Nariadenie RE a EP č. 561/2006

Dňa 11. apríla 2007 vstúpilo v plnom rozsahu do platnosti nariadenie Rady Európy a Európskeho parlamentu č. 561/2006. Prehľad o rozdelení doby jazdy, iných prác, bezpečnostných prestávok, denných a týždenných odpočinkov v pracovnom výkone vodiča nájdete tu:

Na stiahnutie

561_2006.pdf

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020