Dojazd kamiónov na Slovensku

Na základe žiadosti združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcim štátnym sviatkom výnimku zo zákazu jazdy na 5. júla 2018.

Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku, prichádzajúce na územie Slovenskej republiky z niektorých  susedných štátov, ktorých cieľ cesty (napr. stanovište vozidla alebo miesto vykládky) je na území Slovenskej republiky.

Voľná kabotáž pri preprave dreva v Nemecku

Na začiatku roku sa územím Nemecka prehnalo niekoľko búrok, ktoré poškodili miestne lesy. Nemecký dopravcovia nestíhajú zvážať drevo z poškodených oblastí a hrozí, že bude poškodené škodcami. Podľa správy federálneho úradu pre nákladnú dopravu BAG sú v týchto oblastiach do 31. júla 2018pozastavené kontroly a sankcie za kabotážne prepravy.

Musíme však upozorniť, že sa nejedná o celonárodné nariadenie, ale iba regionálne opatrenie, ktoré sa týka nerezaného dreva, reziva a špeciálnych prepráv. Pri kontrole sa bude od dopravcu vyžadovať nasledovné:

  1. Kópia zmluvy medzi klientom a dopravcom o preprave nerezaného dreva, reziva, špeciálnej prepravy alebo prepravy špeciálnych strojov a pod.
  2. Dodržanie právnych predpisov EU a vnútroštátnych predpisov hlavne dodržanie maximálnych povolených hmotností a rozmerov vozidla, pracovnej doby a odpočinku vodiča

Regióny, kde je možné vykonávať takéto prepravy nájdete TU.

Regionálne kancelárie a predajne MOTOEXPERT budú krátkodobo zatvorené

Vážený člen.
Dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu povinného školenia zamestnancov združenia ČESMAD Slovakia vo veci implementácie nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) budú regionálne pracoviská a predajne MOTOEXPERT zatvorené nasledovne:

Bratislava – 22. mája od 12.00 hod.
Nové Zámky – 22. mája od 11.00 hod.
Košice – 23. mája od 12.00 hod.
Banská Bystrica – 24. mája od 8.00 hod. do 13.00 hod.

Za vzniknuté komplikácie sa vopred ospravedlňujeme.

Preukazovanie pôvodu pri vývoze tovaru v rámci colnej únie EÚ – TR

Vo februári 2018 zaviedlo Turecko pre niektoré druhy tovarov opatrenie vo forme dodatočných dovozných ciel.

Z dôvodu, aby tieto dodatočné colné sadzby neboli aplikované na tovary pochádzajúce z krajín EÚ a Turecka, ktoré sú dovážané v rámci colnej únie EÚ – TR a sprevádzané osvedčením A.TR, musí byť pri prepúšťaní tovaru do voľného obehu v Turecku predložené okrem osvedčenia A.TR aj tzv. „Vyhlásenie vývozcu“ potvrdzujúce pôvod tovaru. Preukázanie pôvodu tovaru v rámci colnej únie EÚ – TR by malo byť u každej zásielky, ktorého sa  opatrenie zavedené Tureckom týka, teda uplatnenie dodatočných colných sadzieb v prípade nepredloženia alebo nepreukázania pôvodu tovaru.

Doklad A.TR možno využiť v povoľovacom konaní v Turecku aj na preukázanie, že sa nejedná o treťoštátnu prepravu v prípadoch, keď sa nakladá na území Slovenskej republiky, ale odosielateľ tu nemá sídlo.

Vzor vyhlásenia podľa tureckej legislatívy