Rozsudok mníchovského súdu v kauze kartel výrobcov nákladných vozidiel.

Rozsudok mníchovského súdu v kauze kartel výrobcov nákladných vozidiel.

Cieľom spoločnosti zameranej na uplatňovanie pohľadávok cestných dopravcov voči výrobcom nákladných vozidiel Financialright Claims GmbH je umožniť spoločnostiam, ktoré kúpili alebo prenajali nákladné vozidlá dotknuté kartelom, vymáhať náhradu škody bez nákladov alebo nákladových rizík.

V piatok 7. februára 2020 sa konalo pojednávanie v Mníchove na okresnom súde v prípade kartelu nákladných vozidiel. Financialright Claims GmbH v zastúpení právnickej kancelárie Hausfeld podala na konci roka 2017 žalobu, v ktorej žiadala o náhradu škody proti účastníkom kartelu nákladných vozidiel – spoločnostiam, ktoré predávali vozidlá za kartelové ceny.

Niekoľko tisíc spoločností postúpilo svoje nároky na náhradu škody za kartelovú dohodu spoločnosti Financialright, ktorá ich následne spojila a podala ich v jednom súdnom konaní.

Okresný súd v Mníchove však túto žalobu zamietol. Dôvodom je to, že dohody o postúpení pohľadávky považuje za neplatné. Zdá sa, že hlavnou argumentáciou Okresného súdu v Mníchove je najmä to, že spomínaná firma (Financialright) mala v úmysle podať skupinovú žalobu od začiatku, čo je v rozpore s oddielom 3 RDG (vysvetl.: Rechtsdienstleistungsgesetz - nemecký zákon o právnych službách). Ďalším argumentom je to, že existujú konflikty záujmov medzi klientmi spoločnosti Financialright a povinnosťami tejto spoločnosti voči zákazníkom a voči financovateľovi (funderovi – spoločnosťou Burford), čo je vlastne v rozpore s oddielom 4 RDG.

Stanovisko právnickej firmy Hausfeld k rozsudku mníchovského súdu je nasledovné:

 Spoločnosť Financialrigh sa proti rozhodnutiu Okresného súdu v Mníchove odvolá. Zároveň sa vyjadrili, že toto rozhodnutie okresného súdu na odvolacom súde by nemalo obstáť. Toto je prvé súdne rozhodnutie, v ktorom sa konštatuje, že takéto postúpenia pohľadávok sú v rozpore s nemeckým zákonom o právnych službách. Ďalej je dôležité poznamenať, že rozhodnutie mníchovského okresného súdu nie je v súlade s nedávnym rozsudkom Spolkového súdneho dvora v inom pridelenom prípade (prípad „Lexfox“), vydanom začiatkom tohto roka. V skutočnosti, na základe rozhodnutia Spolkového súdneho dvora v prípade Lexfox, dve komory okresného súdu v Braunschweigu už uznali platnosť modelu postupovania nárokov. V oboch prípadoch musel súd rozhodnúť o nárokoch na náhradu škody financovaných Burfordom a podaných spoločnosťou Financialrigh proti Volkswagenu na základe škandálu  Dieselgate.

Ostatné súdy už rozhodli v prospech takéhoto modelu postupovania nárokov. Spoločnosť Financialrigh má preto v úmysle podať odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu na Odvolací súd v Mníchove. Riziko prípadného premlčania nárokov je podľa právnickej firmy Hausfeld nepravdepodobné. Výrobca Scania, jeden z účastníkov kartelovej dohody, sa proti rozhodnutiu Európskej komisie o uložení pokuty odvolal. Podľa nemeckého práva to znamená, že nároky na náhradu škody voči spoločnosti Scania sa pozastavujú až do konečného rozhodnutia európskych súdov. Okrem toho je spoločnosť Scania spoločne a nerozdielne zodpovedná za všetky nároky na náhradu škody, t. j. dokonca aj za nároky týkajúce sa nákladných vozidiel iných výrobcov. To znamená, že aj keby odvolací súd v Mníchove a - pri ďalšom odvolaní - Nemecký spolkový súdny dvor mali potvrdiť rozhodnutie okresného súdu v Mníchove - čo je podľa názoru právnickej kancelácie Hausfeld nepravdepodobné, spoločnosť Financialrigh by potom mohla podať žalobu o náhradu škody proti spoločnosti Scania ako samostatné individuálne žaloby (pokiaľ Európsky súdny dvor nezruší rozhodnutie Európskej komisie o pokutách proti spoločnosti Scania, čo považuje právna kancelária Hausfeld za nepravdepodobné). Na okresnom súde v Mníchove je podaná aj druhá žaloba spoločnosti Financialrigh. Okresný súd môže prerušiť konanie o podanej druhej žalobe až do rozhodnutia odvolacieho súdu o odvolaní. Ak nie, je pravdepodobné, že súd tiež zamietne tento návrh.  

Pozadie prípadu

Ako vznikla kartelová dohoda veľkých výrobcov nákladných vozidiel? Spoločnosti DAF, Daimler, Iveco, MAN, Renault, Scania a Volvo sa počas niekoľkých rokov dohodli na cene nákladných vozidiel, medzi dopravcami známej kauzy kartel. Tým však vznikli zákazníkom obrovské finančné škody, pretože skutočná hodnota vozidla bola kartelovo navýšená a tieto premrštené ceny pritom znášali mnohé spoločnosti na Slovensku niekoľko rokov. Takto vznikla kartelová dohoda veľkých výrobcov nákladných vozidiel.

Európska komisia 19. júla 2016 rozhodla, že sa spoločnosti DAF, Daimler, Iveco, MAN a VOLVO, Renault a neskôr Scania dopustili kartelovej dohody pri stanovovaní predajných cien nákladných vozidiel s hmotnosťou nad 6 t predávaných v rokoch 1997 až 2011 (obdobie 14 rokov).

Komisia výrobcom udelila pokutu vo výške vyše 3,5 mld EUR. Združenie ČESMAD Slovakia ponúklo svojim členom možnosť zapojiť sa do prípadu a domáhať sa prípadnej kompenzácie za zvýšenú cenu zakúpených nákladných vozidiel na základe registrácie prostredníctvom medzinárodnej advokátskej kancelárie Hausfeld a Financialright.


Posledná aktualizácia: 13. 02. 2020