• 210/1996 Z.z. OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. mája 1995 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o medzinárodnej cestnej preprave osôb a nákladov

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020