Výrazná zmena podpory pre autobusy

Výrazná zmena podpory pre autobusy

Ako nám potvrdilo Ministerstvo hospodárstva SR, na začiatku budúceho týždňa bude oficiálne na webovej stránke rezortu zverejnené II. kolo Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na kompenzáciu tržieb pre segment osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy.

O dni spustenia budeme informovať. Sme radi, že pred pár týždňami sa nám podarilo spoločne so Zväzom autobusovej dopravy (ZAD) SR a iniciatívou Zauatobusy.sk zastaviť II. kolo pomoci pre autobusy, ktoré jasne diskriminovalo spoločnosti, ktoré dbajú na bezpečnosť a ekológiu v autobusovej doprave. Dotáciu 1000 eur mal dostať rovnako 30-ročný autobus bez odpisov, ktorý občas vozil cez víkendy ľudí na svadby, ako najmodernejší autobus za 350 000 eur.

Napriek veľkej snahe malej skupinky autobusových spoločností, ktoré sa aj v II. kole pomoci snažili, aby sa použila rovnaká výška dotácie na všetky autobusy (1000 eur na autobus), ktorú ministerstvu hospodárstva aj odsúhlasili, sme dokázali až dvakrát zastaviť a zmeniť túto nízku výšku dotácie. Zároveň sa zapracoval aj náš návrh odstupňovať výšku dotácie podľa emisnej triedy. Návrh pre triedu Euro 6 sme smerovali na začiatku až k výške 7000 eur na mesiac. Počas rokovaní vznikol druhý návrh z dielne ministerstva pre: Euro 1 – 1000 eur, Euro 2 – 1200 eur, Euro 3 – 1400 eur, Euro 4 – 1600 eur, Euro 5 – 1800 eur a Euro 6 – 2000 eur. Ani tento však nezodpovedal reálnym nákladom dopravcov. Opäť bol tento návrh odsúhlasený jednou malou časťou dopravcov, ktorá považuje dotáciu nie ako pomoc na prežitie, ale za nástroj, ako prežiť na úkor konkurencie.

Našim cieľom je podpora všetkých podnikateľov v autobusovej doprave. Výsledné  a schválené dotácie II. kola na autobusy pre: Euro 1 – 1000 eur, Euro 2 – 1200 eur, Euro 3 – 1400 eur, Euro 4 – 1700 eur, Euro 5 – 2000 eur a Euro 6 – 2400 eur síce nie sú vo výške, kde by Slováci vedeli konkurovať podpore okolitých štátov, nie sú ani dostatočné na prežitie pre nové autobusy, sú ale vyššie, najmä pri kategórii Euro 6, kde výsledná dotácia je 2,4-násobok toho, čo malo byť schválené.

Tam, kde jeden jasá a chváli sa úspechom, ostatní budú pozerať so slzami v očiach na dopravcov v okolitých štátoch, kde si vlády uvedomujú dôležitosť obnovy, bezpečnosti a ekologizácie autobusovej dopravy. Naopak, všetci veríme, že presun podpory pod Ministerstvo dopravy a výstavby SR je pre budúcnosť autobusových dopravcov na Slovensku dobrá správa.


Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU

Posledná aktualizácia: 19. 02. 2021