Zmeny pri vydávaní tachografových kariet

Zmeny pri vydávaní tachografových kariet
Združenie ČESMAD Slovakia prevádzkuje zberné miesta pre vydávanie tachografových kariet vo svojich regionálnych kanceláriách - v Bratislave, v Banskej Bystrici a Košiciach.
Vydavateľom tachografových kariet je spoločnosť TEMPEST a.s., ktorá pripravila novinky pre podávanie žiadostí o vydanie tachografovej karty vodiča.
 
Od 7. marca 2022 sú zavedené zmeny v službách tachografových kariet pre profesionálnych vodičov, ktorých cieľom je:
 • Minimalizácia osobných návštev profesionálneho vodiča na zbernom mieste.
 • Elektronizácia papierových žiadostí o vydanie tachografovej karty vodiča.
 • Odstránenie úhrady prostredníctvom poštovej poukážky.
 • Kvalita získavaných dát, bezpečnostné požiadavky a zber biometrických dát elektronicky.
 • Implementácia vhodných digitálnych služieb prostredníctvom webového sídla pre držiteľov karty vodiča.
Hlavné zmeny pre vodičov:
 1. Pre vybavenie služieb postačuje 1 návšteva na zbernom mieste
  • Ruší sa papierové tlačivo “Karta vodiča – žiadosť o vydanie tachografovej karty” a je nahradená elektronickým formulárom priamo v informačnom systéme na zbernom mieste.
  • Žiadosť vodiča o všetky poskytované služby sa podáva online - elektronicky na zbernom mieste s asistenciou zamestnanca.
  • Podanie žiadosti je možné bez uhradeného poplatku vo výške 54 EUR - poplatok bude zúčtovaný až po podaní žiadosti.
  • Ruší sa poštová poukážka a bude nahradená príkazom na úhradu, ktorý žiadateľ uhrádza dodatočne.
  • Zberné miesta budú vybavené zariadeniami pre zber biometrických údajov – fotografia a podpis žiadateľa. Tlačená podoba  fotografie sa eliminuje.
 2. Po podaní žiadosti sa vygeneruje doklad o podaní žiadosti a zálohová faktúra (príkaz na úhradu) a sa zasielajú na e-mailovú adresu žiadateľa.
 3. Bude umožnená platba aj priamo právnickou osobou - fakturačné údaje boli rozšírené aj na právnickú osobu
 4. Pre držiteľov kariet vodiča boli vybudované špecifické elektronické služby, zverejnené na webovom sídle www.digitalnytachograf.sk,
  Po autentifikácii držiteľa karty vodiča bude môcť žiadateľ realizovať niektoré služby samostatne, bez návštevy zberného miesta (napríklad aj prostredníctvom mobilného telefónu):
  • Obnova karty vodiča
  • Náhrada za odcudzenú kartu vodiča
  • Náhrada za stratenú kartu vodiča
  • Výmena za poškodenú kartu vodiča
  • Blokovanie karty vodiča
  • Zistenie stavu vybavovania služby
 5. Pri podaní žiadostí na webovom sídle je možné uhradiť poplatok elektronicky “Platba kartou”. V prípade už uhradenej platby formou poštovej poukážky, bude potrebná osobná návšteva zberného miesta.

Posledná aktualizácia: 07. 03. 2022