Konferencia Doprava a logistika

Na konferencií sa budú riešiť súčasné zásadné problémy a témy oblasti dopravy a logistiky, pri čom jednotlivým témam sa budú venovať odborníci, ktorí danú problematiku priblížia a ponúknu zaujímavé riešenia.

3.5.2016
Matador Business Centrum, Bojnícka 3, Bratislava

Program konferencie:

 1. Blok - Doprava
 • Nákladné vozidlá sú na cestách nechcené – zákazy jázd, sociálna legislatíva v nákladných vozidlách
  - prednášajúci Ing. Pavol Hudák, konateľ HUDOS, člen sociálnej komisie a prezídia združenia ČESMAD Slovakia
  - Ing. Ján Trcka Národný inšpektorát práce – informácie o kontrolách v oblasti sociálnej legislatívy v doprave
 • Nezákonné pôsobenie zahraničných dopravcov – ako dopravcovia z tretích krajín zneužívajú nedostatočné kontroly dopravných povolení, slabá ochrana slovenských dopravcov
  - prednášajúci Ing. Hana Jurkovičová, MDVRR sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií
  - prednášajúci Ing. Pavol Reich, generálny tajomník združenia ČESMAD Slovakia
 • Ako neprimerané daňové zaťaženie stavia slovenských dopravcov do nevýhody
  - prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., vedúci katedry Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
  - doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., vedúci oddelenia dopravnej technológie a logistiky
 • Svet dopravných trhov – ako softvéry s nákupom a predajom nákladov vplývajú na trh
  - Daniel Priban – riaditeľ zastúpenia spoločnosti Timocom v ČR
 • Ako správne určiť nadváhu vozidla – rozdiely pri vážení vozidiel na policajných a súkromných váhach
  - plk. Ing. Ján Ignaták, riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia PZ

 

 1. Blok – Logistika
 • Špeditér vs. Dopravca – Ich nezastupiteľné miesto v procese logistiky, Ing. Pavol Jančovič, generálny riaditeľ TOPNAD. Prezídium združenia ČESMAD Slovakia

 • Kriminalita a podvody v logistike 
  - František Komora, prezident Zväzu logistiky a zasielateľstva

 1. Blok – Samostatná téma
 • Kto bude šoférovať kamióny? Vodiči „vymierajú“ - Nedostatok vodičov, vývoj, situácia, dôvody
  - Ing. Peter Halabrín, konateľ NAD-RESS Senica, prezídium združenia ČESMAD Slovakia

Ak máte záujem zúčastniť sa, môžete sa registrovať už teraz na webovej stránke spoluorganizátora konferencie HNevents: http://konferencie.hnonline.sk/LOGISTIKA, alebo sa môžete registrovať v deň konferencie priamo na mieste.

 


Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020