Aký je aktuálny stav pri vstupe do Ruskej federácie z Bieloruska?

Podľa neoficiálneho vyjadrenia Transportnej inšpekcie Ruskej federácie priamo na  bielorusko-ruskom hraničnom priechode Krasnaja Gorka, sa zákaz prejazdu zahraničných osôb odkladá, zatiaľ na neurčito. To znamená, že zahraniční vodiči môžu prechádzať do Ruskej federácie cez Bielorusko do odvolania.

Na druhej strane boli naši vodiči zastavení pracovníkmi GIBDD (Государственная инспекция безопасности дорожного движения — ГИБДД)  v Smolenskej oblasti, ktorí požadovali predloženie migračnej karty. Nakoľko táto nebola potvrdená ruskými kompetentnými orgánmi, hrozilo dopravcom zadržanie tovaru a vozidla pre nelegálny vstup do Ruskej federácie. Zatiaľ sa tento incident obišiel bez následkov s tým,  ak sa podobná situácia v budúcnosti zopakuje, ruská strana využije vyššie menované sankčné opatrenia.

Pracovníci GIBDD argumentovali tým, že bieloruská strana prestala nahlasovať ruskej strane pri vstupe do ich spoločnej únie osoby, ktoré smerujú do Ruskej federácie a tak ruská strana nedisponuje informáciami o pohybe zahraničných osôb na svojom území, čo považuje za porušovanie zákona a nelegálny vstup na svoje územie.

Neoficiálny prechod z Bieloruska do Ruska je síce nateraz možný, ale je v rozpore s platnou ruskou legislatívou a môže mať za následok zákaz vstupu do krajiny aj cez oficiálne hraničné priechody.

Uvedenú situáciu riešime s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR ako aj s Veľvyslanectvom SR v Moskve. O oficiálnych výsledkoch vás budeme informovať.

Regionálne kancelárie a predajne MOTOEXPERT budú zatvorené

Z technických príčin budú v utorok 14. augusta 2018 všetky regionálne kancelárie združenia ČESMAD Slovakia vrátane predajní MOTOEXPERT zatvorené celý deň.

Výnimkou sú len prevádzky mýta, ktoré budú naďalej otvorené.
 
Za vzniknuté komplikácie sa vopred ospravedlňujeme. Ďakujeme za porozumenie.

Zákaz vstupu na územie Ruskej federácie cez Bielorusko

Upozorňujeme dopravcov, že od 1. augusta 2018 nebude možný vstup na územie Ruskej Federácie cez Bielorusko.

Úrad hraničnej stráže Ruskej federácie bol poverený zavedením federálneho zákona „O štátnej hranici Ruskej federácie“ týkajúci sa prechodu zahraničných občanov cez rusko – bieloruskú hranicu.

Podľa tohto zákona môžu zahraniční občania vstupovať na územie Ruskej federácie a vystupovať z územia Ruskej federácie iba cez bilaterálne hraničné priechody určené pre medzinárodný pohyb.

Na rusko – bieloruskej hranici sa takého priechody nenachádzajú.

Uvedený zákaz sa netýka občanov Ruska a Bieloruska.

Zoznam oficiálnych hraničných priechodov na štátnej hranici Ruskej Federácie je stanovený Nariadením vlády RF č. 2665-p zo dňa 29. novembra 2017:

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102125863&backlink=1&&nd=102452508

Doterajšie využívanie rusko – bieloruských priechodov (najmä priechodu Krasnaja Gorka) medzinárodnou kamiónovou dopravou bolo zo strany ruských orgánov neoficiálne tolerované i napriek platnosti vyššie uvedeného federálneho zákona. Nakoľko sa od 1. augusta 2018 bude tento zákon prísne dodržiavať, odporúčame dopravcom na prepravy do Ruskej federácie využívať schválené medzinárodné hraničné priechody (napr. na hranici s Litvou, Lotyšskom, Estónskom, Ukrajinou, ....).

 

Medzinárodná únia cestnej dopravy IRU uvedenú situáciu pozorne monitoruje  a podnikne všetky potrebné kroky na zlepšenie tohto stavu. Z tohto dôvodu oceníme, ak nás budete informovať o praktických skúsenostiach a reálnej situácii na hraniciach s Ruskou federáciou.

Dojazd kamiónov na Slovensku

Na základe žiadosti združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcim štátnym sviatkom výnimku zo zákazu jazdy na 5. júla 2018.

Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku, prichádzajúce na územie Slovenskej republiky z niektorých  susedných štátov, ktorých cieľ cesty (napr. stanovište vozidla alebo miesto vykládky) je na území Slovenskej republiky.

Voľná kabotáž pri preprave dreva v Nemecku

Na začiatku roku sa územím Nemecka prehnalo niekoľko búrok, ktoré poškodili miestne lesy. Nemecký dopravcovia nestíhajú zvážať drevo z poškodených oblastí a hrozí, že bude poškodené škodcami. Podľa správy federálneho úradu pre nákladnú dopravu BAG sú v týchto oblastiach do 31. júla 2018pozastavené kontroly a sankcie za kabotážne prepravy.

Musíme však upozorniť, že sa nejedná o celonárodné nariadenie, ale iba regionálne opatrenie, ktoré sa týka nerezaného dreva, reziva a špeciálnych prepráv. Pri kontrole sa bude od dopravcu vyžadovať nasledovné:

  1. Kópia zmluvy medzi klientom a dopravcom o preprave nerezaného dreva, reziva, špeciálnej prepravy alebo prepravy špeciálnych strojov a pod.
  2. Dodržanie právnych predpisov EU a vnútroštátnych predpisov hlavne dodržanie maximálnych povolených hmotností a rozmerov vozidla, pracovnej doby a odpočinku vodiča

Regióny, kde je možné vykonávať takéto prepravy nájdete TU.

Regionálne kancelárie a predajne MOTOEXPERT budú krátkodobo zatvorené

Vážený člen.
Dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu povinného školenia zamestnancov združenia ČESMAD Slovakia vo veci implementácie nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) budú regionálne pracoviská a predajne MOTOEXPERT zatvorené nasledovne:

Bratislava – 22. mája od 12.00 hod.
Nové Zámky – 22. mája od 11.00 hod.
Košice – 23. mája od 12.00 hod.
Banská Bystrica – 24. mája od 8.00 hod. do 13.00 hod.

Za vzniknuté komplikácie sa vopred ospravedlňujeme.