Inovatívne technológie v doprave

Inovatívne technológie v doprave
CIEĽ

 

Inovácia je proces vytvárania, implementácie a uvádzania nových nápadov, produktov, služieb, procesov alebo technológií na trh s cieľom dosiahnuť zlepšenie alebo nové výhody. Tento proces môže zahŕňať výskum, vývoj a realizáciu nových myšlienok a konceptov, ktoré majú potenciál zmeniť existujúce spôsoby fungovania. Toto školenie je určené pre profesionálov v oblasti cestnej nákladnej dopravy, ktorí chcú nadobudnúť vedomosti o najnovších inováciách v odvetví. Zameriava sa na kľúčové technologické trendy, ktoré formujú budúcnosť dopravného sektora a zlepšujú efektívnosť a bezpečnosť prepravy tovarov.

   
OBSAH ŠKOLENIA

Školenie je navrhnuté tak, aby účastníkom poskytlo komplexné pohľady na súčasné a budúce výzvy v cestnej nákladnej doprave a umožnilo im efektívne využívať inovatívne technológie vo svojej profesionálnej praxi.

TYP ŠKOLENIA
 Online školenie, v trvaní 09:00 - 12:00  
 Minimálny počet účastníkov pre otvorenie školenia je 6  
 *pri nedostatočnom počte prihlášok si vyhradzujeme právo školenie zrušiť  
Školiť bude interný školiteľ združenia ČESMAD Slovakia.  
V prípade záujmu, vieme zabezpečiť školenie v cudzom jazyku (za poplatok).
Preprava, v odvetví Preprava, špedícia, logistika a zasielateľstvo

Viac tu: https://www.sudnyznalec.com/
Preprava, v odvetví Preprava, špedícia, logistika a zasielateľstvo

Viac tu: https://www.sudnyznalec.com/
Preprava, v odvetví Preprava, špedícia, logistika a zasielateľstvo

Viac tu: https://www.sudnyznalec.com/
 
CENA (s DPH)
99 EUR,- Člen
129 EUR,- Nečlen
∗zľavy dohodou v závislosti od počtu účastníkov
   
PRIHLÁSENIE A KONTAKT
+421 915 981 528 , skolenia@cesmad.sk  , kymanova@cesmad.sk   
   

 


Posledná aktualizácia: 26. 01. 2024