Pokojný protest a odovzdanie listov

Nepriaznivá situácia súvisiaca s francúzskym zákonom o minimálnej mzde je príčinou nespokojnosti dopravných spoločností z viacerých európskych krajín. Desať európskych združení dopravcov sa preto spojilo a hromadne 31. mája upozornia na rozpor zákonu so základnými európskymi princípmi.
Aj združenie ČESMAD Slovakia tak urobí pokojným protestom a oficiálnym odovzdaním listu pre francúzskeho prezidenta a predsedu Európskej komisie, ku ktorému dôjde 31.5. 2016 o 10,00 na pôde francúzskeho veľvyslanectva a neskôr aj na úrade Európskej komisie v Bratislave.
Ak máte záujem spoločne s nami vyjadriť svoj nesúhlas s týmto zákonom, a teda aj so zánikom voľného európskeho trhu, pridajte sa k nám. Spoločný odchod bude zabezpečený združením o 9,00 spred sídla združenia na Studenej 5 v Bratislave.


Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020