• 45/1999 Z.z. OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskejrepubliky. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republikyoznamuje, že 16. apríla 1998 bola v Starom Smokovci podpísaná Dohodamedzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020