Nový generálny tajomník združenia

Nový generálny tajomník združenia

Prezídium ČESMAD Slovakia na svojom riadnom zasadaní 31. marca 2022 schválilo do funkcie nového generálneho tajomníka Petra Vargu, MBA, MSc. Skúsený manažér s dlhoročnou praxou na rôznych úrovniach riadenia v súkromnom, verejnom i akademickom sektore prevzal vedenie sekretariátu ČESMAD Slovakia od 1. apríla 2022.


Na neobsadenú funkciu generálneho tajomníka sme hľadali dlho vhodného a odborne zdatného kandidáta a využili sme možnosť osloviť na spoluprácu Petra Vargu, ktorý je kvalitný manažér, uznávaný pre osobný zápal k práci, ktorú vykonáva, prirodzenú autoritu a silnú orientáciu na stanovené ciele, ktorý je tiež schopný udržiavať pragmatický postoj pri riešení komplexných problémov,“ uviedol k výberu Pavol Piešťanský, prezident ČESMAD Slovakia.


Peter Varga, MBA, MSc. je absolventom britskej Nottingham Trent University v odbore ekonomika a manažment, má skúsenosti v oblasti strategického IT plánovania a implementácie projektov. Pôsobil na rôznych manažérskych pozíciách v spoločnosti Orange Slovensko, v Slovenskej agentúre pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), vo výskumnom inštitúte Fakulty informatiky a informačných technológií STU Bratislava, či Ministerstve dopravy a výstavby SR, kde zastával pozíciu generálneho riaditeľa sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií.


Zdroj: ČESMAD Slovakia

Posledná aktualizácia: 01. 04. 2022