Informácie podľa krajín


Čiastočné zrušenie zákazov jázd súvisiacich s konaním olympijských hier vo Francúzsku

[Francúzsko] - Čiastočné zrušenie zákazov jázd súvisiacich s konaním olympijských hier vo Francúzsku

Francúzska vláda čiastočne ruší zákazy jázd nákladných vozidiel s  hmotnosťou nad 7,5t, ktoré vykonávajú prepravu tovaru na olympijské a paraolympijské hry. Vymedzenie jednotlivých období: Od 1. mája do 31. októbra 2024 pre všeobecné a doplnkové obmedzenia, ktoré platia na celom území. Od 8. apríla do 16. septembra 2024 pre špecifické obmedzenia, ktoré...
Zdroj: User Admin
Čiastočné zrušenie letných zákazov jázd vo Francúzsku

[Francúzsko] - Čiastočné zrušenie letných zákazov jázd vo Francúzsku

Upozorňujeme, že Francúzska vláda tento rok rozhodla o zrušení letných zákazov jázd počas sobôt 6. júla a 24. augusta 2024 v týchto regiónoch: Dňa 6. júla 2024 V regiónoch Bourgogne-Franche-Comté a Grand Est, okrem diaľnic A6 a A31 v smere sever-juh (smerom na Lyon a smerom na Beaune), na ktorých je pre tieto vozidlá...
Zdroj: User Admin
Uzavretie hraničných priechodov medzi Fínskom a Ruskom

[Fínsko] - Uzavretie hraničných priechodov medzi Fínskom a Ruskom

Aktualizácia 11.4.2024 Rozhodnutie fínskej vlády o uzavretí hraničných priechodov s Ruskom bude platné aj po 14. apríli 2024, až do odvolania. Aktualizácia 14.2.2024 Upozorňujeme, že uzavretie hraničných priechodov bude prebiehať až do 14. apríla 2024. Aktualizácia 15.12.2023 Fínska vláda oznámila opätovné uzavretie všetkých hraničných priechodov s Ruskom. Nové opatrenia nadobudnú účinnosť od 20.00...
Zdroj: User Admin
Výnimka pri preprave detí vo Francúzsku

[Francúzsko] - Výnimka pri preprave detí vo Francúzsku

Zo zákazu prepráv detí vo Francúzsku bola udelená výnimka pre prepravy, ktorých cieľom/začiatkom cesty sú miesta konania olympijských udalostí alebo akcií organizovaných výborom pre letné olympijské a paraolympijské hry v roku 2024. Pod prepravou detí rozumieme prepravu osôb do 18 rokov, bez ohľadu na účel cesty, ktorá sa uskutočňuje vozidlom s viac ako...
Zdroj: User Admin
Zrušenie zákazu jazdy vo Francúzsku

[Francúzsko] - Zrušenie zákazu jazdy vo Francúzsku

Na základe zverejnenej vyhlášky sa počas štátneho sviatku 9. mája 2024 vo Francúzsku nebude uplatňovať zákaz jazdy pre nákladné vozidlá nad 7,5t. Rovnako tak sa zákazy jázd nebudú týkať ani prepráv vozidiel bez nákladu.
Zdroj: User Admin
Rekonštrukcia mosta Beveren v Belgicku

[Belgicko] - Rekonštrukcia mosta Beveren v Belgicku

Prípravné práce na rekonštrukciu budú zahájené od 12. apríla 2024 a rekonštrukcia bude prebiehať od 8. júla 2024 do leta 2025. Plánované uzávierky sú nasledovné: apríl 2024 – uzávierka v smere na Gent; apríl 2024 – uzávierka v smere na Gent; apríl 2024 – uzávierka v smere do Holandska; apríl 2024 – uzávierka...
Zdroj: User Admin
Uzavretie tunela Arlberg počas obdobia rekonštrukcie

[Rakúsko] - Uzavretie tunela Arlberg počas obdobia rekonštrukcie

Z dôvodu rekonštrukčných prác bude tunel Arlberg uzavretý pre všetky druhy vozidiel. Tunel sa nachádza na  rýchlostnej ceste medzi Tirolskom a Vorarlberskom a bude uzavretý v oboch smeroch od 15. apríla do 22. novembra 2024. Obchádzkové trasy vedú cez Arlbergpass Road (B 197/L 197) alebo cez Švajčiarsko a Nemecko. Ďalšie informácie nájdete TU.
Zdroj: User Admin
Prerušenie premávky v tuneli Fréjus

[Taliansko] - Prerušenie premávky v tuneli Fréjus

V dôsledku plánovaných údržbárskych prác bude premávka v tuneli Fréjus prerušená v oboch smeroch od soboty 6. apríla od 22.00 h do pondelka 8. apríla 2024 do 6.00 h. Okrem celkovej uzávierky bude počas apríla premávka od utorka do nedele prebiehať striedavo v jednom jazdnom pruhu, s výnimkou 24. a 25. apríla 2024. Podrobný kalendár...
Zdroj: User Admin
Rozšírenie hraničných kontrol na hraniciach so Slovenskom

[Rakúsko] - Rozšírenie hraničných kontrol na hraniciach so Slovenskom

Rakúsko opäť zaviedlo do 2. júna 2024 dočasné hraničné kontroly na hraniciach so Slovenskom. Taktiež pripomíname, že Rakúsko už predtým predĺžilo kontroly s Českou republikou do 16. apríla a so Slovinskom a Maďarskom do 11. mája 2024.
Zdroj: User Admin
Celoeurópska kontrolná akcia Truck & Bus

[Slovensko] - Celoeurópska kontrolná akcia Truck & Bus

V poradí druhá celoeurópska kontrolná akcia Roadpolu v tomto roku, zacielená na nákladnú a autobusovú dopravu  sa uskutoční od 13. do 19. mája 2024. V členských krajinách Roadpolu sa kontrolné orgány zamerajú hlavne na technický stav, rozmery a hmotnosti vozidiel, časy jázd a prestávok, správne upevnenie nákladu, sprievodné doklady a tachograf. Kalendár pripravovaných kontrolných akcií Roadpolu TU....
Zdroj: User Admin
Požiadavka na dodatočné dokumenty v Poľsku

[Poľsko] - Požiadavka na dodatočné dokumenty v Poľsku

Od piatku 22. marca 2024 požadujú poľskí colníci dodatočné doklady od vodičov nákladných vozidiel smerujúcich do krajín v Strednej Ázii pri prechode hraničných priechodom Koroszczyn. Medzi tieto doklady patrí napríklad vyhlásenie výrobcu, že tovar zostane v krajine dovozu a nie v Rusku. Vzhľadom k tomu, že odosielatelia a dopravcovia nevedeli o tejto novej požiadavke, väčšina nákladných vozidiel...
Zdroj: User Admin
Zmena zákazu jázd v Maďarsku

[Maďarsko] - Zmena zákazu jázd v Maďarsku

Ministerstvo dopravy modifikovalo zákazy jázd pre nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 7,5t počas nadchádzajúcich veľkonočných sviatkov. Zákazy jázd sa budú v Maďarsku uplatňovať v nasledujúcom rozsahu: v piatok 29. marca od 6.00 h do 22.00 h (jazda vo štvrtok 28. marca  od 22.00 h do piatka 29. marca 6.00 h povolená), v...
Zdroj: User Admin
Dopravné opatrenia pre autobusy vo Veľkej Británii

[Veľká Británia] - Dopravné opatrenia pre autobusy vo Veľkej Británii

V snahe zefektívniť premávku počas veľkonočných sviatkov, prístav Dover prijal opatrenia na zlepšenie plynulosti dopravy. Pre autobusy, ktoré smerujú k prístavu počas nižšie určených dní, platí povinnosť dodržiavať stanovenú trasu. Príchod do prístavu bude možný len v určenom trojhodinovom časovom intervale. od 10.30 h vo štvrtok 28. marca do 1.30 h v sobotu 30....
Zdroj: User Admin
Zahrnutie autobusov do mýtneho systému v Maďarsku

[Maďarsko] - Zahrnutie autobusov do mýtneho systému v Maďarsku

Pripomíname, že od 1. apríla 2024 budú autobusy a autokary kategórie M2 a M3 v Maďarsku povinné platiť mýto za užívanie ciest. Táto povinnosť mala pôvodne platiť od 1. februára 2024 ale bola odložená. Mýtne sadzby budú pozostávať z poplatku za infraštruktúru, poplatku za externé náklady emisií CO2 a poplatkov za externé náklady súvisiace so...
Zdroj: User Admin