Dopravné správy

Balík opatrení v oblasti mobility: Rada prijala reformu týkajúcu sa vodičov nákladných vozidiel

Balík opatrení v oblasti mobility: Rada prijala reformu týkajúcu sa vodičov nákladných vozidiel

Rada dnes prijala zásadnú reformu v odvetví cestnej dopravy EÚ, ktorá je známa ako balík opatrení v oblasti mobility. Novými pravidlami sa zlepšia pracovné podmienky vodičov, zavedú sa osobitné pravidlá vysielania vodičov v medzinárodnej doprave a aktualizujú sa ustanovenia o prístupe na trh nákladnej dopravy. Zároveň sa nimi zlepší účinnosť dodržiavania...
 
Aktuálne opatrenia v rámci Európy - sumarizácia

Aktuálne opatrenia v rámci Európy - sumarizácia

Medzinárodná únia cestnej dopravy IRU tiež podrobne monitoruje situáciu okolo šírenia vírusu COVID-19 a s tým súvisiace obmedzenia v doprave. Na nasledujúcom odkaze môžete nájsť aktuálne informácie pre každú krajinu jednotlivo: https://www.iru.org/apps/flash-getfile-action?id=889&file=global-coronavirus-covid-19-outbreak.pdf Viac informácií: https://www.iru.org/coronavirus-covid-19-information Maďarsko Maďarsko uzavrelo svoje vnútorné a vonkajšie hranice s účinnosťou od utorka 17. marca 2020 0.00 h. Maďarskí...
 
Výnimky zo zákazov jázd v EÚ

Výnimky zo zákazov jázd v EÚ

SlovenskoPrezídium Policajného zboru SR v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 s cieľom zníženia koncentrácie vodičov nákladných motorových vozidiel na odpočívadlách, resp. odstavných plochách a zabezpečenia plynulého tranzitu cez územie SR povoľuje všeobecnú výnimku zo zákazu jazdy na 10. apríla, 12. apríla a 13. apríla.Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach,...
 
Green lanes

Green lanes

Dnešným dňom sa začalo osádzanie dopravného značenia podľa oznámenia Európskej komisie o uplatňovaní „zelených jazdných pruhov“, tzv. „green lanes“. Policajný zbor upozorňuje, že v prípade vzniku rozsiahlych kolón bude uprednostňovať cezhraničnú medzinárodnú dopravu prevážajúcu najmä: - zdravotnícky materiál, liečivá a materiál na ich výrobu,- potraviny,- pohonné hmoty,- živé zvieratá a krmivo,- vstupné...
 
Situácia na hraničných priechodoch

Situácia na hraničných priechodoch

Aktualizácia1. apríla 2020 9.00 h.Znovuotvorenie hraničných priechodov s Maďarskom Prezídium Policajného zboru SR nás informovalo o zmenách na hraničných priechodoch s Maďarskom. Slovenský a maďarský minister vnútra sa dohodli na znovuotvorení štyroch hraničných priechodov pre nákladnú dopravu s účinnosťou od stredy 1. apríla 2020, avšak iba v obmedzenom režime. Hraničné priechody sú otvorené pre...
 
Označovanie vozidiel pri preprave potravín

Označovanie vozidiel pri preprave potravín

Ako informuje Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR, vzhľadom na riešenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 pri tuzemskej a medzinárodnej preprave potravín, zvierat a technológií pre výrobu a spracovanie surovín na potraviny považuje za dôležité zabezpečiť zachovanie chodu hospodárstva a verejného života pre kľúčové odvetvia, medzi ktoré...
 
Dočasné výnimky z uplatňovania ustanovení nariadenia (ES) č. 561/2006

Dočasné výnimky z uplatňovania ustanovení nariadenia (ES) č. 561/2006

SlovenskoAj Slovenská republika zavádza dočasné výnimky z uplatňovania ustanovení nariadenia (ES) č. 561/2006 Na základe žiadosti ČESMAD Slovakia a v súčinnosti s MDaV SR, Národný inšpektorát práce na základe poverenia Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky udeľuje dočasnú výnimku z uplatňovania ustanovení nariadenia (ES) č. 561/2006 pre vodičov zapojených do prepravy tovaru v Slovenskej...
 
Stanoviská sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností  ÚVZ SR

Stanoviská sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností  ÚVZ SR

V Bratislave, dňa 20. 3. 2020 Pri riešení rôznych praktických (modelových) situácií, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s vybranými ustanoveniami Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR č. OLP/2640/2020 zo dňa 18. 3. 2020 vám na odstránenie pochybností a s cieľom zjednotiť interpretáciu výkladu vyššie citovaného Opatrenia dávame k dispozícii stanovisko sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných...