Všeobecná výnimka zo zákazu jazdy

Z dôvodu spustenia nového elektronického výberu mýta v Českej republike udelilo Prezídium Policajného zboru všeobecnú výnimku zo zákazu jazdy na nedeľu 1. decembra 2019. Dôvodom je predpokladané zhoršenie bezpečnostnej situácie v blízkosti hraničných priechodov Slovenskej a Českej republiky a vytvárania kolón nákladných vozidiel na území Slovenskej republiky.

Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku na území Slovenskej republiky.

Štrajk na hraniciach medzi Francúzskom a Belgickom

Radi by sme Vás informovali o štrajku, ktorý je naplánovaný na dni 28. novembra a 5. decembra. Konať by sa mal na francúzsko-belgických hraničných prechodoch z dôvodu plánovaného výrazného zdraženia pohonných hmôt spôsobeného znížením zľavy zo spotrebnej dane.

Konvoj pomaly idúcich nákladných vozidiel by mal obmedziť dopravu na diaľnici A2 smerom na Lillereck, v blizskosti hranice s Belgickom vo štvrtok 28.11. 2019 a vo štvrtok 5.12.2019 na diaľnici A1 v smere na Lille.

Štrajk môže ovplyvniť premávku na ďalších hraničných prechodoch napr. Ghyvelde.

O konaní štrajku informovalo belgické združenie Febetra.

Zmena mýtneho systému v ČR - vrátenie OBU

Prevádzka mikrovlnného systému ESVZ skončí 30. novembra 2019 o 24.00 hod. Elektronické zariadenie pôvodného poskytovateľa nie je kompatibilné s novým „satelitným“ systémom elektronického mýta. Preto je potrebné vrátiť pôvodnú palubnú jednotku a zabezpečiť si novú. Informácie o vrátní pôvodnej palubnej jednotky je možné nájsť na priloženom letáku.

Rozšírenie siete spoplatnených ciest v Bieloruskej republike

Prevádzkovateľ mýtneho systému BelToll upozorňuje na rozšírenie siete spoplatnených ciest v Bielorusku.

Od 1. decembra 2019 sa v rámci realizácie dlhodobého programu vlády Bieloruskej republiky, týkajúceho sa rozširovania siete spoplatnených ciest, predlžuje ich dĺžka v dôsledku pripojenia nového spoplatneného úseku. 

Nová etapa rozširovania siete spoplatnených ciest zahŕňa ďalších 62 km bieloruských ciest do systému BelToll na úseku cesty M-6 /E 28 Minsk – Grodno – Bruzgi (hranica Poľskej republiky).

Celková dĺžka spoplatnenej cestnej siete v Bieorusku tak bude mať 1 787 kilometrov.

Nový spoplatnený úsek:

Názov cesty

Úsek

cesty

Platená časť

 

od km

do km

v km

M-6 /E 28 Minsk – Grodno – Bruzgi

134

196

62

(hranica Poľskej republiky)

 

 

 

 

 

 

 

 Uvedenú informáciu je potrebné zohľadniť pri plánovaní trás.

Vjazdové lístky do Viedne počas adventu

Mesto Viedeň zaviedlo pre udalosť „Advent 2019“ prechodnú autobusovú zónu pre okresy 1, 6 až 9, do ktorých je možný vjazd iba s platnou autobusovou vjazdovou kartou počas nasledujúcich sobôt – 30. novembra, 7. decembra, 14. decembra, 21. decembra. Do zón bude vydaných iba určitý počet vjazdových lístkov, aby sa predišlo dopravným zápcham.

Objednávka vjazdového lístka

Autobusový vjazdový lístok je možné objednať výhradne online. Objednávku je potrebné urobiť najmenej dva dni pred vybraným termínom. Vjazdový lístok je doručený na zadaný e-mail vo formáte PDF. Dokument je nutné vytlačiť a umiestniť na viditeľné miesto za čelné sklo autobusu.

Odkaz na objednanie je: https://www.wien.gv.at/wagenkarten/besteller/cs/ .

TIP: Počas udalosti „Advent 2019“ bude tiež možné parkovať na bezplatnom parkovisku pre autobusy pri Ernst-Happel-Stadion, priamo vedľa stanice metra „Stadion“ – linka U2. Na toto parkovisko nepotrebujete vjazdový lístok.

Nový mýtny systém v ČR: Palubné jednotky

26-tisíc nákladných vozidiel zo Slovenska musí byť nanovo zaregistrovaných
do nového mýtneho systému v Českej republike
 
Po štyroch týždňoch od začiatku registrácie vozidiel do nového elektronického mýtneho systému v Českej republike zaregistrovali slovenskí dopravcovia 8-tisíc nákladných vozidiel. V končiacom mýtnom systéme je pritom registrovaných 26-tisíc vozidiel. Ak sa slovenskí vodiči včas nezaregistrujú a nezabezpečia si nové palubné jednotky, hrozí na prelome roka na hraničných priechodoch do Českej republiky dopravný kolaps.
 
Dopravcovia sú povinní zaregistrovať sa do nového systému a vybaviť vozidlá palubnými jednotkami najneskôr do dňa spustenia nového mýtneho systému, t. j. do 1. decembra 2019. Podmienkou na vyzdvihnutie, resp. zaslanie novej palubnej jednotky je okrem registrácie tiež zloženie vratnej zábezpeky za palubnú jednotku vo výške 2 468 Kč.
 
Výmena palubných jednotiek a povinnosť registrácie je pravdepodobne najväčšou komplikáciou, ktorá dopravcov čaká. Preto je proces registrácie nastavený tak, aby bol pre dopravcov čo najjednoduchší. Hoci sa dopravcovia môžu registrovať už od 22. septembra, zatiaľ splnila svoju povinnosť len malá časť firiem.
 
Registráciu do nového mýtneho systému v Českej republike môžu dopravcovia realizovať prostredníctvom vydavateľov palivových kariet alebo online na www.mytocz.eu. V prípade online registrácie bude dopravcovi nová palubná jednotka zaslaná poštou. Na adresy v rámci Českej republiky, Nemecka, Rakúska, Poľska a Slovenska bude odoslaná zdarma bez platby poštovného. Dopravca musí vždy uhradiť pred odoslaním jednotky vratnú zábezpeku vo výške 2 468 Kč. Registráciu môžu dopravcovia vykonať aj osobne na viac ako 200 obchodných miestach v Českej republike.

Kompletné Informácie o novom mýtnom systéme získajú dopravcovia na webovej stránke www.mytocz.eu alebo na nonstop fungujúcej zákazníckej linke +420 243 243 243.
 
Prehľad kľúčových termínov pre dopravcov

22. septembra 2019
Začiatok tzv. predregistrácie – registrácia vozidiel a ich prevádzkovateľov do nového elektronického mýtneho systému, distribúcia nových palubných jednotiek dopravcom, ktorí sa zaregistrujú; po registrácii musí byť vozidlo stále vybavené palubnou jednotkou starého systému, pričom vo vozidle môže byť spolu s ňou nainštalovaná nová jednotka (mýto sa z nej neúčtuje)
 
1. decembra 2019
Spustenie nového elektronického mýtneho systému – dopravca má od tohto dátumu povinnosť mať na spoplatnených pozemných komunikáciách vozidlo vybavené novou palubnou jednotkou; stará palubná jednotka môže vo vozidle zostať (mýto sa z nej neúčtuje)
 
Základné princípy fungovania mýtneho systému v Českej republike zostávajú aj po prechode na nový mýtny systém bez zmien. Výška poplatku sa odvíja od typu vozidla a vzdialenosti prejdenej po spoplatnených komunikáciách. Povinnosť úhrady mýtneho poplatku sa vzťahuje na minimálne dvojstopové motorové vozidlá s maximálnou povolenou hmotnosťou nad 3,5 tony. K 1. decembru 2019 nedochádza k zmenám v rozsahu spoplatnených komunikácií.

29. Plenárne zhromaždenie združenia ČESMAD Slovakia

Vo štvrtok 17. októbra 2019 sa konalo plánované 29. Plenárne zhromaždenie, ktoré bolo volebné.

Najväčšie stretnutie dopravcov v tomto roku prinieslo nových zástupcov Prezídia a Revíznej komisie, a tak má ČESMAD Slovakia od včera nové zloženie. Zároveň sa zvolil aj prezident združenia, opätovne sa ním stal Pavol Jančovič. Prvým viceprezidentom sa stal Pavol Piešťanský a novým predsedom Revíznej komisie je Pavel Skalický.

Všetkých členov Prezídia si môžete pozrieť TU.
Všetkých členov Revíznej komisie nájdete TU.Čestní členovia


Prezident združenia odovzdal plaketu čestným členom, ktorí boli súčasťou ČESMAD-u dlhé roky a poďakoval im za ich prínos v združení. Čestnými členmi sa stali Ivan Baláž, Ondrej Chudý a Igor Škutil st.

Okrem iného sa hlasovalo o predaji nevyužívanej budovy na ul. Levická 1 v Bratislave, kde sa rozhodlo o predaji. Tohtoročné PZ bolo bohaté na informácie smerom dovnútra, podrobne sa predstavila činnosť združenia, generálny tajomník Peter Sádovský predstavil účastníkom správu o činnosti ČESMAD Slovakia za obdobie január 2017 - október 2019. Diskusia zas priniesla mnoho podnetov a otázok.


Poďakovanie prezidenta

„Všetkým účastníkom včerajšej Plenárky patrí úprimné poďakovanie za prejavenú dôveru. S novozvoleným vedením budeme aj naďalej pokračovať v ďalších aktivitách združenia a plánoch, ktoré sme vám včera predostreli. Čaká nás veľa stretnutí s našimi partnermi a zástupcami ministerstiev a jednotlivých politických predstaviteľov. Verím, že sa nám spoločne podarí zlepšiť nehostinné podnikateľské prostredie, ktoré tu máme a vyjednáme pre nás všetkých tie najlepšie možné podmienky,“ povedal po štvrtkovom zhromaždení dopravcov na Sliači Pavol Jančovič, prezident združenia.Zákaz jazdy v Rakúsku na ceste B320

S platnosťou od 23. októbra 2019 je na ceste B320 v úseku Liezen – Salzburg zavedený zákaz jazdy pre tranzitujúce vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 7,5t v čase od 5.00 hod. do 22.00 hod.. Zákaz je vymedzený dopravným značením.

V platnosti naďalej zostáva nočný zákaz jazdy, ktorý platí pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5t v čase od 22.00 hod. do 5.00 hod.

Cieľom zavedenia zákazu jazdy má byť presmerovanie tranzitnej dopravy na diaľnice.

Výnimka na dojazd

Na základe žiadosti Združenia cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcim štátnym sviatkom výnimku zo zákazu jazdy na piatok 1. novembra 2019.

Udelená výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku, prichádzajúce na územie Slovenskej republiky z niektorých susedných štátov, ktorých cieľ cesty (napr. stanovište vozidla alebo miesto vykládky) je na území Slovenskej republiky.

BREXIT bez dohody vs. dopravcovia

Ak Spojené kráľovstvo opustí EÚ bez dohody, dopravcovia budú potrebovať nové dokumenty na prepravu tovaru cez hraničné priechody. Vláda Spojeného kráľovstva preto vypracovala vreckového sprievodcu s radami, aké dokumenty budú vodiči potrebovať. Podrobnejšie informácie sú v češtine k dispozícii aj na nasledujúcich odkazoch TU, prípadne TU.

Aby sa minimalizovali dopady akýchkoľvek prerušení na trasách do Doveru, Folkestonu a Eurotunnelu, zavedú sa aj nové postupy riadenia dopravy v Kente. Takže okrem vyššie uvedeného vláda uverejnila aj pokyny pre vodičov a mapu ukazujúcu nový dopravný systém, ktoré sú k dispozícii na stránke v dokumente Operation Brock.

Operation Brock sa spustí v pondelok 28. októbra 2019 o 6 hodine ráno. Avšak tento dátum sa môže zmeniť v závislosti od vývoja situácie s Brexitom.