Rozdelenie povolení CEMT

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor cestnej dopravy, oznamuje, že licencie CEMT na rok 2023 sa budú vydávať v budove ministerstva na prízemí za prísnych bezpečnostných opatrení. Licencie CEMT sa budú vydávať dopravcom v počte a v štruktúre podľa zverejneného zoznamu. Viac informácií nájdete v prílohe.

Posledná aktualizácia: 25. 01. 2023