Aktuality

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Na základe pripomienok ČESMAD Slovakia boli do aktuálneho Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republikypri ohrození verejného zdravia č. OLP/3012/2020 zo dňa 4. apríla 2020 zapracované výnimky z povinnej karantény pre vodičov nákladnej dopravy za predpokladu dodržania prísnych podmienok. Všetkým osobám ktoré sa od 06. apríla 2020 od 7.00 vrátili zo...
 
Výnimky zo zákazov jázd v EÚ

Výnimky zo zákazov jázd v EÚ

SlovenskoPrezídium Policajného zboru SR v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 s cieľom zníženia koncentrácie vodičov nákladných motorových vozidiel na odpočívadlách, resp. odstavných plochách a zabezpečenia plynulého tranzitu cez územie SR povoľuje všeobecnú výnimku zo zákazu jazdy z § 39 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke na...
 
Green lanes

Green lanes

Dnešným dňom sa začalo osádzanie dopravného značenia podľa oznámenia Európskej komisie o uplatňovaní „zelených jazdných pruhov“, tzv. „green lanes“. Policajný zbor upozorňuje, že v prípade vzniku rozsiahlych kolón bude uprednostňovať cezhraničnú medzinárodnú dopravu prevážajúcu najmä: - zdravotnícky materiál, liečivá a materiál na ich výrobu,- potraviny,- pohonné hmoty,- živé zvieratá a krmivo,- vstupné...
 
Zmeny vo vedení združenia ČESMAD Slovakia

Zmeny vo vedení združenia ČESMAD Slovakia

Bratislava (ČESMAD Slovakia, 3. apríla 2020) – S účinnosťou od 1. apríla 2020 dochádza k zmenám vo vedení združenia cestných dopravcov ČESMAD Slovakia. Doterajší prezident združenia Pavol Jančovič na základe vlastného rozhodnutia na tejto pozícii končí a bude sa naďalej venovať aktívnej práci v prospech dopravcov v širšom vedení Prezídia združenia. V zmysle stanov združenia, funkciu prezidenta...
 
Situácia na hraničných priechodoch

Situácia na hraničných priechodoch

Aktualizácia1. apríla 2020 9.00 h.Znovuotvorenie hraničných priechodov s Maďarskom Prezídium Policajného zboru SR nás informovalo o zmenách na hraničných priechodoch s Maďarskom. Slovenský a maďarský minister vnútra sa dohodli na znovuotvorení štyroch hraničných priechodov pre nákladnú dopravu s účinnosťou od stredy 1. apríla 2020, avšak iba v obmedzenom režime. Hraničné priechody sú otvorené pre...
 
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

V prílohe nájdete Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 vydanú 30.3.2020 (šiesta aktualizácia).
 
Obnovenie prijímania žiadostí o vystavenie tureckých víz

Obnovenie prijímania žiadostí o vystavenie tureckých víz

Konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Tureckej republiky v Bratislave informovalo, že od pondelka 30. marca 2020 obnovuje prijímanie žiadostí o víza pre šoférov vykonávajúcich cestnú nákladnú dopravu. V rámci prijatých opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 upravili úradné hodiny konzulárneho oddelenia, a to nasledovne: v pondelok, stredu a v piatok od 9:00 do 12:00 hod. Zdroj: konzulárne oddelenie Veľvyslanectva...
 
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2777/2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2777/2020

S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:1. predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely,2. predajní...