Prepravy do Ruskej federácie iba na podklade povolenia CEMT

Prepravy do Ruskej federácie iba na podklade povolenia CEMT

Vzhľadom na to, že jednorázové ruské prepravné povolenia pre rok 2024 stále nie sú k dispozícii, vyzývame dopravcov, ktorí vykonávajú prepravy do Ruskej federácie a doteraz nepožiadali o pridelenie povolenie CEMT, aby tak čo najskôr urobili a svoju žiadosť adresovali Ministerstvu dopravy SR. Žiadosti o povolenia CEMT je možné podávať priebežne, počas celého roka.  Zo strany združenia bude k týmto žiadostiam prezentované podporné stanovisko.

Pripomíname, že o povolenie CEMT môžu žiadať iba dopravcovia, ktorí spĺňajú podmienky na vydanie povolení CEMT, a to: vyrovnané záväzky voči štátnym orgánom, vozidlá v užívaní dopravcu musia spĺňať normy príslušnej emisnej triedy EURO 5 alebo EURO 6, využitie povolení CEMT z predchádzajúceho roka, atď.

Bližšie informácie, ako aj podmienky podávania žiadostí o povolenie CEMT nájdete na webovej stránke Ministerstva dopravy SR: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/statny-dopravny-urad-4/medzinarodna-cestna-nakladna-doprava/cemt-2024


Zdroj: ČESMAD Slovakia

Posledná aktualizácia: 02. 05. 2024