Mobilné odberné miesta a testy vodičov

Vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s požiadavkou na preukazovanie sa profesionálnych vodičov negatívnym testom na vstupe do Nemecka a na mobilnú povahu povolania vodiča v nákladnej doprave, a tiež komplikácie, ktoré vznikajú pri snahe o vykonanie antigénových testov vodičmi, požiadalo združenie ČESMAD Slovakia Ministerstvo dopravy SR a Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR o súčinnosť pri vykonávaní týchto antigénových testov pri subjektoch (MOM – mobilných odberných miestach) zazmluvnených MZ SR.


Keďže častokrát nie je možné vopred odhadnúť čas, kedy sa daný vodič dokáže dostaviť na testovanie, a teda nie je možné garantovať jeho prítomnosť na objednaný termín, Krízové koordinačné centrum MZ SR už 23. februára písomne požiadalo zazmluvnené MOM o spoluprácu, aby pri vykonávaní antigénových testov boli uprednostnení vodiči nákladnej cestnej dopravy, ktorí nie sú objednaní a zároveň sa preukážu:
- kvalifikačnou kartou vodiča,
- kartou vodiča do digitálneho tachografu.

Podpora pre segment osobitnej pravidelnej a príležitostnej dopravy

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo II. kolo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na kompenzáciu tržieb pre segment osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy. Cieľom výzvy je poskytnúť dotáciu na kompenzáciu ekonomickej straty vyvolanej šírením ochorenia COVID-19 počas obdobia od 1. augusta 2020 do 31. decembra 2020 (oprávnené obdobie).

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na kompenzáciu tržieb pre segment osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy spolu s kalkulačkou na výpočet výšky dotácie a zmluvou o poskytnutí dotácie nájdete TU.
 
Oprávneným žiadateľom je právnická osoba – podnikateľ podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorá spĺňa nasledovné podmienky:
- je mikro, malým alebo stredným podnikom,
- je prevádzkovateľom autobusovej dopravy, v zmysle § 24 a § 25 zákona č. 56/2021 Z.z. o cestnej doprave,
- nevykonáva činnosť na základe zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme,
- v príslušnom registri (obchodný register/živnostenský register) má uvedené v predmete činnosti aktivity v oblasti poskytovania osobitnej pravidelnej a/alebo príležitostnej dopravy
- zaznamenal celkový pokles tržieb v prepočte na autobus vo výške minimálne 30 % počas oprávneného obdobia v porovnaním s rovnakým referenčným obdobím v roku 2019.
 
Výška dotácie predstavuje 80 % z poklesu tržieb v prepočte na autobus a mesiac, maximálne však pre:
EURO 1 – 1 000 eur,
EURO 2 – 1 200 eur,
EURO 3 – 1 400 eur,
EURO 4 – 1 700 eur,
EURO 5 – 2 000 eur,
EURO 6 – 2 400 eur.

Žiadosti o dotáciu je možné predkladať od 23. februára 2021 do 30. apríla 2021.

Výrazná zmena podpory pre autobusy

Ako nám potvrdilo Ministerstvo hospodárstva SR, na začiatku budúceho týždňa bude oficiálne na webovej stránke rezortu zverejnené II. kolo Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na kompenzáciu tržieb pre segment osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy.

O dni spustenia budeme informovať. Sme radi, že pred pár týždňami sa nám podarilo spoločne so Zväzom autobusovej dopravy (ZAD) SR a iniciatívou Zauatobusy.sk zastaviť II. kolo pomoci pre autobusy, ktoré jasne diskriminovalo spoločnosti, ktoré dbajú na bezpečnosť a ekológiu v autobusovej doprave. Dotáciu 1000 eur mal dostať rovnako 30-ročný autobus bez odpisov, ktorý občas vozil cez víkendy ľudí na svadby, ako najmodernejší autobus za 350 000 eur.

Napriek veľkej snahe malej skupinky autobusových spoločností, ktoré sa aj v II. kole pomoci snažili, aby sa použila rovnaká výška dotácie na všetky autobusy (1000 eur na autobus), ktorú ministerstvu hospodárstva aj odsúhlasili, sme dokázali až dvakrát zastaviť a zmeniť túto nízku výšku dotácie. Zároveň sa zapracoval aj náš návrh odstupňovať výšku dotácie podľa emisnej triedy. Návrh pre triedu Euro 6 sme smerovali na začiatku až k výške 7000 eur na mesiac. Počas rokovaní vznikol druhý návrh z dielne ministerstva pre: Euro 1 – 1000 eur, Euro 2 – 1200 eur, Euro 3 – 1400 eur, Euro 4 – 1600 eur, Euro 5 – 1800 eur a Euro 6 – 2000 eur. Ani tento však nezodpovedal reálnym nákladom dopravcov. Opäť bol tento návrh odsúhlasený jednou malou časťou dopravcov, ktorá považuje dotáciu nie ako pomoc na prežitie, ale za nástroj, ako prežiť na úkor konkurencie.

Našim cieľom je podpora všetkých podnikateľov v autobusovej doprave. Výsledné  a schválené dotácie II. kola na autobusy pre: Euro 1 – 1000 eur, Euro 2 – 1200 eur, Euro 3 – 1400 eur, Euro 4 – 1700 eur, Euro 5 – 2000 eur a Euro 6 – 2400 eur síce nie sú vo výške, kde by Slováci vedeli konkurovať podpore okolitých štátov, nie sú ani dostatočné na prežitie pre nové autobusy, sú ale vyššie, najmä pri kategórii Euro 6, kde výsledná dotácia je 2,4-násobok toho, čo malo byť schválené.

Tam, kde jeden jasá a chváli sa úspechom, ostatní budú pozerať so slzami v očiach na dopravcov v okolitých štátoch, kde si vlády uvedomujú dôležitosť obnovy, bezpečnosti a ekologizácie autobusovej dopravy. Naopak, všetci veríme, že presun podpory pod Ministerstvo dopravy a výstavby SR je pre budúcnosť autobusových dopravcov na Slovensku dobrá správa.

Do Nemecka aj vodiči kamiónov s testom

Bratislava (ČESMAD Slovakia, 14. februára 2021) – Od nedele 14. februára aj profesionálni vodiči, ktorí boli v posledných 10-tich dňoch na Slovensku, Česku alebo Tirolsku a budú vstupovať do Nemecka alebo len cez túto krajinu tranzitujú, potrebujú byť v Nemecku registrovaní a mať pri sebe negatívny test na COVID-19 nie starší ako 48 h.

Napriek tomu, že združenie ČESMAD Slovakia nespochybňuje protiepidemiologické opatrenia prijímané jednotlivými štátmi, testovanie vodičov medzinárodnej dopravy považuje za ťažko vykonávateľné. Je sklamané, že o takomto zásadnom kroku sa v Berlíne rozhodlo iba 12. februára, čo vytvára prakticky neriešiteľné situácie pre slovenských i iných dopravcov, ktorých vozidlá s vodičmi sú rozptýlené po celej Európe a doteraz negatívny test pri sebe mať nemuseli. Následne 13. februára Ministerstvo zdravotníctva Českej republiky prijalo opatrenie, ktorým na svoje územie povoľuje vstup iba tým vodičom kamiónov, ktorí idú do Nemecka a už pri vstupe do ČR majú negatívny test nie starší ako 36 h.

Združenie ČESMAD Slovakia za zrušenie tejto povinnosti alebo odloženie vysokého sankcionovania na prvé dni pre nevykonateľnosť povinnosti v mnohých prípadoch bojovalo okamžite od začiatku oznámenia. Oslovilo všetkých relevantných partnerov na Slovensku ako ministerstvo dopravy a výstavby, ministerstvo zahraničných vecí či ministerstvo hospodárstva v snahe o odvrátenie kolapsu dopravy s následným dopadom na slovenskú ekonomiku,“ uvádza I. viceprezident Pavol Piešťanský.

Slovensko podľa neho na základe podnetu dopravcov použilo všetky dostupné diplomatické kroky voči Berlínu i Bruselu a stále prebiehajú intenzívne vyjednávania, aj keď nemecká strana nechce ustúpiť od svojej požiadavky. Združenie ČESMAD Slovakia apeluje na dopravné firmy, aby od 14. februára do Nemecka alebo cez Nemecko nevykonávali prepravy bez negatívneho testu na COVID-19 vzhľadom na vysoké sankcie až do 15 000 eur, ktoré hrozia.

Už teraz vieme, že ide vo všeobecnosti o veľmi ťažko splniteľné opatrenie zo strany Nemecka, keďže európske krajiny nie sú pripravené na testovanie profesionálnych vodičov, ktorí sú na cestách so svojimi kamiónmi a majú problém ísť napríklad do centier miest,“ pokračuje I. viceprezident ČESMAD Slovakia. Tu však podľa združenia dopravcov chaos a komplikácie nekončia. Ak aj vodiči vstúpia do Nemecka a stihnú tak urobiť do 48 h od testu, čo môže byť z hľadiska logistiky prepráv termín na hrane, nemajú po starostiach. „Otvoria sa pre nich následne ďalšie problémy, ak sa budú vracať cez Nemecko na Slovensko v čase do 10 dní od vstupu do tejto krajiny. Pôvodný test už bude mať viac ako 48 h a napriek tomu, že vodiči neboli v krajine s mutáciou vírusu, v ČR, SR alebo Tirolsku, sa budú potrebovať opäť preukázať novým testom nie starším ako 48 h,“ dopĺňa P. Piešťanský.

Podľa informácií združenia ČESMAD Slovakia mnohé slovenské firmy hlásia, že nebudú vedieť od pondelka zabezpečiť prepravy zo Slovenska do Nemecka, alebo sa ocitajú v iných európskych krajinách bez toho, aby mohli adekvátne zabezpečiť testy pre svojich vodičov, tak ako požadujú nemecké úrady.

Na druhej strane, aby napomohlo realizácii opatrenia z Nemecka, združenie ČESMAD Slovakia sa spolu s Ministerstvom dopravy a výstavby SR snaží nachádzať praktické riešenia vzniknutej situácie, na ktoré má dosah. Z tejto iniciatívy by na Slovensku mali byť vytvorené nové špeciálne testovacie miesta pre vodičov s kamiónmi, kde by sa aj vydávali certifikáty v anglickom alebo nemeckom jazyku. Predbežne by malo ísť o lokality letísk v Žiline, Trenčíne a Bratislave, kde je dostatok priestoru pre zvládanie príchodu kamiónov.