K žiadostiam CEMT na Veľkú Britániu

K žiadostiam CEMT na Veľkú Britániu

Ako nás informoval generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, tak existuje stále šanca na dohodnutie pravidiel v oblasti nákladnej dopravy medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska. MDV SR preto odporúča dopravcom, ktorí by potrebovali licenciu CEMT iba na prepravu tovaru medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, počkať na výsledky rokovaní, ktoré by mohli byť známe začiatkom novembra 2020 a nepodávať zatiaľ žiadosť o licenciu CEMT. Podľa slovenského ministerstva dopravy existuje stále šanca, že dopravcom na prepravy bude postačovať iba licencia Spoločenstva a nebudú potrebovať na tieto typy prepráv licenciu CEMT.

Informácie bude ministerstvo na tomto odkaze:  https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/statny-dopravny-urad-4/medzinarodna-cestna-nakladna-doprava/cemt-2021 - pravidelne aktualizovať podľa výsledkov rokovaní medzi EÚ a Veľkou Britániou tak, aby podľa neho bolo možné včas podať žiadosť o licencie CEMT na rok 2021.


Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU

Posledná aktualizácia: 28. 10. 2020