Kartel

Zapojte sa do 3. kola kauzy Kartel výrobcov nákladných vozidiel

Európska komisia 19. júla 2016 rozhodla, že sa spoločnosti DAF, Daimler, Iveco, MAN a VOLVO, Renault a neskôr Scania dopustili kartelovej dohody pri stanovovaní predajných cien nákladných vozidiel s hmotnosťou nad 6 t predávaných v rokoch 1997 až 2011 (obdobie 14 rokov). Komisia výrobcom udelila pokutu vo výške vyše 3,5 mld EUR. Združenie ČESMAD Slovakia ponúklo svojim členom možnosť zapojiť sa do prípadu a domáhať sa kompenzácie za zvýšenú cenu zakúpených nákladných vozidiel v 2. kolách registrácie od septembra 2017 do júna 2018 prostredníctvom medzinárodnej advokátskej kancelárie Hausfeld a Financialright, s ktorou združenie podpísalo zmluvu o sprostredkovaní. Do prípadu sa zapojilo cca 330 dopravných spoločností, ktoré disponujú viac ako 8000 vozidlami.

Právne kroky
 
Dňa 22.12.2017 a 14.12.2018 boli podané dve rekordné žaloby proti tzv. „kartelu“ v mene približne 7 000 spoločností s takmer 150 000 nákladnými vozidlami na okresnom súde v Mníchove - vypočítaná suma škody vo výške viac ako 1 mld. EUR (presne 1 019 886 195 €) pre obe pohľadávky plus úroky vo výške 0,4 mld. EUR (presne 388 367 737 €).
 
Spoločnosť Financialright teraz otvára tretie kolo získania svojich nárokov proti kartelu. Vzhľadom na pretrvávajúci veľký záujem spoločností o pripojenie sa k žiadosti sa lehota na registráciu tretej žiadosti predĺžila do 30. septembra 2019.
 
Registrácia
 
• Registrácia: Záujemcovia sa môžu zaregistrovať na https://truck-damages.com/sk/ do 30. septembra 2019.

• Nákladné vozidlá: Registrovať sa môžu všetky nové nákladné vozidlá nad 6 t nadobudnuté nákupom, splátkovým predajom alebo lízingom od 01.04.2004 do 31.12.2016. Vozidlá Daimler, Volvo / Renault, MAN, Iveco, DAF a Scania sú akceptované.

• Žiadne náklady na riziko: Spoločnosť Financialright preberá všetku zodpovednosť za vymáhanie pohľadávok. V prípade úspešného procesu, patrí Financialright odmena vo výške 33% zo zaplatenej kompenzácie. Ak by proces nebol úspešný, dopravca nemusí nič platiť.
 
Ak ste sa už registrovali a zapojili v 1. a 2. kole, teraz to už nie je potrebné.

V prípade ďalších otázok kontaktujte JUDr. Martina Kozubíka prostredníctvom mailu kozubik@cesmad.sk.

 

 

Posledná aktualizácia: 05. 11. 2019