Bezpečnosť na cestách je najvyššou prioritou

Bezpečnosť na cestách je najvyššou prioritou

V piatok 21. februára  sa v Londýne uskutočnilo už v poradí druhé fórum logistiky a inovácií (IRU’s Logistics and Innovation Forum), ktoré organizovala Medzinárodná únia cestnej dopravy IRU. Na fóre sa stretli lídri mobility, logistiky a inovatívni poskytovatelia služieb, ktorí diskutovali o budúcnosti a bezpečnosti v cestnej doprave.

Bezpečnosť na cestách

Fórum sa zameralo na odblokovanie obchodných príležitostí v oblasti bezpečnosti a demonštrovalo svoju pozíciu priemyselného podujatia s cieľom zdieľať znalosti, nadviazať nové obchodné vzťahy a priblížiť nové riešenia, ktoré tento priemysel posunú ďalej.

Platformu pre zdieľanie vedomostí a skúseností v oblasti mobility a logistiky sponzorovali popredné spoločnosti na trhu, akými sú Volvo a Bunasta, ktoré účastníkom zároveň umožnili získať exkluzívne  informácie o inováciách v oblasti bezpečnosti cestnej premávky, správy vozového parku, digitalizácie dodávateľského reťazca vrátane distribučných a skladových systémov. Rečníci prezentovali, ako môžu technológie urýchliť bezpečnosť a dodržiavanie predpisov v cestnej nákladnej doprave, čo možno očakávať od „inteligentných“ nákladných vozidiel a ako môžu digitálne platformy uľahčiť bezpečné zdieľanie údajov.

Medzi kľúčových rečníkov patrili Kaas Mortensena (Girteka Logistics), Alexandre Petit (GlaxoSmithKline), Arun Karthikeyan (Amazon) a Daniel Buczkowski (Uber Freight).

Správa IRU o bezpečnosti na cestách

Čísla hovoria jasne, najdôležitejšia je bezpečnosť. IRU predstavilo najnovšiu správu o inováciách v oblasti bezpečnosti cestnej premávky, ktorá odhalila, že až 96 percent prevádzkovateľov považuje bezpečnosť cestnej premávky za kľúčovú k zvýšeniu efektívnosti a 85 percent prevádzkovateľov v blízkej budúcnosti plánuje významné investície do bezpečnosti.

Čo sa týka bezpečnosti, tak prekážkou je nepomer medzi nákladmi a výnosmi a teda prevádzkovatelia nemajú zvyšné financie na to, aby investovali do vyššej bezpečnosti. „Finančné výzvy predstavujú pre prevádzkovateľov v celej Európe najväčšiu prekážku pre investície, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov spôsobených neadekvátnym pomerom nákladov a výnosov. Medzi ďalšie prekážky patrí technologické know-how, úroveň ľudských zdrojov a dostupnosť praktických riešení,“ hovorí ďalej správa IRU.

IRU’s Logistics and Innovation Forum bolo veľkou príležitosťou pre spoločnosti zaoberajúce sa mobilitou a logistikou, aby prediskutovali výzvy uvedené v správe a prestavili možné riešenia, ktoré prispejú k napredovaniu.

O bezpečnosti hovoril aj samotný generálny tajomník IRU. „Prístup viacerých zainteresovaných strán je nevyhnutný pre úspešné zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky, z ktorého budú nakoniec ťažiť všetci účastníci cestnej premávky. Bolo fantastické stretnúť toľko popredných pracovníkov v oblasti mobility a logistiky a diskutovať na témy bezpečnosti a inovácií, ktoré v súčasnosti ovplyvňujú naše odvetvie,“ povedal na margo fóra generálny tajomník IRU Umbreto de Pretto.

„Minulý týždeň sme sa zúčastnili na v poradí už tretej Globálnej konferencii ministrov o bezpečnosti cestnej premávky v Štokholme a teší ma, že počas roka budeme participovať na viacerých významných podujatiach, ktoré vyzdvihnú zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky ako hlavné ciele zúčastnených strán,“ uzavrel nakoniec de Pretto.

IRU%u2019s Logistics and Innovation Forum shows the future of road safety_0.jpg


Posledná aktualizácia: 26. 02. 2020