• 136/1998 Z.z. OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. novembra 1997 bola vo Viedni podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou spolkovou radou o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020