Dopravné správy

Belgicko, Dánsko, Luxembursko, Holandsko a Švédsko: Zmena platby poplatkov

Belgicko, Dánsko, Luxembursko, Holandsko a Švédsko: Zmena platby poplatkov

IRU a SA (Švédsko), nám oznámilo zmenu platby poplatkov za používanie cestnej siete....
Zdroj: IRU, ECB
 
Pevné nadstavby montované v zahraničí

Pevné nadstavby montované v zahraničí

Pevné nadstavbymontované v zahraničíAk sa prevádzkovateľ vozidla rozhodne predprihlásením vozidla do evidencie vozidiel vykonaťmontáž pevnej nadstavby na vozidlo v zahraničí, zvolísa nasledovný postup:1. Výrobca alebo zástupca výrobcu vystavía vydá vozidlu osvedčenie o evidencii na podvozok určenýna dostavbu. 2. Ak sa prevádzkovateľ vozidla rozhodne na vozidlonamontovať pevnú nadstavbu v zahraničí, vlastníkvozidla...
Zdroj: MDPT
 
Rakúsko: Zákazy jázd pre staršie vozidlá

Rakúsko: Zákazy jázd pre staršie vozidlá

Od 1. júla 2008 platí v Rakúskuzákaz jázd pre vozidlá a súpravy...
Zdroj: Kilometer
 
Kopčany: Úplná uzávierka cesty

Kopčany: Úplná uzávierka cesty

KÚ pre CD a PK námoznámilo,že od 28.10.2008 v čase od 8,00h...
Zdroj: KÚ, CDPK Žilina
 
Veľká Británia: Nehody nákladných automobilov

Veľká Británia: Nehody nákladných automobilov

RHA nás informovalo, že voVeľkej Británii sa zvýšil počet kolízií nákladných automobilov...
Zdroj: IRU, ECB
 
Nemecko: Sviatok

Nemecko: Sviatok

Pripomíname, že 31. októbra 2008 bude v niektorýchregiónoch Nemecka zákaz jázd z dôvodu štátneho...
Zdroj: IRU, ECB
 
Nitra: Oprava vozovky

Nitra: Oprava vozovky

KÚ pre CD a PK v Nitre námoznámilo, že v dňoch 25.10....
Zdroj: KÚ, CDPK Žilina
 
Rusko: obmedzenia na hraničných priechodoch

Rusko: obmedzenia na hraničných priechodoch

IRU nás informovalo,že ruskávláda od 12.08.2008 dovolí prechod len občanom adopravným prostriedkom členským štátomspoločnstva a týka sa to aj železničnej dopravy z Lotyšska,Litvy, Estónska.Tieto krajiny nesmú prekročiť hranicuRuska s Azerbajčanom a Gruzínskom.
Zdroj: IRU, ECB