• 90/1991 Zb. OZNÁMENIE Federálneho ministerstva zahraničných vecí Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 7. januára 1991 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Albánskej ľudovej socialistickej republiky o medzinárodnej cestnej doprave a Protokol k nej. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 17 ods. 1 dňom podpisu

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020