Bezplatné školenie o zmenách zákonov týkajúciach sa dopravy

Združenie cestných dopravcov Slovenskej republiky ČESMAD Slovakia organizuje pre svojich členov bezplatné školenie v oblasti zmien zákonov týkajúcich sa podnikateľskej činnosti v doprave:

ZMENA ZÁKONA O DANI Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL

(účinnosť od 1.1.2015 – za zdaňovacie obdobie 2015

je povinnosť použiť prvýkrát nový spôsob výpočtu)

ZMENA ZÁKONA O DPH

(účinnosť od 1.1.2016)

ZMENA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV

(účinnosť od 1.1.2016)

Západoslovenský kraj

DÁTUM: 11. januára 2016

MIESTO: Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR
Račianska 71, 832 59 Bratislava

Kontakt: mailom: matejicka@cesmad.sk, telefonicky: 0908 983 228

Stredoslovenský kraj

DÁTUM: 18. januára 2016

MIESTO:VŠC DUKLA Banská Bystrica
Na Štiavničkách Hutná 3
974 04 Banská Bystrica

Kontakt: mailom: krizkova@cesmad.sk, telefonicky: 0915 981 528

Východoslovenský kraj

DÁTUM: 08. januára 2016

MIESTO: Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
Zrkadlová sála
Cesta pod Hradovou 13/A
041 77 Košice

Kontakt: mailom: havrillova@cesmad.sk, telefonicky: 0903 754 640

PROGRAM: 08.00 - 08.30 prezentácia účastníkov
                 08.30 – 11.45  školenie
                 11.45 – 12.30  obedňajšia prestávka
                 12.30 – 16.00 školenie          

Účastníkom školenia je zabezpečený coffee break, obed si hradia sami. Školenia je organizované v spolupráci so spoločnosťou PORADCA PODNIKATEĽA výhradne pre členov združenia ČESMAD Slovakia. Každý účastník školenia dostane študijné materiály s praktickými príkladmi. Za každú spoločnosť sa môžu zúčastniť maximálne 2 zamestnanci.

Mená účastníkov pre školenia v Košiciach a v Bratislave je potrebné nahlásiť najneskôr do 5.1.2016, pre školenie v Banskej Bystrici do 13.1.2016.


Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020