• 170/2000 Z.z. OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. februára 1999 bola v Ľubľane podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci v kombinovanej doprave

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020