Informácie podľa krajín - Poľsko Späť na mapu

Poľsko: Rozšírenie siete spoplatnených úsekov ciest

Poľsko: Rozšírenie siete spoplatnených úsekov ciest

V prvom štvrťroku 2013 sa sieť spoplatnených ciest a diaľnic viaTOLL rozšíri takmer o 300 km nových úsekov štátnych ciest a diaľnic, čím celková dĺžka úsekov zapojených do systému dosiahne 2 190 km. Počas prvej etapy, ktorá sa zrealizuje v januári 2013, sa sieť rozšíri o 140 km. Počas druhej...
Zdroj: User Admin
Poľsko: Od júla 2012 ďalšie spoplatnené úseky

Poľsko: Od júla 2012 ďalšie spoplatnené úseky

Od 1. júla 2012 by malo v Poľsku dôjsť k rozšíreniu siete spoplatnených ciest o ďalšie úseky. Aspoň tak to uvádza tamojšie Ministerstvo dopravy, stavebníctva a morského hospodárstva vo svojom návrhu Nariadenia Rady ministrov, ktorým sa mení nariadenie o štátnych cestách alebo ich úsekoch, na ktorých sa vyberá elektronické mýto a výške sadzieb...
Zdroj: User Admin
Poľsko: Diaľnica A4 bude spoplatnená pre všetky vozidlá

Poľsko: Diaľnica A4 bude spoplatnená pre všetky vozidlá

S účinnosťou od 1. júna 2012 bude úsek diaľnice A4 Bielany Wroclawskie – Sośnica na juhu Poľska spoplatnený pre všetky motorové vozidlá. Na úseku, ktorý spravuje poľská národná diaľničná spoločnosť a za použitie ktorého v súčasnosti platia prostredníctvom elektronického systému len vozidlá s maximálnou povolenou hmotnosťou vyše 3,5 t, bude od 1. júna 2012...
Zdroj: User Admin
Poľsko: Aktualizácia prístupových údajov k užívateľským účtom viaTOLL

Poľsko: Aktualizácia prístupových údajov k užívateľským účtom viaTOLL

S cieľom zaistiť čo najvyššiu úroveň bezpečnosti vašich údajov upravil prevádzkovateľ elektronického výberu mýta v Poľsku podmienky na tvorbu prístupových hesiel do portálu používateľov viaTOLL.Pri najbližšom pokuse o prihlásenie k svojmu užívateľskému účtu vás systém požiada o zmenu hesla a užívateľského mena. Pri vytváraní nového užívateľského mena a hesla sa treba...
Zdroj: User Admin
Poľsko: Registrácia v systéme viaTOLL – krok po kroku

Poľsko: Registrácia v systéme viaTOLL – krok po kroku

Od 1. júla 2011 každý prevádzkovateľ, ktorý prevádzkuje motorové vozidlo alebo jazdnú súpravu s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3,5 tony alebo autobus nezávisle od jeho najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti na sieti spoplatnených ciest, bude povinný hradiť elektronický poplatok. Nižšie uvádzame informácie o tom, ako sa zaregistrovať v systéme viaTOLL...
Zdroj: User Admin
Poľsko: Mýto

Poľsko: Mýto

Od 1. júla 2011 bude v Poľsku uvedený do prevádzky nový systém elektronického výberu mýta. Systém viaTOLL bude povinný pre všetky vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony ako aj pre viac ako 9-miestne autobusy, nezávisle na ich prípustnej celkovej hmotnosti. V súlade so Zákonom zo dňa 7. novembra 2008...
Zdroj: User Admin
Poľsko: Zákazy jázd

Poľsko: Zákazy jázd

Aby nedošlo k nedorozumeniu a pre objasnenie nás poľské združenie ZMPD informovalo o zákazoch jázd, ktoré budú platiť v Poľsku nasledujúci víkend. 15. august je v Poľsku sviatok,  ktorý tento rok padá na nedeľu. Preto Vás chceme informovať o zákazoch jázd platných tento víkend:   -         piatok 13. augusta od 18,00h do 22,00h -         sobota 14....
Zdroj: User Admin
Poľsko: Poplatky

Poľsko: Poplatky

Podľa informácie poľského združenia ZMPD nebudú už v predaji 12 mesačné diaľničné nálepky. Nálepky, ktoré boli zakúpené do 30. júna 2010 budú platné do 30. júna 2011.   Zavedenie elektronického mýtneho systému v Poľsku sa predpokladá od 1. júla 2011.
Zdroj: User Admin
Poľsko: Doplnenie k mimoriadnym zákazom jázd

Poľsko: Doplnenie k mimoriadnym zákazom jázd

Mimoriadny zákaz jázd v Poľsku sa týka vozidiel nad 12 t a platí počas uvedených dní nepretržite.
Zdroj: User Admin
Poľsko: Mimoriadne zákazy jázd

Poľsko: Mimoriadne zákazy jázd

Podľa informácií poľského združenia dopravcov ZMPD bude v Poľsku v dňoch od 16.4.2010 v čase od 18.00 h do 19.4.2010 do 6.00 h mimoriadny zákaz jázd pre všetky typy vozidiel okrem vozidiel s výnimkami zo zákazu jázd (výnimky sa netýkajú prepravy ADR). Komplikácie možno očakávať v blízkosti miest Varšava a...
Zdroj: User Admin
Poľsko: Prerušenie fungovania systému IRU TIR EPD

Poľsko: Prerušenie fungovania systému IRU TIR EPD

Poľské colné orgány oznámili, že vzhľadom k aktualizácii ich elektronického systému budú služby pre zasielanie elektronických vyhlásení dočasne prerušené v sobotu, dňa 14. 11. 2009 od 06:00 do 14:00 stredoeúropskeho času. Z tohto dôvodu nebudú počas uvedeného času spracovávané elektronické predbežné vyhlásenia zasielané do Poľska cez aplikáciu IRU TIR EPD. Normálny chod...
Zdroj: User Admin
Poľsko: Zmena v poplatkoch pre vozidlá nad 12t

Poľsko: Zmena v poplatkoch pre vozidlá nad 12t

Poľsko: Poplatky za použitie cestnej siete pre nákladné vozidlá nad 12 tplatné od 10.06.2009:    EURO 3 a nižšia s maximálne 3 nápravami EURO 3 a vyššia s minimálne  4 nápravami EURO 4 a vyššia s maximálne 3 nápravami EURO 4 a vyššia s minimálne 4 nápravami 1-dňová 38 38 38 38 7-dňová 169 189 143 160 mesačná...
Zdroj: User Admin
Poľsko: Poplatky

Poľsko: Poplatky

 Nový sadzobník poplatkov za používanie štátnychciest v Poľskej republike platný od 1. januára 2009 a praktické rady predopravcov a vodičov k správnemu používaniu cestnej známkyV súlade s nariadením ministra infraštruktúryPoľskej republiky zo dňa 19. decembra 2008, ktorým sa novelizuje nariadenieministra dopravy Poľskej republiky zo dňa 15. októbra 2007 sa zanáležité zaplatenie poplatku...
Zdroj: User Admin
Poľsko: Zmena limitu pri dovoze pohonných hmôt

Poľsko: Zmena limitu pri dovoze pohonných hmôt

V Poľsku od 1. decembra 2008 došlo k zmene limitudovozu pohonných hmôt, v nádržiach vozidla, pri vstupe zo štátu mimo EU z pôvodných200 litrov na 600 litrov. U vozidiel, ktoré prepravujú tovar podkontrolovanou teplotou sa povoľuje ďalších 200 litrov v nádržiach chladiacejjednotky.
Zdroj: User Admin
Poľsko: hraničný priechod Medyka

Poľsko: hraničný priechod Medyka

Ďalej k správe z 21.augusta námZMPD oznámilo,že je očakávané že hraničnýpriechod Medyka bude dokončený do konca tohto roku.
Zdroj: User Admin
Poľsko: hraničný priechod Medyka/Sheginie

Poľsko: hraničný priechod Medyka/Sheginie

ZMPD, Poľsko nás informovalo, že hraničný priechod Medyka/Sheginie je opäťprejazdný. Čakacia doba na hraničnom priechode pri výjazde z Poľska je 7 hodín.
Zdroj: User Admin