Kartel

Kartel výrobcov nákladných vozidiel – 2. kolo registrácie pre vozidlá zakúpené v rokoch 2003 - 2016

Európska komisia 19. júla 2016 rozhodla, že sa spoločnosti DAF, DAIMLER, IVECO, MAN, VOLVO, RENAULT a neskôr SCANIA dopustili kartelovej dohody pri stanovovaní predajných cien nákladných vozidiel s hmotnosťou nad 6 t predávaných v rokoch 1997 až 2011. Je však možné, že predajné ceny boli ovplyvnené kartelovou dohodou až do roku 2016. Komisia výrobcom udelila pokutu vo výške 3,82 mld. EUR.

Nález Komisie dáva všetkým zákazníkom, ktorí si v uvedenom období zakúpili nákladné vozidlá týchto značiek, príležitosť, aby sa domáhali kompenzácie za ich zvýšenú cenu. Podľa predbežných alebo skôr konzervatívnych odhadov môžu byť tieto nároky uplatňované vo výške medzi 5% až 15% z ceny vozidla. Presná kalkulácia môže byť zrealizovaná až po posúdení všetkých konkrétnych požiadaviek.

Združenie ČESMAD Slovakia má k dispozícii ponuku špičkovej medzinárodnej právnej kancelárie Hausfeld na zastupovanie záujmov členov v týchto sporoch. Tato kancelária je presvedčená, aj vďaka jasnému verdiktu Komisie, že dopravca so svojou žiadosťou uspeje. Predpokladá, že dôjde skôr k mimosúdnej dohode s výrobcami, ako k súdnemu sporu, pretože ku kompenzácii by sa pripočítali úroky a súdne trovy. Tiež je dôležité, že prípadné súdne spory by boli vedené na zahraničných súdoch (Nemecko, Holandsko, Veľká Británia), kde sú podmienky pre poškodeného lepšie ako v Slovenskej republike.

Rovnako ako k veci veľmi aktívne pristupujú združenia dopravcov v Holandsku, vo Švédsku, vo Francúzsku, v Nemecku, v Poľsku a ďalších krajinách, je aj Združenie ČESMAD Slovakia pripravené svojich členov podporiť a prípadne aj kolektívne zastupovať. Všetky náklady celého procesu sú hradené ako success fee. To znamená, že iba v prípade, ak bude kompenzácia na základe odovzdaných dokladov o kúpe vozidla dosiahnutá, vznikne právnemu zástupcovi nárok na odmenu vo výške max. 30% z vymoženej čiastky pre prípad, že sa registruje člen združenia ČESMAD Slovakia. V prípade nečlenov združenia vznikne právnemu zástupcovi nárok na odmenu vo výške max. 33% z vymoženej čiastky

Odkaz na tlačovú správu európskej komisie nájdete tu: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2582_en.htm

KONTAKTY
Dominika Chrachalová – Zástupca advokátskej kancelárie Hausfeld
Otázky súvisiace s registráciou do kauzy kartel, technické otázky
Dominika.Chrachalova@hausfeld.com

JUDr. Martin Kozubík – Zástupca ČESMAD Slovakia
Otázky súvisiace s organizáciou a manažovaním kauzy kartel
kozubik@cesmad.sk

 

Posledná aktualizácia: 25. 10. 2018