Aktuálne informácie v kauze Kartel

I. Aktuálny vývoj

Spoločnosť Financialright GmbH podala v marci 2020 odvolanie proti rozhodnutiu Okresného súdu v Mníchove o zamietnutí prvej žaloby podanej spoločnosťou Financialright. Dňa 7. mája 2020 spoločnosť Financialright predložila zdôvodnenie odvolania na odvolací súd v Mníchove. Očakávame, že odvolací súd v Mníchove vydá rozhodnutie v priebehu nasledujúcich ½ až 2 rokov.

Zatiaľ čo Okresný súd v Hannoveri nedávno postupoval podľa argumentov Okresného súdu v Mníchove, keď rozhodol o neplatnosti postúpenia pohľadávok o náhradu škody dcérskymi spoločnosťami Kaufland inej spoločnosti Kaufland, z rovnakých dôvodov ako v prípade mníchovského súdu právna kancelária Hausfeld je presvedčená, že odvolací súd rozhodne v jej prospech. Je zaujímavé, že v prípade Kaufland, je spoločnosť Kaufland zastúpená nemeckou advokátskou kanceláriou, ktorá zastupuje spoločnosť DAF aj v prípade kartelu nákladných vozidiel. Kaufland už vyhlásil, že proti rozhodnutiu súdu v Hannoveri podá odvolanie.

Názor právnickej kancelárie, že rozsudok Okresného súdu v Mníchove neobstojí pred odvolacím súdom, je posilnený nedávnym rozhodnutím okresného súdu v Braunschweigu, v ktorom sa sudcovia čiastočne dištancovali od názorov okresného súdu v Mníchove. Iná komora okresného súdu v Braunschweigu tiež uviedla, že nemá námietky proti modelu priradenia pohľadávok spoločnosti MyRIght, sesterskou spoločnosťou spoločnosti Financialright, ktorá je aktívna v škandále s emisiami VW  tzv. „dieselgate“.
V apríli 2020 Spolkový súdny dvor opätovne potvrdil svoju judikatúru, podľa ktorej inovatívni poskytovatelia inkasných služieb sú oprávnení  podať žalobu na súd aj so zloženými (konsolidovanými) nárokmi (odkaz na VIII VIII ZR 130/19). Okrem toho nemecký právny komentár tiež zaujal prevažne veľmi kritický názor na rozsudok Okresného súdu v Mníchove.

II. Účinky rozhodnutia Okresného súdu v Mníchove

Ako právnická kancelária Hausfeld už zdôraznila, je si istá, že rozhodnutie okresného súdu bude zrušené odvolacím súdom. Keďže by bolo pravdepodobne podané odvolanie aj v prípade pozitívneho rozsudku okresného súdu v Mníchove druhou sporovou stranou, strata času spôsobená zamietnutím žaloby v prvom stupni je otázna. 

Aj keď by odvolanie na odvolacom súde neobstálo, nebude takmer žiadne riziko premlčania pohľadávok o náhradu škody:
Ako už bolo uvedené v poskytnutých otázkach a odpovediach, spoločnosť Scania je spoločne a nerozdielne zodpovedná za škody spôsobené kartelom. To znamená, že aj kupujúci napr. nákladných vozidiel Daimler alebo MAN si môžu uplatniť nárok na náhradu škody za tieto nákladné vozidlá od spoločnosti Scania. Keďže sa však spoločnosť Scania odvolala proti rozhodnutiu Európskej komisie, premlčacia lehota na uplatnenie nárokov na náhradu škody voči spoločnosti Scania je v súčasnosti pozastavená. Preto nehrozí riziko, že by sa podľa nemeckého práva nároky voči spoločnosti Scania čoskoro premlčali, ak by európske súdy, ako je veľmi pravdepodobné, potvrdili rozhodnutie Európskej komisie proti spoločnosti Scania. Aj v prípade, že rozhodnutie okresného súdu v Mníchove by bolo potvrdené na odvolacom súde, každý zákazník by mohol naďalej uplatňovať nároky voči spoločnosti Scania.
Okrem toho, podľa nedávnych rozsudkov holandských súdov proti všetkým výrobcom sa premlčacia lehota na uplatnenie nárokov na náhradu škody proti kartelovej dohode o nákladných vozidlách v Holandsku stále pozastavuje, až kým sa nerozhodne o odvolaní spoločnosti Scania proti rozhodnutiu Komisie. Aj keď by súdny spor v Holandsku z vyššie uvedených dôvodov nebol pre subjekty poškodené kartelovou dohodou výrobcov nákladných vozidiel v porovnaní so žalobou v Nemecku taký výhodný, malo by byť možné uplatniť svoje pohľadávky v Holandsku neskôr, ak spoločnosť Financialright na nemeckých súdoch nebude úspešná. Podľa nedávneho rozsudku holandských súdov by sa nároky podľa holandského práva v dohľadnom čase nestali premlčanými.

Je dôležité poznamenať, že spoločnosť Financialright nemôže - podľa nemeckého RDG - poskytovať poradenstvo v oblasti holandského práva alebo uplatnenia nárokov v Holandsku. Vyššie uvedené vyhlásenie je preto iba názorom právnej kancelárie Hausfeld.

III. Možnosti presunutia vymáhania nárokov do Holandska?

Spoločnosť Financialright sa domnieva, že je pre poškodené spoločnosti lepšie využívať výhody uplatnenia nároku na náhradu škody za kartelové dohody v Nemecku, a preto podala odvolanie proti rozsudku okresného súdu v Mníchove.

Právna kancelária Hausfeld pripomína  výhody uplatnenia nárokov v Nemecku:     
Naši holandskí kolegovia z Hausfeldu v Amsterdame nás informovali, že stále nie je jasné, či holandské súdy skutočne uplatnia holandské právne predpisy alebo budú uplatňovať vnútroštátne právne predpisy v prípade podania žaloby o náhradu škody spôsobenú kartelovou dohodou v Holandsku. Najmä škandinávske a východoeurópske právne predpisy sú však v mnohých prípadoch nevýhodné pre poškodených kartelom. Naopak, nemecké súdy - najmä Okresný súd v Mníchove - objasnili, že považujú nemecké právo za aplikovateľné na nároky na náhradu škody spôsobenou kartelovou dohodou.

Nemecké právo má tieto výhody:
- rešpektuje evidentný právny predpoklad, resp. primárny dôkaz, ktorý stanovuje, že kartelová dohoda určovania cien vedie k vyšším cenám,
- rešpektuje evidentný právny predpoklad, že kartel má takzvaný „after efect“ – minimálne jeden rok (možné uplatnenie pohľadávky na náhradu škody aj pre vozidlá vyrobené rok po skončení kartelovej dohody),· 
- špecializované súdy a rýchle konania, ktoré už vyústili do takmer 100 rozsudkov v prípade kartelovej dohody o nákladných vozidlách (zatiaľ čo holandské súdy zatiaľ nevydali jediný rozsudok). Očakávame preto, že konanie v Nemecku bude v tomto prípade ukončené oveľa rýchlejšie ako v Holandsku.

V súčasnosti sa však prijímajú opatrenia na ochranu pohľadávok, a to aj v prípade, že by najvyšší súd v Nemecku považoval model priradenia za neprípustný: V spolupráci s Burford Capital dostanú všetci členovia zaregistrovaní spoločnosťou Financialright možnosť postúpiť svoje pohľadávky spoločnosti Dutch Special Purpose Vehicle. V prípade ak konanie v Nemecku nebude úspešné (iba vtedy), táto spoločnosť bude schopná podať žalobu na holandských súdoch. Právnická firma Hausfeld odporúča všetkým členom, ktorí podpísali zmluvu so spoločnosťou Financialright, aby už teraz urobili takéto alternatívne pridelenie, pretože by to zvýšilo tlak na členov kartelu, aby prišlo k vyrovnaniu, pretože nároky sa v každom prípade budú vymáhať. Vo vhodnom čase od Hausfeldu dostanete ďalšie informácie.

IV. Nové informácie o karteli nákladného automobilu

Spoločnosť Financialright získala nové informácie o kartelovej dohode o nákladných automobiloch, ktoré nie sú dostupné iným žalobcom v Nemecku. Táto informácia veľmi posilňuje náš prípad. S pomocou tejto informácie, spoločnosť Financialright bojuje proti snahe účastníkov kartelovej dohody prezentovať závažné porušenia ako bezvýznamnú a neúčinnú výmenu informácií.

V. Je potrebná trpezlivosť

Budeme vás samozrejme informovať o ďalšom vývoji v konaní. Vymáhanie nárokov na náhradu škody za kartelové dohody si vyžaduje istý stupeň vytrvalosti od všetkých zúčastnených strán. Právnická firma Hausfeld je veľmi optimistická, že spoločnosť Financialright dovedie tento proces do úspešného konca.

Protest na čerpacích staniciach v Taliansku

Pri ceste do Talianska sa musia dopravcovia počas najbližších dní pripraviť na komplikácie z dôvodu konania protestnej akcie. Počas nej budú od utorka 12. mája od 22.00 h do štvrtka 14. mája 22.00 h uzavreté čerpacie stanice. Uzavretie sa týka čerpacích staníc v okolí diaľnic, obchvatov a pripojovacích ciest.

V regióne Emilia – Romagna zostanú v priebehu protestu otvorené iba nasledujúce stanice:

  • Diaľnica A1 (z Milána do Neapolu): San Martino Ovest (km 114), Roncobilaccio Ovest (km 243), Secchia Est (km 156),
  • Diaľnica A13 (od Bolone do Padovy): Po Est (km 43),
  • Diaľnica A14 (od Bolone do Taranta): Sillaro Ovest (km 37); Bevano Ovest (km 89), Montefeltro Est (km 113), Santerno Est (km 59), La Pioppa est (km 2),
  • Dálnice A15 (z Parmy do La Spezia): Tugo Ovest (km 54), Medesano Est (km 15),
  • Dálnice A21 (Turín - Piacenza - Brescia): Nure Sud (km 166).

Ako zmení automatizácia dopravu?

Odborníci sa zhodujú, že automatizácia bude mať veľký vplyv na dopravný priemysel, aj keď názory na to, ako rýchlo dôjde k zmenám a či to bude pre ľudí v tomto odvetví dobré alebo zlé, sa líšia. V hre je toho veľa, takmer 80 % všetkých tovarov v Európe sa prepravuje po ceste a sektor zamestnáva okolo 3,2 milióna vodičov.

Vyvinúť autonómne úžitkové vozidlá sa snažia nielen etablovaní výrobcovia ako Daimler, Volvo Trucks či Scania, ale aj firmy ako Waymo či Tesla alebo startupy s názvom Einride, Embark, TuSimple... Podľa viacerých odborníkov životaschopná technológia autonómneho ovládania, ktorá by mohla nahradiť nákladné vozidlá, je pravdepodobne vzdialená viac ako dve desaťročia. V tom však vidia zmysel technológie, že zníži nedostatok ľudí v odvetví dopravy.

Nedostatok vodičov

Medzinárodná únia cestnej dopravy IRU odhadla, že v minulom roku chýbalo v Európe približne 20 % vodičov truckov. Americké združenie autodopravcov (ATA) uviedlo, že na začiatku roku 2019 im chýbalo 61 000 vodičov a odhadovalo, že ak sa podmienky podstatne nezmenia, pre ťažké trucky v USA môže do päť rokov chýbať 100 000 vodičov. Najväčší nedostatok bol v diaľkovej ťažkej doprave. Bude určite zaujímavé, ako sa situácia vyvinie po kríze s ochorením Covid-19.

Pod obavy z nedostatku vodičov sa nepodpisujú vo všeobecnosti autonómne vozidlá, ale skôr konkurencia zo strany iných povolaní a starnúca populácia vodičov. Vo svojej správe ATA uvádza, že priemerný vek vodiča cestnej dopravy v USA je 46 rokov a priemerný nový vodič, ktorý je vyškolený na „veľkú“ súpravu, má 35 rokov. Tiež pripomína, že zvýšenie objemu nákladu si vyžaduje viac vodičov.

Autonómne vozidlá

Združenie ATA považuje autonómne vozidlá z dlhodobého hľadiska za pozitívny trend. Aj keď sme stále desaťročia vzdialení od súprav bez vodiča, ktoré jazdia po diaľnici ako normálna súčasť dopravy, technológie podporujúce vodiča v jazdných súpravách by mohli mať podľa amerického združenia pozitívny vplyv na vodičov znížením stresu pri práci a sofistikovanejšia technológia môže tiež podľa ATA prilákať mladších ľudí k riadeniu nákladných vozidiel.

1860x1050-vera-in-port.jpg                                                      03_Scania.jpg

Plný potenciál dopravného odvetvia sa ešte len ukáže. Všetko naznačuje, že globálny dopyt po preprave bude aj v nasledujúcej dekáde pokračovať vo výraznom raste. Ak máme túto požiadavku naplniť udržateľne a efektívne, musíme nájsť nové riešenia. Ak máme zabezpečiť plynule fungujúci systém pohybu tovaru, je tiež nutné existujúcu infraštruktúru využívať lepšie, ako je to teraz. Autonómny systém prepravy, ktorý vyvíjame, môže byť dôležitým doplnkom dnešných riešení a môže pomôcť naplniť mnohé výzvy, ktorým spoločnosť, dopravné firmy aj zákazníci nakupujúci prepravné služby čelia,“ uviedol Claes Nilsson, prezident spoločnosti Volvo Trucks v súvislosti so systémom VERA.

Prepravné riešenie budúcnosti od Volvo Trucks VERA by sa malo využívať pre pravidelné a opakujúce sa prepravy, pre ktoré sú charakteristické relatívne kratšie vzdialenosti, veľký objem tovaru a vysoká presnosť dodávok. Ako typické príklady možno uviesť prepravu medzi logistickými centrami, ale automobilka si vie predstaviť aj iné použitie.

Po koncepte vozidla NXT, ktoré je určené do mestského prostredia na prepravu osôb alebo rozvážku tovaru, predstavila Scania víziu úplne autonómneho vozidla v segmente ťažkých nákladných automobilov. AXL je navrhnuté zatiaľ do prevádzky v lome alebo bani, z hľadiska autonómnej jazdy využíva kamery, radary aj GPS, pričom ho poháňa vznetový motor na biopalivo. „V skúšobnej prevádzke u zákazníka už máme aj trucky s autonómnym riadením. Doteraz však majú miesto pre vodiča, ktorý môže v prípade potreby zasiahnuť. Scania AXL nemá kabínu, a to výrazne mení podmienky. Vývoj vozidiel s autonómnym riadením zaznamenal v posledných rokoch veľký pokrok. Stále ale nepoznáme všetky odpovede. Prostredníctvom koncepčných vozidiel, akým je aj Scania AXL, ale vstupujeme na nové územie a naďalej sa veľmi rýchlo učíme,“ uviedol vedúci výskumu a vývoja Scania Claes Erixon.

Zmena spôsobu práce

Jednou zo spoločností, ktoré sa výrazne venujú autonómnym úžitkovým vozidlám, je spoločnosť Einride. Podľa nej robotické automobily bez ľudského dohľadu, ktoré by boli schopné navigácie v zložitých prostrediach, ako sú mestské centrá, v krátkom čase na trh neprídu. „Pravdepodobne nie o desať rokov. Veríme, že prvé reálne aplikácie na prepravu tovaru autonómnymi vozidlami budú prichádzať v prepravách mimo centra mesta, v menej zložitých dopravných situáciách, na jasne definovaných trasách medzi napríklad skladmi, distribučnými centrami a obchodmi," uvádza Einride.

04_Enride.png

Podľa spoločnosti, ktorá tento rok začne s výcvikom operátorov svojich diaľkovo ovládaných elektrických vozidiel, napriek tomu, že na diaľniciach je hustejšia premávka, riadiť tu autonómne vozidlá nemusí byť také zložité, a preto by sa mohli v blízkej budúcnosti objaviť aj v tomto prostredí. Najdlhšie budeme čakať podľa Einride na autonómne vozidlá v mestách.

Podľa viacerých iných odborníkov, je to aj logické, pretože priemysel má príliš veľa problémov s existujúcimi technológiami asistencie pre vodičov, aby mohol mať dôveru v rozvinutejšie autonómne systémy. Často sa uvádza, že automatické núdzové systémy majú chybovosť počas sneženia, silného dažďa a pod. Softvér takýchto vozidiel by mal byť podľa viacerých kontrolovaný nezávislými tretími stranami pred jeho uvedením do premávky.

Spoločnosť Einride tiež uvádza, že technológia autonómnych vozidiel má potenciál zaistiť bezpečnú a udržateľnejšiu cestnú nákladnú dopravu. Nielen pre životné prostredie, ale aj pre vodiča. „Očakávame, že ľudia budú v dohľadnej budúcnosti stále zohrávať dôležitú úlohu v kamiónovej doprave, ale to, čo sa zmení, bude, že dôjde k prechodu od vodičov k operátorom autonómnych truckov,“ uvádza Einride. Pôjde podľa nich o monitorovanie a v prípade potreby diaľkové ovládanie flotíl autonómnych elektrických vozidiel. „Pôjde o bezpečnejšiu a pohodlnejšiu prácu, v ktorej môžu operátori v noci ísť domov k svojim rodinám,“ dopĺňa Einride.

Na to, aby mohli operátori ovládať na diaľku autonómne nákladné vozidlá, bude treba mať podľa Einride tiež vodičský preukaz. Operátor však bude potrebovať aj ďalšie zručnosti, čo by podľa spoločnosti nemal byť problém. Podobný prístup podľa nej teda neohrozí pracovné miesta vodičov, len zmení spôsob ich práce.

Automatizácia podľa normy SAE

V odbornej terminológii sa používa päťstupňová stupnica americkej organizácie SAE, ktorá definuje úroveň automatizovanej jazdy.

05_priestor.png

Úroveň 1 - asistovaná jazda. Asistenčný systém dokáže prevziať vedenie vozidla v pozdĺžnom alebo priečnom smere. Podporuje vodiča, na ktorom zostáva stále zodpovednosť a musí byť pripravený v prípade potreby okamžite prevziať riadenie.

Úroveň 2 - čiastočne automatizovaná jazda. Vodič môže v niektorých situáciách odovzdať systému riadenie automobilu v pozdĺžnom a priečnom smere, no musí neustále systém kontrolovať a v prípade potreby prevziať riadenie vozidla. Zodpovednosť zostáva na vodičovi.

Úroveň 3 - vysoko automatizovaná jazda. Vodič nemusí neustále kontrolovať vedenie vozidla v pozdĺžnom a priečnom smere a môže sa venovať iným činnostiam, ktoré umožňujú palubné systémy auta. Systém sám vyhodnotí hranicu, kedy podmienky okolia už nezodpovedajú rozsahu systému. Systém upozorní vodiča s predstihom, aby prevzal riadenie.

Úroveň 4 - úplne automatická jazda: Systémy už nepotrebujú žiadnu podporu od vodiča, v zadefinovanom priestore riešia automatickú jazdu, limituje ich len určitá oblasť, kde riadi vozidlo vodič. Ak ten nereaguje, systém vozidlo zastaví.

Úroveň 5 - autonómna jazda: Automobil preberá úplnú kontrolu nad vedením vozidla v pozdĺžnom a priečnom smere. Systémy nepotrebujú pomoc, ani prítomnosť vodiča v aute. Nenachádzame tu žiadne ovládacie prvky pre vodiča (volant, prevodovka, pedále).

rak, foto: Einride, Volvo Trucks, Scania

Vyšlo v mesačníku Kilometer č. 4/2020

 

Vozidlo je možné dočasne vyradiť z evidencie už aj elektronicky

Na  základe novely zákona o cestnej premávke účinnej od 9. apríla 2020 /par. 143 g/, ktorá reaguje na aktuálnu mimoriadnu situáciu, MV SR sprístupnilo používateľom e-služieb novú službu Žiadosť o dočasné vyradenie vozidla z evidencie.  Ide o typ služby, ktorá si vyžaduje elektronický podpis.

Na základe elektronickej žiadosti a po úhrade správneho poplatku 2,50 € polícia vyradí vozidlo z evidencie a žiadateľovi automaticky oznámi vyradenie, ak tomu nebránia iné zákonné dôvody. Požiadať o dočasné vyradenie vozidla z evidencie môže žiadateľ:

  • sám za seba, ak je vlastníkom alebo držiteľom vozidla,
  • v zastúpení právnickej osoby vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla, ak je jej štatutárnym orgánom, pričom za spoločnosť koná a podpisuje samostatne,
  • ak koná za vlastníka vozidla alebo držiteľa iného vozidla na základe elektronického plnomocenstva.

MV SR upozorňuje, že pri dočasnom vyradení vozidla z evidencie počas mimoriadnej situácie nie je potrebné odovzdávať osvedčenia o evidencii časť I. a časť II. Nová služba je k dispozícii na portáli E-služby MV SR https://portal.minv.sk/ a tiež na http://www.slovensko.sk/

Zdroj: MV SR