Aktuality

Zákaz jazdy na talianskej diaľnici A22

Zákaz jazdy na talianskej diaľnici A22

Aby sa predišlo dopravným komplikáciám počas štátnych sviatkov v Rakúsku a Nemecku bol na diaľnici A22 v Taliansku zavedený zákaz jazdy. Zákaz jazdy na talianskej diaľnici A22 v úseku od mesta Strzing k štátnej hranici bude v platnosti pre nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 7,5t v čase od 0.00 h do 22.00 h počas 13....
Zdroj: ČESMAD Bohemia
 
Nový mýtny systém v Poľsku

Nový mýtny systém v Poľsku

Ako informuje portál www.etoll.gov.pl, v prvej polovici júna 2021 sa spustí nový elektronický mýtny systém v Poľsku. Tento systém bude využívať satelitnú technológiu a nahradí tak aktuálny systém ViaToll, ktorá využívala mikrovlnnú technológiu DRSC. Výhodou novej technológie podľa prevádzkovateľa bude, že už nebude potrebné chodiť na zákaznícke centrá a všetky náležitosti sa budú dať...
Zdroj: e-TOLL PL
 
Taliansko zrušilo výnimky zo zákazov jázd

Taliansko zrušilo výnimky zo zákazov jázd

Na základe informácie z talianskeho generálneho riaditeľstva pre cestnú dopravu (MIMS) boli na území Talianska zrušené výnimky zo zákazov jázd pre nákladné vozidlá idúce v medzinárodnej doprave. Tieto zákazy jázd boli zrušené od marca 2021 z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie spôsobenej ochorením COVID-19.Aktuálne obmedzenia počas víkendov a štátnych sviatkov na území Talianska je možné...
Zdroj: Confetra, Conftrasporto
 
Výnimky zo zákazov jázd vo Francúzsku

Výnimky zo zákazov jázd vo Francúzsku

Francúzske orgány  v súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou COVID-19 čiastočne rušia niektoré zákazy jázd pre nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 7,5 t. Výnimky sa týkajú iba určitých druhov tovarov v konkrétne dni: pre vozidlá zásobujúce obchody základnými produktami (potraviny pre ľudskú spotrebu, potrava pre zvieratá, drogéria, hygienické potreby, lieky, zásobovanie záhradných centier) je...
Zdroj: IRU
 
Zákaz jazdy v Maďarsku

Zákaz jazdy v Maďarsku

Napriek snahe maďarského združenia MKFE o zabezpečenie výnimky zo zákazu jazdy na sobotu 1. mája 2021 bude zákaz v platnosti od soboty 1. mája v čase od 8.00 h nepretržite do nedele 2. mája 2021 do 22.00 h. Zákaz jazdy sa vzťahuje na nákladné vozidlá, ktorých celková hmotnosť presahuje 7,5 t.
Zdroj: MKFE
 
Nemecko - Výnimky zo zákazu jázd

Nemecko - Výnimky zo zákazu jázd

Na základe informácií z Nemeckého federálneho úradu pre nákladnú dopravu BAG sú zákazy jázd počas víkendov a štátnych sviatkov pre nákladné vozidlá zrušené na území Nemecka do 30. júna 2021 s výnimkou spolkovej krajiny Bavorsko, ktorá má zákazy jázd zrušené do 16. mája 2021 iba pre nevyhnutnú dopravu. Podľa BAG...
Zdroj: BAG
 
Zrušené zákazy jázd v Grécku

Zrušené zákazy jázd v Grécku

Ministerstvo dopravy v Grécku oznámilo udelenie výnimky zo zákazov jázd pre nákladné vozidlá počas pravoslávnych veľkonočných sviatkov na gréckych národných cestách počas nasledujúcich dní: apríl 2021 apríl 2021 máj 2021 máj 2021
Zdroj: IRU
 
Zrušené zákazy jázd v Španielsku

Zrušené zákazy jázd v Španielsku

Generálne riaditeľstvo pre dopravu v Španielsku rozhodlo o zrušení zákazov jázd v období od 30. apríla 2021 do 3. mája 2021 pre nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7,5t, ktoré vykonávajú prepravu nebezpečných vecí alebo nadrozmernú prepravu na základe špeciálneho povolenia. Dôvodom je podpora nákladnej dopravy v čase krízy spôsobenej pandémiou COVID-19.
Zdroj: IRU