Vrátenie preplatku zo zaplateného mýta v Nemecku

Vrátenie preplatku zo zaplateného mýta v Nemecku

Vážení dopravcovia,
radi by sme vás informovali o rozhodnutí Európskeho súdneho dvora (ESD) z 28. októbra 2020, z ktorého vyplýva, že Nemecko nesprávne účtovalo časť mýtnych poplatkov pre nákladné vozidlá, kde zahrnulo aj náklady na dopravnú políciu. Súdny dvor neobmedzil účinky svojho rozhodnutia iba do budúcnosti, ale aj spätne. To znamená, že súdy sú povinné konštatovať porušenie práva a priznať náhradu škody každej spoločnosti, ktorá pred vydaním rozhodnutia ESD platila v Nemecku mýto a nárok si uplatní.

Rovnako, ako pri kauze Kartel nákladných vozidiel aj v tomto prípade pre vás pripravujeme spoluprácu pri zastupovaní vašich nárokov, o ktorej budeme informovať v úvode budúceho týždňa.

Každá spoločnosť, ktorá v Nemecku platila do dnešného dňa mýto od roku 2005, by mala mať nárok na vrátenie preplatku vo výške najmenej 4 % zo zaplateného mýta. Kvôli premlčacej lehote je však podľa právnikov reálne dosiahnuť na platby od roku 2017.


Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU

Posledná aktualizácia: 20. 11. 2020