• 214/1993 Z.z. OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskejrepubliky. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republikyoznamuje, že 23. novembra 1992 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzivládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v doprave a spojoch

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020