Práce na križovatke D1/D4 idú do ďalšej realizačnej fázy

Kľúčový projekt pre zlepšenie dopravnej situácie v bratislavskom regióne postupuje v ostro nasadenom tempe. V najbližšom období štartujú práce na rozširovaní ľavého jazdného pásu. Práce si však vyžiadajú nevyhnutné úpravy v doprave na danom úseku.

Dokončenie ďalšej etapy križovatky významným spôsobom zefektívni dopravu v celom regióne. Modernizáciou a rozšírením D1, ktorá je na konci životnosti, sa zvýši dopravný komfort, bezpečnosť a plynulosť dopravy. Prepojenie D1 a D4 zároveň odbremení diaľnicu, ktorá prechádza Bratislavou.

Práce na ďalšej realizačnej fáze si vyžiadajú nevyhnutnú úpravu dopravy. V priebehu marca prebehne uzatvorenie mostu nad D1, ktorý spája cestu I/61 s miestnou časťou Chorvátskeho Grobu, Čiernou Vodou kvôli frézovaniu vozovky. Následne, počas víkendu, prebehne demolácia uvedeného mosta. Demolačné práce si však vyžiadajú uzatvorenie úseku diaľnice D1 na niekoľko hodín. O presnom termíne bude NDS informovať hneď, ako získa všetky potrebné povolenia. Samotné uzatvorenie úseku D1 pre demoláciu mosta je naplánované dominantne na nočné hodiny, zo soboty na nedeľu. Ak všetko prebehne podľa plánu, demolačné práce a uzatvorenie D1 by skončili v nedeľu na obed.

Po odstránení starého mosta odštartujú niekoľkomesačné práce na rozšírení jazdných pruhov a ich napojení na D1. Práce sú naplánované tak, aby sa znížil dopad na premávku. Počet jazdných pruhov v danom úseku D1 zostane zachovaný, no dôjde k ich zúženiu a zníženiu povolenej rýchlosti. Napriek maximálnej snahe NDS a zhotoviteľa je nevyhnutné, aby verejnosť rátala so zdržaniami najmä v dopravných špičkách. Práce budú prebiehať v smere Bratislava – Žilina medzi 13,6 a 16,25 kilometrom. V opačnom smere medzi 17,2 a 13,9 kilometrom. Pri vyťaženom úseku je určite potrebné rátať s významnými zdržaniami.

Alternatívne trasy: https://www.youtube.com/watch?v=iEWn1INJoB4

Žiadosť o energodotácie

Ministerstvo hospodárstva SR predĺžilo oprávnené obdobie, za ktoré je možné žiadať o kompenzáciu vysokých cien energií do 30. júna 2024. Žiadosti podľa MH SR bude možné podávať do 31. augusta 2024.  Žiadosť sa predkladá spravidla za mesiac oprávneného obdobia spätne, pokiaľ poskytovateľ nerozhodne inak. O konkrétnom termíne, od ktorého bude možné predkladať žiadosti za konkrétny mesiac bude poskytovateľ informovať na energodotacie.mhsr.sk.

Žiadosť o kompenzovanie vysokých cien môžu aktuálne podať všetky subjekty, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (okrem úverových a finančných inštitúcií) a mali zriadené odberné miesto pre odber elektriny alebo plynu za mesiace január až december 2023.

Dotácia sa môže poskytnúť do výšky 80 % oprávnených nákladov a kompenzovať sa bude suma nad 99 Eur/MWh v prípade plynu a 199 Eur/MWh v prípade elektriny. Maximálna výška dotácie predstavuje sumu 200 000 EUR na podnik za mesiac.

Žiadosť je potrebné predložiť v elektronickej podobe prostredníctvom formulára zverejneného na https://energodotacie.mhsr.sk/Pziadost.html), resp. Ústrednom portáli štátnej správy.