IRU žiada EK, aby zakročila v otázke tranzitu cez Tirolsko

Rakúska politika obmedzujúca cestnú prepravu tovaru v regióne Tirolsko podľa Medzinárodnej únie cestnej dopravy (IRU) čoraz viac bráni možnosti poskytovať služby a prepravovať tovar cez jeden z najdôležitejších tranzitných koridorov v EÚ s približne 7 000 prejazdmi nákladných vozidiel za deň. Znepokojenie nad zhoršením situácie pri cestnej preprave cez Tirolsko vyjadrili združenia dopravcov v najnovšom liste predsedníčke Európskej komisie (EK) Ursule von der Leyen. Združenia zopakovali svoju výzvu, aby Európska komisia plnila úlohu strážcu zmlúv EÚ a zastavila nezákonné rakúske opatrenia proti cestnému tranzitu.

 Už v marci 2021 IRU písomne oznámilo predsedníčke EK potrebu urýchleného zásahu Komisie proti Rakúsku a začatia konania o porušení právnych predpisov EÚ. Tento list zostáva nezodpovedaný: predsedníčka EK na výzvu odvetvia dopravy a logistiky doteraz nereagovala.

Najnovší list obsahuje kritické príklady dopadov rakúskej politiky, ako je napríklad znižovanie počtu jazdných pruhov v Tirolsku, ktoré malo minulý týždeň za následok vážnu zrážku kamiónov a uzavretie diaľnice A8 v oboch smeroch na 24 hodín, v dôsledku ktorej sa vytvorili v Bavorsku kolóny dlhé niekoľko desiatok kilometrov.

Navyše, vzhľadom na to, že časové úseky pre kamióny na prejazd Brennerským priesmykom sa ešte skracujú, sa v Bavorsku v poslednom čase stávajú bežným javom dopravné zápchy s kolónami až 70 km. Toto vedie k neprimeranému znečisťovaniu životného prostredia a znižovaniu kvality života obyvateľov na nemeckej strane údolia Inn. Okrem toho musia vodiči nákladných vozidiel čakať v neistých podmienkach bez prístupu k sociálnym zariadeniam, čo opäť predstavuje výzvu pre tak potrebnú profesiu, ktorá dnes čelí dramatickému nedostatku pracovnej sily.

V roku 2020 prešlo cez Brenner 2,31 milióna kamiónov. Na ich presun na železnicu by bolo potrebných 428 vlakov systému RoLa denne. V súčasnosti premáva cez Brenner len asi 30 vlakov kombinovanej dopravy RoLa denne. Železnica nebude v dohľadnej dobe vedieť poskytnúť dostatočnú kapacitu na presun tovarov z cestnej dopravy, keďže dokončenie nového moderného železničného Brennerského tunela sa očakáva najskôr v roku 2032 a dokončenie prístupov na nemeckej a talianskej strane bude pravdepodobne trvať desaťročia.

Medzinárodná únia cestnej dopravy preto žiada Európsku komisiu, aby podnikla kroky na zastavenie tejto neúnosnej hospodárskej a sociálnej situácie a poskytla riešenia, ktoré už teraz umožnia kontinuitu cestnej nákladnej dopravy v Tirolsku.

Schéma minimálnej pomoci pre oblasť autobusovej dopravy

Ministerstvo dopravy a výstavby SR spustilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na kompenzáciu poklesu tržieb pre prevádzkovateľov medzinárodnej pravidelnej autobusovej dopravy a prevádzkovateľov príležitostnej dopravy – pomoc de minimis.

Oprávnenými žiadateľmi sú prevádzkovatelia medzinárodnej pravidelnej autobusovej dopravy a príležitostnej dopravy, ktorí počas sledovaného obdobia zaznamenali pokles tržieb z výkonu relevantnej činnosti rovný alebo vyšší ako 30 %. 

Prevádzkovatelia príležitostnej dopravy budú môcť žiadať o finančný príspevok za obdobie január až máj 2021. Referenčným (porovnávacím obdobím) sú v tomto prípade január až marec 2020 a apríl a máj 2019.

Prevádzkovatelia medzinárodnej pravidelnej autobusovej dopravy môžu žiadať za obdobie dvoch mesiacov - apríl a máj 2021. Referenčným (porovnávacím obdobím) sú v tomto prípade apríl a máj 2019.

Základná sadzba na autobus sa odvíja od kategórie autobusu (M2 alebo M3) a od emisnej triedy vozidla.

Výpočet výšky príspevku na technickú základňu - sadzby

Euro norma autobusu

Sadzba MDV SR vozidlo/mesiac

Kategória M2

Kategória M3

EURO 1

500 €

1 000 €

EURO 2

600 €

1 200 €

EURO 3

700 €

1 400 €

EURO 4

850 €

1 700 €

EURO 5

1 000 €

2 000 €

EURO 6

1 200 €

2 400 €

 

Maximálna výška finančného príspevku sa určí ako nižšia z hodnôt  ,,Maximálna možná výška príspevku na technickú základňu“ a ,, Kompenzácia tržieb“ – ktorá nepresiahne 80 % poklesu tržieb v sledovanom období.

Upozorňujeme, že súčet čerpaných príspevkov žiadateľa zo všetkých schém minimálnej pomoci (de minimis) nesmie presiahnuť sumu 200 000 € za posledné 3 fiškálne roky. Príspevok na zachovanie zamestnanosti (Prvá pomoc a Pomoc plus) sa do schémy minimálnej pomoci (de minimis) nezapočítava.  Na overenie výšky poskytnutej pomoci za predchádzajúce obdobie je možné zistiť na webovom sídle Protimonopolného úradu Slovenskej republiky TU (bod č. 21).

Formulár na vyplnenie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku je možné nájsť TU

Dátum uzavretia výzvy je  23. novembra 2021 avšak ministerstvo prisľúbilo predĺženie výzvy do konca roku 2021.

Bližšie informácie nájdete TU.

Pre potreby tejto pomoci boli zriadené kontaktné body:

Infolinka ČESMAD Slovakia: +421 903 467 848
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky: + 421 2 5949 4365
e-mailová adresa:  ocd@mindop.sk