Balík opatrení v oblasti mobility: Rada prijala reformu týkajúcu sa vodičov nákladných vozidiel

Rada dnes prijala zásadnú reformu v odvetví cestnej dopravy EÚ, ktorá je známa ako balík opatrení v oblasti mobility. Novými pravidlami sa zlepšia pracovné podmienky vodičov, zavedú sa osobitné pravidlá vysielania vodičov v medzinárodnej doprave a aktualizujú sa ustanovenia o prístupe na trh nákladnej dopravy. Zároveň sa nimi zlepší účinnosť dodržiavania predpisov. Predbežná dohoda medzi predsedníctvom Rady a Európskym parlamentom sa dosiahla 11. decembra 2019. Dohodnuté znenie schválil Výbor stálych predstaviteľov Rady 20. decembra 2019 a Rada potvrdila politickú dohodu 20. februára 2020.

Novými pravidlami sa má docieliť rovnováha medzi lepšími pracovnými a sociálnymi podmienkami vodičov a slobodou prevádzkovateľov poskytovať cezhraničné služby, pričom sa nimi zároveň prispeje k bezpečnosti cestnej premávky. Okrem toho sa nimi spresnia predtým nejednoznačné ustanovenia, čo vnesie do tohto odvetvia viac jasnosti, a ukončí sa nejednotné uplatňovanie medzi členskými štátmi.

Balík pozostáva z nariadenia upravujúceho prístup na trh cestnej nákladnej dopravy a k povolaniu prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy alebo prevádzkovateľa osobnej cestnej dopravy; nariadenia o maximálnom pracovnom čase a minimálnom čase odpočinku vodičov a o určovaní polohy prostredníctvom tachografov a zo smernice, ktorou sa revidujú požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a stanovujú pravidlá vysielania vodičov.

Ďalšie kroky

Dnešným hlasovaním, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom písomného postupu, Rada prijala svoju pozíciu v prvom čítaní. Pred uverejnením právnych aktov v úradnom vestníku ich musí ešte prijať Európsky parlament v druhom čítaní. Nariadenia nadobudnú účinnosť 20 dní po uverejnení a smernica deň po uverejnení.

Pravidlá stanovené v nariadení o prístupe na trh a v smernici o vysielaní sa začnú uplatňovať 18 mesiacov po nadobudnutí účinnosti právnych aktov. Pravidlá stanovené v nariadení o časoch jazdy sa budú uplatňovať 20 dní po uverejnení, s výnimkou osobitných lehôt pre tachografy.

https://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2020/04/07/mobility-package-council-adopts-truck-drivers-reform/

Víza do Ruskej federácie

Oznamujeme záujemcom o vystavenie víz do Ruskej federácie, že nakoľko je ruské vízové centrum pre verejnosť od 16. marca 2020 uzavreté, budú sa žiadosti o víza podávať priamo na konzulárnom oddelení Veľvyslanectva Ruskej federácie v Bratislave, Maróthyho 3, 811 06 Bratislava.

Z tohto dôvodu žiadame záujemcov, aby v elektronickom vízovom dotazníku uvádzali ako miesto podania Veľvyslanectvo Ruskej federácie, nie VHS. Ostatné náležitosti zostávajú nezmenené.

ČESMAD Slovakia bude aj naďalej sprostredkovávať podávanie žiadosti v mene vodičov v úradné dni, ktoré sú stanovené na pondelok, stredu a piatok.

Otvárací čas alebo služby sa môžu meniť z dôvodu opatrení prijatých na zabránenie šírenia ochorenia COVID‑19.

Obmedzenie pohybu obyvateľstva

Vláda pristúpila k obmedzeniu pohybu obyvateľstva a kontrolám na hraniciach pred a počas veľkonočných sviatkov

Voľný pohyb osôb bude od 8. apríla 2020 od 00.00 hod.  do 13. apríla 2020 do 23.59 hod. obmedzený. V rámci návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 3 písm. g) ústavného zákona č. 227/2002  zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu o tom vláda rozhodla v pondelok 6. apríla 2020. Dôvodom je zabrániť masovému cestovaniu a návštevám počas sviatkov Veľkej noci, čo by mohlo negatívne ovplyvniť vývoj situácie s nákazou novým koronavírusom v SR.

 

 


Obmedzenie pohybu a vychádzania sa nevzťahuje na: 

 • cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti,
 • cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),
 • cestu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb pre inú osobu (napr. dobrovoľníctvo, susedská výpomoc) v rámci územia okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc, v rámci územia mesta,
 • cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou a príbuzným,
 • pobyt v prírode v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta,
 • cesty na pohreb blízkej osoby,
 • cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta.

Vláda zároveň podľa čl. 5 ods. 3 písm. h) ústavného zákona č. 227/2002  o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu zakázala uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.

Kontroly na hraniciach

Vláda zároveň rozhodla, že od 8. apríla do 17. apríla 2020 Slovensko dočasne obnoví kontroly  na hraniciach so susednými krajinami.  Zároveň určila hraničné priechody, na ktorých je počas trvania dočasného obnovenia kontrol na vnútorných hraniciach v rámci schengenského priestoru možné prekročiť hranice SR.

Na hraniciach pomôže policajtom armáda

Policajný zbor  môže posilniť v súvislosti so zabezpečením verejného poriadku a opatreniami v boji proti novému koronavírusu až do 1500 príslušníkov Ozbrojených síl  SR. Návrh ministrov vnútra a obrany  schválila vláda.
Príslušníci OS SR budú podľa potreby a aktuálneho vývoja situácie nasadzovaní do spoločných hliadok s políciou na hraničných priechodoch na vonkajšej hranici s Ukrajinou, bývalých hraničných priechodoch na vnútornej hranici s Maďarskom, Rakúskou republikou, Českou republikou a Poľskou republikou a na zabezpečenie verejného poriadku na celom území SR. 

Aktuálne opatrenia v rámci Európy - sumarizácia

Medzinárodná únia cestnej dopravy IRU tiež podrobne monitoruje situáciu okolo šírenia vírusu COVID-19 a s tým súvisiace obmedzenia v doprave. Na nasledujúcom odkaze môžete nájsť aktuálne informácie pre každú krajinu jednotlivo: https://www.iru.org/apps/flash-getfile-action?id=889&file=global-coronavirus-covid-19-outbreak.pdf

Viac informácií: https://www.iru.org/coronavirus-covid-19-information

Maďarsko

Maďarsko uzavrelo svoje vnútorné a vonkajšie hranice s účinnosťou od utorka 17. marca 2020 0.00 h. Maďarskí občania a ich blízki príbuzní, ktorí s nimi cestujú (vrátane osôb, ktoré nemajú bydlisko v Maďarsku), budú mať stále povolený vstup do krajiny.

Vo štvrtok 26. marca 2020 bol prijatý dekrét, ktorý stanovuje podmienky vstupu na územie Maďarska.

Dekrét prikazuje všetkým vodičom nákladnej dopravy, aby pred vstupom na územie Maďarska podstúpili lekárske vyšetrenie na COVID-19 (podľa našich informácií sa tieto vyšetrenia vykonávajú priamo na hraničnom priechode maďarskými príslušníkmi).

V prípade negatívneho výsledku sú:

 • vodiči s maďarským občianstvom, ktorých cieľovou krajinou je Maďarsko, povinní podstúpiť 14–dennú domácu karanténu,
 • zahraniční vodiči povinní po vyložení tovaru opustiť Maďarsko do 24 hodín,
 • vodiči pri tranzitnej doprave povinní využiť najkratšiu možnú trasu,
 • všetci vodiči povinní na území Maďarska používať gumené rukavice a rúško, resp. respirátor.

V prípade pozitívneho výsledku:

 • sú vodiči maďarského občianstva povinní podstúpiť karanténu v štátom určených zariadeniach,
 • a občanom so zahraničným občianstvom nebude povolený vstup na územie Maďarska.

mapa madarsko.png

Slovinsko

Slovinské orgány pristúpili ku zmene opatrenia v súvislosti s tranzitnou prepravou. Na hraničných priechodoch Vrtojba, Fernetiči, Krvavi Potok a Škofje, sa uskutočňuje tzv. konvojová preprava. Slovinská polícia zhromažďuje 30 až 50 kamiónov (podľa toho či idú smer Maďarsko alebo Chorvátsko), ktoré následne eskortuje buď na Maďarskú a alebo na Chorvátsku hranicu, tam pokračujú ďalej.

Podrobné a aktualizované informácie o zmenách v doprave sú k dispozícií na webovej stránke slovinského informačného centra. https://www.promet.si/portal/en/1traffic-conditions.aspx

Rumunsko

V pondelok 16. marca rumunské orgány oznámili 30-dňový núdzový stav za účelom obmedzenia šírenia COVID-19.

Boli prijaté doplňujúce nariadenia, ktoré prikazujú osobám cestujúcich do Rumunska z krajín, kde bolo potvrdených najmenej 500 prípadov nakazenia koronavírusom povinnú karanténu alebo samoizoláciu.

Podľa rumunských orgánov osoby prichádzajúci z oblastí tzv. červenej zóny sú povinní sa podrobiť 14 dňovej karanténe. Sú to tieto oblasti: zóna Hubei (Čína), zóna Daegu a zóna Cheongdo (Kórejská republika), Irán.

Osoby prichádzajúce z krajín (ktoré potvrdili viac ako 500 potvrdených prípadov COVID-19) musia doma stráviť 14 dní v domácej izolácií. Sú to zatiaľ tieto krajiny: Austrália, Rakúsko, Belgicko, Kanada, Kórejská republika (ďalšie provincie), Dánsko, Švajčiarsko, Francúzsko, Nemecko, Japonsko, Veľká Británia, Malajzia, Nórsko, Holandsko, Čína (ďalšie zóny), Španielsko, Spojené štáty americké a Švédsko.

Výnimky:
- vnútroštátna preprava tovaru a cestujúcich,
- medzinárodná cestná nákladná doprava,
- Na vodičov nákladných vozidiel nad 3,5 t, ktorí prichádzajú z „červených zón“ alebo „žltých zón“ alebo prešli cez tieto zóny, sa karanténa alebo izolačné opatrenia nevzťahujú, ak na hraničnom priechode nevykazujú príznaky spojené s COVID-19. Všetky osoby vstupujúce do Rumunska budú musieť vyplniť formulár. Formulár v rumunčine alebo angličtine nájdete TU.
- Vodiči nákladných vozidiel nad 3,5 t sú povinní nosiť osobné prostriedky ochrany, ako sú dezinfekčné prostriedky, rukavice, masky na tvár.

Nasledujúce hraničné priechody boli uzavreté:
• Hraničné priechody s Maďarskom: Turnu, Săcuieni, Salonta a Valea lui Mihai.• Hraničný priechod s Ukrajinou: Sighet.
• Hraničné priechody s Bulharskom: Negru Vodă, Lipniţa, Dobromir, Zimnicea, Turnu Măgurele a Bechet.
• Hraničné priechody s Moldavskom: Rădăuţi, Prut a Oancea.
• Vo štvrtok 12. marca 2020 srbské orgány jednostranne uzavreli tieto hraničné priechody s Rumunskom: Porţile de Fier 2, Moldavsko Nouă, Foieni, Lunga, Vâlcani, Drobeta Turnu Severin a Naidăş.

Čakacie doby na hraniciach budú vzhľadom na objem dopravy výrazne dlhšie. Aktualizované časy čakania na hraniciach nájdete tu.

Rumunské úrady prijali výnimky z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 561/2006, ktoré sa uplatňujú od 18.3.2020 do 16.4.2020:
 - Art. 6 (1): nahradenie maximálneho denného limitu 9 hodín jazdy jedným z 11 hodín.
 - Art. 7: nahradenie požiadaviek na minimálne denné prestávky zavedením prestávky 45 minút po 5 a pol hodinách jazdy.
 - Art. 8 (1): zníženie požiadaviek na denný odpočinok z 11 na 9 hodín.
 - Art. 8 ods. 6: odloženie doby týždenného odpočinku na šesť až 24 hodín
Mapa odporučených trás

Rumunsko.png

Tranzit v Rumunsku (od 4. apríla 2020)

Nákladné vozidlá nad 2,4 t, ktoré tranzitujú Rumunskom budú označené nálepkou (dostanú na rumunských hraniciach) a vodič musí vyplniť formulár (nájdete v prílohe). Nálepka musí byť nalepená na viditeľnom mieste na čelnom skle.

Vzor tranzitnej nálepky

RO- tranzit.jpg

Vodič sa musí ďalej preukázať pracovnou zmluvou alebo iným dokladom o zamestnaní, podpísaný zamestnávateľom.
Vo formulári sa vyplňuje: ŠPZ, krajina registrácie, rumunský hraničný prechod. V priloženej tabuľke označia kontrolné orgány vstup a výstup z krajiny.
Povinnosti vodiča pri tranzite:
- maximálna doba pobytu na území Rumunska je maximálne 48 hodín (vodič musí opustiť územie Rumunska do 48 hodín od vstupu do krajiny),
- vodiči sa musia držať vymedzených trás (mapa tranzitných trás) ,
- parkovať je možné len na vyznačených parkoviskách na tranzitných trasách,
- zákaz odchýliť sa od trasy.
Pri nedodržaní uvedených podmienok bude vodič umiestnený do karantény v priestoroch poskytovaných štátnou správou, vrátane poplatkov spojených s karanténou. Vozidlo môže byť v tomto prípade prevzaté zástupcom majiteľa spoločnosti.
V prípade tranzitu nie je potrebné vypĺňať zdravotný dotazník.

Nemecko

Od 16. marca o 08:00 Nemecko opätovne zavádza dočasné hraničné kontroly na hraniciach s Rakúskom, Švajčiarskom, Francúzskom, Luxemburskom a Dánskom. Prístup na tieto hranice sa musí vykonať prostredníctvom vyhradených hraničných priechodov. Úplný zoznam týchto hraničných prechodov nájdete TU.
Cezhraničný pohyb tovaru je naďalej zaručený.

Obslužné oblasti na nemeckých diaľniciach: - v oddychových a servisných priestoroch prevádzkovaných skupinou TANK & RAST využívanie sanitárnych zariadení SANIFAIR je bezplatné od 17.03.2020 s cieľom zabezpečiť prístup vodičov k zásadnej hygiene rúk.
Bezplatný prístup k sanitárnym zariadeniam SANIFAIR sa udeľuje prostredníctvom „detského vstupu“ a bude výslovne označený. Skupina TANK & RAST prevádzkuje 330 nemeckých diaľnic a odpočívadiel, vodiči by mali vyhľadávať tieto odpočívadlá. a vodiči by mali hľadať symbol TANK & RAST.
- TANK & RAST tiež oznámili, že budú udržiavať otvorené nielen benzínové stanice, ale aj pripojené obchody ( pekárenské výrobky, občerstvenie, maloobchod) na všetkých odpočívadlách a obslužných priestoroch, ktoré prevádzkujú.
- Nemecké združenie BGL je v kontakte so všetkými ostatnými poskytovateľmi oddychových a servisných plôch na diaľnici, aby zabezpečili nepretržité služby a prístup k sanitárnym zariadeniam s vhodnou otváracou dobou pre všetky nemecké odpočívadlá a obslužné oblasti na diaľniciach. O tejto téme sa diskutuje aj s ministerstvom dopravy na najvyššej politickej úrovni.  

Na federálnej úrovni sa rozhodlo o dočasnom zmiernení pravidiel týkajúcich sa času jazdy a odpočinku na základe Nariadenia EÚ 561⁄2006. Opatrenie sa vzťahuje na cestnú prepravu tovaru každodennej spotreby, potraviny, lekárenské vybavenie a pohonné hmoty a je platné do 17. apríla vrátane:  
   - možnosť predĺžiť čas jazdy na 10 hodín päťkrát týždenne.    
   - možnosť vziať dva po sebe nasledujúce znížené týždenné odpočinky do štyroch týždňov.
Opatrenie sa vzťahuje na profesionálnu prepravu a prepravu na vlastný účet.

Taliansko

Pri ceste do Talianska je potrebné vypísať formulár (viď príloha). Na predpísanom formulári uvedú svoje osobné údaje, popis cesty (z – do) a rovnako potvrdia, že sú si vedomí, že oblasť do ktorej vchádzajú je zdrojom nákazy. Je potrebné vypísať taliansku verziu formulára. Pozor treba vyplniť nový formulár. Aktuálne znenie 28.3.2020 nájdete v prílohe spolu s anglickým neoficiálnym prekladom. Treba mať vypísanú taliansku verziu. Štátna polícia potvrdila, že dokument nemožno predložiť v digitálnej podobe (aplikácie alebo pdf), ale musí byť vytlačený, podpísaný a odovzdaný príslušníkovi polície. Fotokópie vyplneného dokumentu nie sú akceptované. Vodič by mal mať pri sebe dokument, dokazujúci nutnosť vjazdu, nákladný list CMR, pracovnú zmluvu a formulár A1.

Vodičom nákladnej dopravy sa ďalej nariaďuje, aby pri nakladaní a vykladaní tovaru používali respirátory FFP2 alebo FFP3, maximálne obmedzili priamy kontakt s personálom v štáte uvedenom v bode 1  a mali vozidlo vybavené gumenými rukavicami k použitiu podľa potreby a antibakteriálnym gélom k pravidelnému čisteniu rúk.

Vodiči sú tiež povinní, aby v prípade akýchkoľvek príznakov chrípkového ochorenia bezodkladne oznámili túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronicky svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý  poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

      18. marca vydalo ministerstvo dopravy novú vyhlášku: 14-dňová povinná izolácia osôb vstupujúcich do krajiny. Takýto dekrét sa nevzťahuje na pracovníkov cestnej dopravy, ktorí dopravujú alebo prechádzajú cez Taliansko, ak opustia krajinu po 72 hodinách.

Sardínia - nákladná doprava môže pokračovať, ak je tovar bez doprovodu. V prípade, že sa kontajner nedá oddeliť od motorového vozidla, vodič má povolené nastúpiť na palubu plavidla. Je potrebné vyplniť online formulár a vlastnú certifikáciu.

Sicília - nákladná doprava funguje normálne.

       22. marca 2020 bol vydaný dekrét predsedu vlády - „Ďalšie vykonávacie ustanovenia dekrétu - 23. februára 2020, č. 6, ktoré obsahujú naliehavé opatrenia týkajúce sa obmedzenia a riadenia epidemiologickej mimoriadnej situácie vyplývajúcej z COVID-19“-  vzťahuje sa na celé národné územie a vzťahuje sa tiež na regióny s osobitným štatútom a na autonómne provincie Trident a Bolzano.

Dekrét nariaďuje aby sa niektoré spoločnosti a fabriky pripravilina pozastavenie výroby/prevádzky do 25. marca - to zahŕňa aj prepravu tovaru na sklade.Táto vyhláška nadobúda účinnosť 23. marca 2020 a je účinná do 3. apríla 2020. Okrem toho sa predlžuje vyhláška predsedu vlády z 11. marca 2020 a vyhláška ministra zdravotníctva z 20. marca 2020 - účinné od 25. marca 2020. do 3. apríla 2020.
Všetky nepodstatné priemyselné a komerčné výrobné činnosti sú pozastavené, s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v prílohe 1. (Dekrét TU – v IT jazyku).
Odporúča sa, aby si spoločnosti cestnej nákladnej dopravy a logistické spoločnosti overili u svojich zákazníkov so sídlom v Taliansku, či daná spoločnosť zostáva v prevádzke podľa prílohy 1.
Niektoré z činností uvedených v prílohe 1:
    - Výroba dreveného obalového materiálu
    - zber, úprava a zneškodňovanie odpadu; zhodnocovanie materiálov
    - Údržba a opravy vozidiel
    - Obchod s dielmi a príslušenstvom vozidiel- Veľkoobchod s dopravným zariadením
    - Veľkoobchod s ropnými výrobkami, mazadlami a vykurovacím palivom
    - Pozemná a potrubná doprava- Námorná a vodná doprava
    - Vzdušná preprava
    - Podporné činnosti v oblasti skladovania a dopravy
    - Poštové a kuriérske služby
    - Balenie (na vlastný účet a tretie strany)

Kontakty:
V prípade núdze je možné kontaktovať Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ríme - +39 0636715200 , +39 3385432071

Francúzsko

Nákladná doprava je vyňatá z obmedzenia pohybu.
Bolo udelených viacero výnimiek – aj na výkon pracovnej činnosti, ktorú pre jej charakter nie  je možné vykonávať doma. Pracovníci vykonávajúci takúto činnosť musia mať potvrdenie zamestnávateľa a tí, u ktorých nie je možné činnosť potvrdiť zamestnávateľom musia mať čestné prehlásenie.
Potvrdenie a čestné prehlásenie vo francúzskom jazyku nájdete v prílohách rovnako aj neoficiálny preklad.
Francúzska vláda 20. marca 2020 uverejnila niekoľko ďalších požiadaviek na cestnú nákladnú dopravu:  Cestná nákladná doprava (podmienky platia pre vodičov a zamestnancov v miestach nakládky a vykládky):
    - Musí sa dodržiavať potrebná vzdialenosť medzi ľuďmi. 
    - Tam, kde nie je prístup k vode musí byť k dispozícií dezinfekčný gél.
    - Nie je povolený osobný kontakt pri podpisovaní zmlúv.
    - Tovar je možné dodať iba na miesto uvedené v prepravnom doklade.
    - V prípade domáceho doručovania zásielok, tovar musí byť položený pred dverami – pri doručovaní nemôže dôjsť k fyzickému kontaktu.
Francúzska vláda vydala mapu s cieľom informovať vodičov nákladných vozidiel o otvorených čerpacích staniciach, ktoré poskytujú základné služby (ako sú sanitárne zariadenia a reštaurácie). Táto mapa tiež poskytuje informácie o tom, ktoré technické strediská vozidiel sú otvorené.
Osádka dvoch vodičov v kabíne je povolená vo Francúzsku (ale nie posádka troch), pokiaľ sa dodržiava minimálna vzdialenosť 1 meter medzi nimi.
Platia nasledujúce dočasné výnimky:
    - Denné časy jazdy sa predlžujú na 10 hodín denne. Vodiči si tiež môžu zvoliť, že budú jazdiť 11 hodín denne maximálne dva dni v týždni.  
    - Rozšírenie týždenných jazdných časov na 60 hodín týždenne a 102 hodín v dvoch po sebe nasledujúcich týždňoch za predpokladu, že takéto predĺženia dodržiavajú zákonné ustanovenia týkajúce sa času jazdy a odpočinku, ktoré sa vzťahujú na vodičov.

Bulharsko

Od 18.3. 2020 je zakázaný vstup na územie Bulharskej republiky pre ľudí pochádzajúcich z týchto krajín : Čína, Irán, Bangladéš, India, Maldivy, Nepál, Srí Lanka, Španielsko, Taliansko, Kórejská republika, Veľká Británia, Severné Írsko, Francúzsko, Nemecko, Holandsko a Švajčiarsko.

Bulharskí občania, ako aj osoby s dlhodobým alebo trvalým pobytom v Bulharsku a ich rodiny, sú vyňatí z tohto zákazu. Budú podliehať štrnásťdňovej karanténe doma alebo v akomkoľvek inom ubytovaní podľa vlastného výberu.

Pre vodičov nákladných vozidiel bol ustanovený osobitný režim (oficiálny dekrét):

 • Bulharskí vodiči nákladných vozidiel podliehajú tiež 14-dňovej karanténe, pokiaľ sa nevracajú do jednej z krajín uvedených v zozname. V takom prípade musia zostať v karanténe, kým neodídu;
 • Ostatní vodiči - občania vyššie uvedených krajín alebo z nich prichádzajúci – po naložení alebo vyložení tovaru by mali okamžite opustiť územie Bulharska. V prípade tranzitu by sa tranzitná operácia mala vykonať do 24 hodín;
 • Okrem toho je na základe dodatočnej vyhlášky ministerstva zdravotníctva dočasne zakázaný vstup a preprava nákladných automobilov registrovaných a prichádzajúcich z Iránskej islamskej republiky.

Bulharská vláda udelila dočasnú toleranciu na presadzovanie času jazdy a odpočinku vodičov podľa nariadenia EÚ č. 561/2006 - zrušené opatrenia sú tieto:

 • článok 6 ods. 1: maximálny denný limit jazdy z 9 hodín jedným na 11 hodín;
 • Článok 7: minimálne denné prestávky 45 minút po 5 a pol hodinách;
 • článok 8 ods. 6: skrátenie doby pravidelného týždenného odpočinku zo 45 hodín na 24 hodín.

Bulharsko prijalo Nariadenie č. RD – 01 – 149 s platnosťou od 25. marca 2020, v ktorom zakazuje vstup nákladnej dopravy na svoje územie, ak je cieľovou krajinou Turecká republika. Takisto v tomto nariadení zakazuje vstup z ostatných, v nariadení menovaných krajín:

http://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/informaciya-otnosno-noviya-koronavirus-2019-ncov/

Nariadenie platí do odvolania.
Z uvedeného nariadenia okrem iného vyplýva, že dopravcovia smerujúci do Turecka, nebudú môcť prechádzať územím Bulharska.
O vývoji situácie vás budeme informovať.

Turecko

Pre prepravu tovaru neplatia žiadne obmedzenia.

Občania krajín uvedených v zozname a štátni príslušníci tretích krajín, ktorí navštívili tieto krajiny za posledných 14 dní, nebudú mať povolený vstup na územie Turecka - s výnimkou vodičov nákladných vozidiel, ktorí nie sú občanmi krajín uvedených na zozname; títo vodiči sa umiestnia do karantény na účely 14 dní pri hraničnej bráne pred vstupom do Turecka;

Pre občanov uvedených krajín, ktorí opúšťajú Turecko, neexistujú žiadne obmedzenia.

Zoznam krajín (aktualizované 23. marca popoludní):
Angola / Alžírsko / Rakúsko / Belgicko / Bangladéš / Čína / Kanada / Česká republika / Čad / Kamerun / Kolumbia / Dánsko / Džibutsko / Dominikánska republika / Egypt / Ekvádor / Rovníková Guinea / Francúzsko / Fínsko / Nemecko / Guatemala / Maďarsko / Irán / Taliansko / Irak / Írsko / India / Pobrežie Slonoviny / Jordánsko / Kuvajt / Keňa / Kosovo / Kazachstan / Libanon / Lotyšsko / Čierna Hora / Maroko / Mongolsko / Moldavsko / Mauretánia / NCTR / Nórsko / Holandsko / Niger / Severná Macedónsko / Nepál / Omán / Poľsko / Filipíny / Portugalsko / Panama / Peru / Južná Kórea / Španielsko / Švédsko / Švajčiarsko / Saudská Arábia / Slovinsko / Sudán / Srí Lanka / Spojené kráľovstvo / Spojené arabské emiráty / Ukrajina / Uzbekistan / Taiwan / Tunisko.

Rusko

Rusko dočasne obmedzuje vstup cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti od 18. marca 00:00 do 1. mája 00:00 (vládne nariadenie č. 635 - zo 16. marca 2020).
Vstupné obmedzenia sa nebudú uplatňovať na vodičov medzinárodnej nákladnej dopravy na medzinárodných cestách.

Pozemné hranice s Poľskom a Nórskom uzatvára Rusko pre všetkých cudzincov, ktorí cestujú z profesionálnych, súkromných, študijných alebo turistických dôvodov. Výnimku majú iba občania Bieloruska, členovia oficiálnych delegácií a obyvatelia Ruska.

Premiér Ruskej federácie Michail Mishustin oznámil, že s platnosťou od 20. marca 2020 budú všetky obmedzenia (vrátane colných obmedzení) na dodávky základného tovaru zrušené na jeden mesiac. Mishustin povedal: „Zavádzame„ zelený koridor “pre dovozcov a veľké maloobchodné reťazce. Na dovoz určitého množstva tovaru vrátane liekov a zdravotníckych pomôcok je stanovená nulová colná sadzba. “

Na zasadnutí vládnej komisie pre udržateľnosť a rozvoj ruského hospodárstva sa rozhodlo predĺžiť použitie palubných jednotiek, ktorým v elektronickom mýtnom systéme vypršala platnosť.

Platnosť používania palubných mýtnych zariadení sa predlžuje o 90 kalendárnych dní odo dňa vypršania ich platnosti s možnosťou ďalšieho predĺženia (bod 2 článku IV zápisnice zo zasadnutia komisie).

Ruský prezident oficiálne vyhlásil budúci týždeň (od 28. marca do 5. apríla 2020) za nepracovný týždeň pre celé územie Ruskej federácie. Osobná doprava a medzinárodná cestná doprava sú z tohto ustanovenia vyňaté.

 

Bielorusko

Vodiči, ktorí vykonávajú tranzitnú nákladnú automobilovú prepravu tovaru cez územie Bieloruska a to aj z územia Ruskej federácie do členských krajín Európskej únie a Ukrajiny, sú povinní medzi dvoma miestami prekročenia štátnej hranice Bieloruskej republiky na miestach ustanovených zákonom prechádzať iba po štátnych cestách, na ktorých sú určené špecializované miesta pre vodičov na prestávku, oddych, stravovanie a na doplnenie pohonných hmôt.
Vodiči, ktorí vykonávajú tranzitnú nákladnú automobilovú prepravu tovaru sú povinní opustiť územie Bieloruska čo najkratšou trasou najneskôr v deň nasledujúcom po dni vstupu na územie Bieloruska. Nedodržať toto pravidlo je možné len vo výnimočných prípadoch a to najmä v prípade dopravnej nehody (poruchy) vozidla, v prípade vykládky alebo prekládky nákladu, výmeny vozidla, ak sú tieto skutočnosti uvedené v podmienkach zmluvy o automobilovej preprave a v prepravných dokumentoch.
Ak je potrebné vykonať spomínané úkony, povoľuje sa opustenie cesty uvedenej v schválenom zozname ciest a špecializovaných miest. Úkony by mali byť vykonané v najkratšom možnom čase.
Počas zastavenia (parkovania) nesmú vodiči vykonávajúci tranzitné prepravy opustiť areál zastávok (parkovísk) určených na odpočinok a stravovanie pre vodičov, tankovanie vozidiel podľa zoznamu ciest a špecializovaných miest.

V súlade s rozhodnutím medzirezortnej pracovnej skupiny pre zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 Ministerstvo dopravy Bieloruskej republiky určilo miesta zastávok (odpočinku, stravovania, tankovania pohonných hmôt) pre zahraničných vodičov. Iba tieto môžu byť použité zahraničnými cestnými dopravcami pri tranzite územím Bieloruskej republiky.

Kontrolu tohto nariadenia bude zabezpečovať Dopravný inšpektorát Ministerstva dopravy Bieloruskej republiky od 19. marca 2020.

mapa bielorusko.jpg

Turkménsko

V súvislosti s prijatými opatreniami proti šíreniu COVID-19 turkménska vláda oznámila zákaz prekročenia štátnej hranice Turkménska pre zahraničných vodičov medzinárodnej nákladnej dopravy.

Uvedené obmedzenie je v platnosti v od 1. apríla do 1. mája 2020.

Opatrenie ÚVZ SR – výnimka z karantény vodičov

Na základe pripomienok ČESMAD Slovakia boli do aktuálneho Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3012/2020 zo dňa 4. apríla 2020 zapracované výnimky z povinnej karantény pre vodičov nákladnej dopravy za predpokladu dodržania prísnych podmienok.

Všetkým osobám, ktoré sa od 6. apríla 2020 od 7.00 h vrátili zo zahraničia na územie Slovenskej republiky, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky COVID-19 a následne po zistení negatívneho výsledku sa tejto osobe nariaďuje domáca izolácia v celkovej súhrnnej dobe 14 dní. Po dobu domácej izolácie podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.

 

Z povinnej karantény  majú výnimku:

 • vodiči nákladnej dopravy, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky pri preprave alebo za účelom nakladania a vykladania tovaru,
 • vodiči nákladnej dopravy, ktorí cestujú inými spôsobmi dopravy, za predpokladu, že sa presúvajú do miesta, kde budú vykonávať nákladnú dopravu pričom miesto začiatku dopravy sa nachádza na území Slovenskej republiky uvedenú skutočnosť musia preukázať napr. potvrdením od zamestnávateľa, označením miesta výkonu práce, identifikačnými údajmi pracovníka/ov a vozidla/vozidiel,

Pozn. vodiči môžu ako potvrdenie od zamestnávateľa použiť aj toto tlačivo:

 • vodiči a posádky osobnej autobusovej dopravy, ktorí vykonávajú prepravu repatriovaných osôb na územie Slovenskej republiky,

Vodičom nákladnej dopravy sa nariaďuje, aby v prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia bezodkladne oznámili túto skutočnosť a to telefonicky svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ uvedené osoby nemajú na území Slovenskej republiky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti oznámia túto informáciu bezodkladne na číslo tiesňového volania 112.

Vodičom nákladnej dopravy, ktorí vstupujú alebo vystupujú na/z územia Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru sa nariaďuje, aby pri nakladaní a vykladaní tovaru používali osobné ochranné pracovné prostriedky, maximálne obmedzili priamy kontakt s personálom v zahraničí a mali vozidlo vybavené gumenými rukavicami k použitiu podľa potreby a dezinfekčné prostriedky k pravidelnému čisteniu rúk.

Pre tieto osoby a pre ich potrebný pobyt na území Slovenskej republiky mimo plnenia pracovných povinností sa nariaďuje domáca izolácia, pokiaľ je to možné mimo osôb, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti.

Celý text predmetného opatrenia nájdete v prílohe.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňa 6. apríla 2020 od 07:00 h a je platné do odvolania. Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2640/2020 zo dňa 18. 3.2020

Pre vodičov nákladnej dopravy, ktorí cestujú inýmu spôsobmi dopravy, za predpokladu, že sa presúvajú do miesta, kde budú vykonávať nákladnú dopravu a toto miesto začiatku dopravy je na území Slovenskej republiky sa musia uvedenú skutočnosť preukázať napr. potvrdením od zamestnávateľa. Vzor takéhoto potvrdenia môžete nájsť v slovenskom a anglickom jazyku na odkaze:

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/statny-dopravny-urad-4/upozornenia-covid-19/opatrenie-uvz-sr-vynimka-z-karanteny-vodicov-a-ich-rodinnych-prislusnikov

Výnimky zo zákazov jázd v EÚ

Slovensko
Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 s cieľom zníženia koncentrácie vodičov nákladných motorových vozidiel na odpočívadlách, resp. odstavných plochách a zabezpečenia plynulého tranzitu cez územie SR povoľuje všeobecnú výnimku zo zákazu jazdy na 10. apríla, 12. apríla a 13. apríla.

Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku na území SR. Povolením výnimky nie je dotknuté oprávnenie príslušníka polície zakázať vodičovi jazdu na nevyhnutne potrebný čas alebo mu prikázať smer jazdy podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona, ak si to vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.

Česká republika
Na základe rozhodnutia Českého ministerstva dopravy je udelená výnimka zo zákazov jázd počas víkendov a štátnych sviatkov pre všetky nákladné vozidlá a súpravy, ktorých celková povolená hmotnosť presahuje 7,5 t; nákladné a špeciálne vozidlá s prípojným vozidlom a celkovou povolenou hmotnosťou nad 3,5 t na diaľniciach a cestách I. triedy.

Platnosť výnimky je stanovená odo dňa 13. marca 2020 od 15 tej hodiny po dobu trvania núdzového stavu. O zrušení výnimky Vás budeme informovať.

Rakúsko
Na celom území Rakúska sa do odvolania rušia zákazy jázd počas víkendov a štátnych sviatkov pre nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 7,5t.

Maďarsko
Na celom území Maďarska sa do odvolania rušia zákazy jázd počas víkendov a štátnych sviatkov pre nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 7,5t.

Taliansko
Na celom území Talianska sa do odvolania rušia zákazy jázd počas víkendov a štátnych sviatkov pre nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 7,5t.

Grécko
Ministerstvo dopravy udelilo výnimku zo zákazov jázd pre nákladné vozdlá od 16. apríla do 21. apríla a od 30. apríla do 3. mája. 

Nemecko
Nemecko dočasne ruší zákazy jázd počas víkendov a štátnych sviatkov pre nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7,5 t podľa regiónov. Viď. tabuľka

Región

Výnimka

Obdobie

Bádensko - Württembersko

Výnimka sa vzťahuje na všetky druhy prepravovaného tovaru

Do 5. apríla 2020

Bavorsko

Výnimka sa vzťahuje na všetky druhy prepravovaného tovaru

Do 19. apríla 2020

Berlín

Drogistický tovar, lekárske potreby vrátane prázdnych vozidiel

Do 1. júna 2020

Brandenbursko

Výnimka sa vzťahuje na všetky druhy prepravovaného tovaru

Do 26. apríla 2020

Brémy

Drogistický tovar určený pre maloobchod vrátane prázdnych vozidiel

Do 30. mája 2020

Hamburg

Výnimka sa vzťahuje na všetky druhy prepravovaného tovaru vrátane prázdnych vozidiel.

Znenie hovorí iba o nedeľných výnimkách - prázdniny nie sú zahrnuté

 

Do 16. apríla 2020

Hessensko

Výrobky určené pre maloobchod

Do 30. júna 2020

Meklenbursko-Predpomoransko

Preprava potravín, hygienických výrobkov, zdravotníckeho materiálu

Do 16. septembra 2020

Dolné Sasko

Výnimka sa vzťahuje na všetky druhy prepravovaného tovaru, vrátane ciest naprázdno

Do 30. mája 2020

Severné Porýnie - Vestfálsko

Výnimka sa vzťahuje na všetky druhy prepravovaného tovaru, vrátane ciest naprázdno

Do 30. mája 2020

Porýnie - Falcko

Výnimka sa vzťahuje na všetky druhy prepravovaného tovaru, vrátane ciest naprázdno

Do 26. apríla 2020 do 22.00 h

Sársko

Výnimka sa vzťahuje na všetky druhy prepravovaného tovaru. Sprievodné doklady musia uvádzať miesto nakládky a vykládky tovaru ako aj prepravovaný tovar

S okamžitou platnosťou do odvolania

Sasko

Drogistický tovar , zdravotnícke potreby, vrátane ciest naprázdno

Do 5. apríla 2020

Sasko - Anhaltsko

Drogistický tovar, hygienické potreby, lekárske potreby, vrátane ciest naprázdno. Počas Júla a Augusta nie je potrebná výnimka z dodatočných letných zákazov jázd (§4 Ferienreiseverordnung); Potrebná dokumentácia, ktorá indikuje miesta odchodu a cieľa a druh prepravovaného tovaru

Do 31. augusta 2020

Šlezvicko-Holštajnsko

Výnimka sa vzťahuje na všetky druhy prepravovaného tovaru.

Do 26. apríla 2020

Durínsko

Preprava potravín, hygienické potreby, lekárske potreby, vrátane ciest naprázdno

Do 1. júna 2020 vrátane

Zmeny vo vedení združenia ČESMAD Slovakia

Bratislava (ČESMAD Slovakia, 3. apríla 2020) – S účinnosťou od 1. apríla 2020 dochádza k zmenám vo vedení združenia cestných dopravcov ČESMAD Slovakia. Doterajší prezident združenia Pavol Jančovič na základe vlastného rozhodnutia na tejto pozícii končí a bude sa naďalej venovať aktívnej práci v prospech dopravcov v širšom vedení Prezídia združenia.

V zmysle stanov združenia, funkciu prezidenta ČESMAD Slovakia od 1. apríla 2020 vykonáva súčasný prvý viceprezident združenia Pavol Piešťanský. Pavol Piešťanský je členom Prezídia združenia ČESMAD Slovakia a zároveň je generálnym riaditeľom dopravnej spoločnosti Yellow Express, s. r. o.

Pavol Jančovič sa počas svojho pôsobenia vo funkcii prezidenta zaslúžil o úspešné fungovanie združenia. Zástupcovia dopravných firiem si ho počas jeho bohatej 32-ročnej praxe v prostredí dopravy a logistiky vybrali do vedúcej pozície tri razy, čo je v histórii združenia ojedinelý krok. „Vždy mi záležalo, aby združenie obhajovalo záujmy dopravcov. Nám sa v neľahkej situácii, v ktorej sa odvetvie nachádza, podarilo nedávno dosiahnuť zmeny v oblasti daní z motorových vozidiel či prejazdených kilometrov v mýte. V terajšej kríze sme za dopravcov absolvovali stovky rokovaní a dosiahli viaceré úpravy najmä v legislatíve, ktoré im činnosť uľahčujú, uviedol Pavol Jančovič.

V mene Prezídia združenia i dopravcov ďakujeme Pavlovi Jančovičovi za jeho dlhoročné vedenie združenia, za jeho vytrvalosť a pracovitosť, s akou pristupoval k obhajobe záujmov odvetvia cestnej dopravy. Máme rozhodne na čo nadviazať,“ povedal Pavol Piešťanský. Združenie ČESMAD Slovakia bude podľa Piešťanského naďalej intenzívne pokračovať v rokovaniach s jednotlivými ministerstvami o návrhoch, ktoré predložilo na zmiernenie dopadov ekonomických následkov krízy spojenej s COVID-19. „Ide o šesť konkrétnych opatrení osobitne pre sektor cestnej dopravy, ktoré by mu mali pomôcť v tejto ťažkej situácii,“ uviedol nový zastupujúci prezident ČESMAD Slovakia Pavol Piešťanský.

Situácia na hraničných priechodoch

Aktualizácia1. apríla 2020 9.00 h.
Znovuotvorenie hraničných priechodov s Maďarskom

Prezídium Policajného zboru SR nás informovalo o zmenách na hraničných priechodoch s Maďarskom. Slovenský a maďarský minister vnútra sa dohodli na znovuotvorení štyroch hraničných priechodov pre nákladnú dopravu s účinnosťou od stredy 1. apríla 2020, avšak iba v obmedzenom režime. Hraničné priechody sú otvorené pre slovenských a maďarských dopravcov, ktorí vykonávajú cieľovú dopravu (teda len pre prípady nakládky a vykládky na území Slovenska alebo Maďarska a nie tranzit). Príslušníci polície budú na priechodoch kontrolovať nákladný list.

Hraničné priechody iba pre cieľovú dopravu:

 • Medveďov - Vámosszabady,
 • Šiatorská Bukovinka - Salgótarján Somoskoujfalu,
 • Kráľ - Banréve,
 • Slovenské Nové Mesto - Sátoralújhely.

Bez obmedzenia zostávajú nasledujúce hraničné priechody:

 • Milhosť – Tornyosnémeti,
 • Čunovo-Rajka (diaľnica),
 • Šahy – Parassapuszta.

Aktualizácia 27. marca 2020 23.00 h

Podľa informácií z Policajného zboru SR sú od 23.00 opäť otvorené všetky hraničné priechody okrem hraničného priechodu Brodské (SK) - Břeclav (CZ).

Situáciu aktívne monitorujeme a budeme vás priebežne informovať.

Aktualizácia 27. marca 2020 17.00 h
Upresnenie informácie ohľadne zatvorených hraničných priechodoch

Na slovensko – maďarských hraničných priechodoch sa počas tohto dňa vytvárajú dlhé kolóny vozidiel. Dôvodom je zdĺhavé vybavovanie nákladnej a osobnej dopravy zo strany maďarských orgánov. Pre zastavenie hromadenia vozidiel na hraničných priechodoch musela Polícia SR pristúpiť ku uzatvoreniu hraničných priechodov pre nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 7,5t.

Uzatvorené sú hraničné priechody s Maďarskom, Rakúskom, Českou republikou a Poľskou republikou iba na vstupe na územie Slovenskej republiky. Výstup nákladných vozidiel z územia Slovenskej republiky nie je zo strany Polície SR obmedzovaný.

Výnimku pre vstup majú vozidlá, ktoré majú na území Slovenskej republiky vykládku. Táto výnimka sa nevzťahuje na vykládku v hlavnom meste.
Okrem toho majú výnimku aj vozidla spadajúce pod GREEN LANE, tz vozidlá, ktoré prepravujú nasledujúci tovar:

 • rýchloskaziteľný tovar,
 • preprava živých zvierat,
 • preprava pohonných hmôt určených k plynulému zásobovaniu čerpacích staníc,
 • preprava poštových zásielok,
 • preprava zdravotníckeho a biologického materiálu, liekov a materiálu na ich výrobu.

Opatrenia potrvajú do odvolania.

Aktualizácia 27. marca 2020 15.30 h

Na území Slovenska sa tvoria kolóny, ktorých dôvodom je zdĺhavé vybavovanie nákladnej a osobnej dopravy zo strany maďarských orgánov.

S cieľom predísť dopravným kolíziám v okolí hraničných priechodov a na našom území boli s okamžitou platnosťou prijaté nasledovné opatrenia: pre nákladnú dopravu nad 7,5 t polícia uzatvára hraničné priechody s Poľskou republikou, Českou republikou, Maďarskom a Rakúskom. Výnimku tvorí preprava zvierat, rýchlo kaziaceho sa tovaru a vozidlá spadajúce pod GREEN LANE. Taktiež k nám môžu vstúpiť nákladné vozidlá, ktoré majú vykládku na území Slovenskej republiky.

Opatrenia potrvajú do odvolania.

Aktualizácia 27. marca 2020 8.00 h

Na hraničných priechodoch s našimi južnými susedmi sa to opäť začína komplikovať. Maďarská strana zavádza prísnejšie kontroly na svojich hraničných priechodoch, čo má znova za následok vytváranie kolón na diaľniciach a cestách vedúcich k priechodom. Na hraničných priechodoch budú vodiči musieť vyplniť formulár o ciele cesty. V prípade, že je cieľovou krajinou Maďarsko, bude musieť vozidlo opustiť krajinu do 25 hodín od priechodu hraníc.

Z dôvodu spomalenia hromadenia nákladných vozidiel na našom území bude Polícia SR obmedzovať nákladnú dopravu prichádzajúcu z Českej republiky, čo bude mať za následok vytváranie kolón už na českej strane.

Nákladné vozidlá budú na Slovensku odkláňané na krajnicu a na odpočívadlá, ktoré sa však rýchlo plnia. Vozidlá prepravujúce živé zvieratá, krmivá a potraviny budú uprednostňované.

Okrem týchto komplikácií plánuje Ukrajina dnes o polnoci zavrieť hraničné priechody. Túto informáciu ešte preverujeme.

V prípade, že si chcete skontrolovať čakacie doby na hraniciach, nápomocný môže byť aj link https://covid-19.sixfold.com/

Situáciu monitorujeme a budeme vás priebežne informovať.

Aktualizácia 26. marca 2020 9.00 h
Podľa posledných informácií z Policajného zboru SR bola znova spustená prevádzka na Maďarských hraničných priechodoch. Kolóny nákladných vozidiel by sa mali v najbližších hodinách rozpustiť.

Nákladné vozidlá môžu využiť nasledujúce hraničné priechody:
Čuňovo - Rajka
Milhost -Tornyosnémeti
Šahy – Parassapuszta

V prípade, že si chcete skontrolovať čakacie doby na hraniciach, nápomocný môže byť aj link https://covid-19.sixfold.com/

Aktualizácia 25. marca 2020 22.00 h
Podľa práve získanej informácie z Policajného zboru SR bude do odvolania spomalená, až zastavená akákoľvek kamiónová doprava v smere do Maďarska. Rozhodol o tom maďarský krízový štáb s odvolaním sa na obmedzovanie vychádzajúcich vozidiel z Maďarska v smere do Rumunska a Srbska.

Nákladné vozidlá budú na Slovensku odkláňané na krajnicu a na odpočívadlá, ktoré sa však rýchlo plnia. Už v týchto chvíľach sa na slovenských diaľniciach a cestách smerujúcich k hraničným priechodom tvoria rozsiahle kolóny nákladných vozidiel, a preto dopravcom odporúčame, aby zvážili cestu týmto smerom.

O ďalších informáciách vás budeme priebežne informovať.

Obnovenie prijímania žiadostí o vystavenie tureckých víz

Konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Tureckej republiky v Bratislave informovalo, že od pondelka 30. marca 2020 obnovuje prijímanie žiadostí o víza pre šoférov vykonávajúcich cestnú nákladnú dopravu.

V rámci prijatých opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 upravili úradné hodiny konzulárneho oddelenia, a to nasledovne: v pondelok, stredu a v piatok od 9:00 do 12:00 hod.

Zdroj: konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Tureckej republiky