litvou boli otvorené tri hraničné priechody

Od pondelka 12. apríla 2021 boli uvedené do prevádzky tri hraničné priechody s určitými obmedzeniami medzi Bieloruskom a Litvou: Vidzy (BLR) - Tverečius (LTU) je možné využiť na prekročenie hranice osobami bez ohľadu na ich štátne občianstvo, prázdnymi nákladnými vozidlami a vozidlami osobnej dopravy s maximálnou povolenou hmotnosťou nepresahujúcou 3,5 tony s najviac...
Zdroj: User Admin
Podmienky pre vstup do Nemecka

[Nemecko] - Podmienky pre vstup do Nemecka

14. januára nadobudlo účinnosť nové opatrenie nemeckej spolkovej vlády. Reaguje tým na mimoriadne dynamický vývoj pandémie, najmä vznik nových mutácií, ktoré sa šíria rýchlejšie. Vývoj pandemickej situácie je v každej krajine rozdielny, a preto boli zavedené tri kategórie rizikovosti. Pri ceste do Nemecka sa sleduje, ktoré krajiny osoba vstupujúca do...
Zdroj: User Admin