Dopravné správy

Úplná uzávierka diaľnice A7 v Nemecku

Úplná uzávierka diaľnice A7 v Nemecku

Úplná uzávierka diaľnice A7 je naplánovaná od piatku 5. apríla 22.00 h...
Zdroj: IRU
 
Rozšírenie hraničných kontrol na hraniciach so Slovenskom

Rozšírenie hraničných kontrol na hraniciach so Slovenskom

Rakúsko opäť zaviedlo do 2. júna 2024 dočasné hraničné kontroly na hraniciach...
Zdroj: IRU
 
Celoeurópska kontrolná akcia Truck & Bus

Celoeurópska kontrolná akcia Truck & Bus

V poradí druhá celoeurópska kontrolná akcia Roadpolu v tomto roku, zacielená na nákladnú a autobusovú...
Zdroj: IRU
 
Požiadavka na dodatočné dokumenty v Poľsku

Požiadavka na dodatočné dokumenty v Poľsku

Od piatku 22. marca 2024 požadujú poľskí colníci dodatočné doklady od vodičov...
Zdroj: ČESMAD Bohemia
 
Uzávera na ceste I/51  v Trnavskom kraji pre vozidlá s celkovou dĺžkou nad 10 m

Uzávera na ceste I/51 v Trnavskom kraji pre vozidlá s celkovou dĺžkou nad 10 m

Z dôvodu realizácie stavby „Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na ceste I. triedy...
Zdroj: ČESMAD Slovakia
 
Zmena zákazu jázd v Maďarsku

Zmena zákazu jázd v Maďarsku

Ministerstvo dopravy modifikovalo zákazy jázd pre nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 7,5t počas...
Zdroj: IRU
 
Dopravné opatrenia pre autobusy vo Veľkej Británii

Dopravné opatrenia pre autobusy vo Veľkej Británii

V snahe zefektívniť premávku počas veľkonočných sviatkov, prístav Dover prijal opatrenia na zlepšenie...
Zdroj: IRU
 
Zahrnutie autobusov do mýtneho systému v Maďarsku

Zahrnutie autobusov do mýtneho systému v Maďarsku

Pripomíname, že od 1. apríla 2024 budú autobusy a autokary kategórie M2 a M3...
Zdroj: IRU