Kompletné výsledky volieb 2016

Výsledky volieb do prezídia
Na plenárnom zhromaždení bolo vydaných 78 hlasovacích volebných lístkov, z čoho bolo odovzdaných a zároveň platných 75 hlasovacích lístkov.  Tri hlasovacie lístky neboli odovzdané.

Západoslovenský región
Jančovič Pavol Ing., TOPNAD, a.s., Topoľčany                                  13 733
Kováč Marián, TNAD a.s., Trnava                                                    13 153
Sádovský Peter Ing., SLOVAK LINES a.s., Bratislava                        12 208
Jurica Ján, JAAS s.r.o., Senica                                                        11 753
Škutil Igor ml., Ing., NAD NITRA a.s. Nitra                                      11 613

Stredoslovenský región
Štefancová Slávka Ing., ALUTIREX s.r.o., Žiar n.Hronom                  13 885
Štibor Ladislav, VK TRANSPORT s.r.o. Čadca                                   12 279
Grendár Ondrej Ing., HERMES s.r.o. Žiar n. Hronom                         11 989

Východoslovenský región
Hudák Pavol Ing., HUDOS s.r.o. Bardejov                                        13 343
Drozd Ján, STD DONIVO a.s., Vranov n.Topľou                                12 491
Sojka Martin Ing., eurobus, a.s., Košice                                          10 102

Za náhradníkov boli zvolení:
Západoslovenský región
Kaiser Igor, IGOR KAISER-SPEDITION, Bernolákovo                         3 772
Provazník Pavol, N.D.F. s.r.o. Trenčianska Teplá                                2 209

Stredoslovenský región
Rakován Miroslav Ing., IMI SPED s.r.o. Žilina                                    2 768
Gajdoš Vladimír, Omnia ENVIRO s.r.o., Turzovka                               1 600

Východoslovenský región
Strachan Miroslav, STRACHAN AUTODOPRAVA s.r.o., St.. Ľubovňa     3 810
Piatko Štefan, SP-TRANS s.r.o., Bzenov                                            3 232

Výsledky volieb do revíznej komisie
Na plenárnom zhromaždení bolo vydaných 78 hlasovacích volebných lístkov, z čoho bolo odovzdaných a zároveň platných 75 hlasovacích lístkov.  Tri hlasovacie lístky neboli odovzdané.

Západoslovenský región
Kozák Ľubomír Ing, ADP s.r.o. Púchov                                              13 491
Koprda Ján Ing., GRANEX Slovakia s.r.o. Trnava                                12 492

Stredoslovenský región
Dlhopolček Vladimír Ing., ALTA T a.s., Turzovka                                 10 734

Východoslovenský región
Bochnovič Peter Ing., BOPER Svidník                                                12 365

Za náhradníkov boli zvolení:
Západoslovenský región
Adamčík Ján Ing., ADAJA s.r.o., Nová Ves                                           1 638

Stredoslovenský región
Mazán Jaroslav, JAROSLAV – TRANS s.r.o., Nitr. Rudno                         4 503

Východoslovenský región
Skalický Pavel Ing., AUTOTRANSPORT s.r.o., Prešov                             3 347

Volebná komisia skonštatovala, že voľby členov do Prezídia a Revíznej komisie prebehli v zmysle Stanov združenia ČESMAD Slovakia.


Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020