Protestná akcia rakúskych dopravcov 7. júla 2008

Protestná akcia rakúskych dopravcov 7. júla 2008

Upozorňujeme, že rakúski dopravcovia uskutočnia dodatočne k protestnej akcii 7. júla 2008 v centre Viedne protestnú jazdu (výhradne!) na hlavnej cestnej sieti v okolí Viedne.

Uvádzame dôležité detaily ohľadom akcie v nasledujúcich bodoch:

- Najdôležitejšou zásadou tejto protestnej jazdy je riadený priebeh. Rakúski dopravcovia chcú aj pomocou tejto jazdy upozorniť na svoje veľké problémy. V pláne je zabezpečiť všetko pre to, aby neprišlo k chaotickým situáciám ako to poznáme z iných európskych krajín.

- Priamo dotknuté cestné úseky budú: A1, A21, A2, A23, S1, S2, A4, A22. Nepriamo dotknuté budú komunikácie: S5, B303, B7, A3, S31, S4, S6, S36, A7, A8 a A9.

- Vozidlá zo západu a juhu sa majú stretnúť 7. júla 2008 od cca 7.00h (do 8.00h) v uzle Vösendorf na komunikácii A2; vozidlá zo západu prichádzajú cez A1 a A21 a pokračujú následne s vozidlami prichádzajúcimi z juhu v smere jazdy smerom na sever až po uzol Kaisermühlen; tam sa obrátia a budú smerovať naspäť na juh.
Pri jazde na juh môžu vozidlá podľa možnosti vytvoriť buď druhú slučku vozidiel cez S1 (pri uzle Vösendorf) – A4 (smer Viedeň) – A23 (v smere na sever, obrátka znovu pri uzle Keisermühlen) alebo vracajúc sa už naspäť na A21 resp. A2.

- Akcia má byť ukončená o 10.30h. Do rozpustenia vytvorenej situácie to bude ale trvať určite až do skorého popoludnia.

- Vozidlá zo severu prídu cca o 7.00h cez komunikácie S5, B303 na uzol A22 Keisermühlen v smere na A23 juh a pôjdu po uzol Vösendorf, odtiaľ na S1 a potom cez A4 a A23 na naspäť na uzol A22 Keisermühlen. Takto bude v každom smere jazdy tok vozidiel.


V prílohe môžete nájsť presnejší plán jazdy vozidiel protestnej akcie v oblasti Viedeň. 


Zdroj: www.hu-go.hu

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020