Bezpečnostný poradca ADR

Bezpečnostný poradca ADR
CIEĽ

Predpísané základné a obnovujúce školenie ADR pre bezpečnostných poradcov.z.

Cieľom je poskytnúť účastníkom všetky informácie a poznatky pre dohľad nad prepravou ADR.

 
OBSAH ŠKOLENIA

Bezpečnostný poradca ADR je odborne spôsobilá osoba pre prepravu nebezpečných vecí v súlade s predpisom ADR. Bezpečnostný poradca ADR má za úlohu dohliadať na bezpečnú prepravu, a ďalšie procesy spojené s prepravou, nebezpečných vecí cestnou dopravou a taktiež školí osoby zúčastnené na preprave.

Na základe poverenia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky vykonávame školenia bezpečnostných poradcov ADR.

Typy školení bezpečnostných poradcov ADR:

  • základné školenie bezpečnostného poradcu
  • obnovovacie školenie bezpečnostného poradcu
 
TYP A ROZSAH ŠKOLENIA
Kurz sa vykonáva ako základné školenie a obnovovacie školenie každých 5 rokov
Základné školenie - trvanie  5 dní
Obnovovacie školenie - trvanie 4 dni
LEKTOR
lektori špecializovaní na problematiku Dohovoru ADR
+ lektori špecializovaní na problematiku BPO a prvej pomoci
 
 
CENA (s DPH)
630 EUR,- základné školenie BP ADR
483 EUR,- obnovovacie školenie BP ADR
KONTAKT

Ing. Anna Kymanová

skolenia@cesmad.sk

+421 915 981 528

Posledná aktualizácia: 26. 01. 2024